5.1. Starta upp installationsprogrammet på 32-bit MIPS (little-endian)

5.1.1. Uppstart via TFTP

Uppstart från nätverket kräver att du har en nätverksanslutning och en TFTP-server konfigurerad för uppstarter (och antagligen även en DHCP-, RARP- eller BOOTP-server för automatisk närverkskonfiguration).

The server-side setup to support network booting is described in Avsnitt 4.3, ”Förbered filerna för nätverksuppstart via TFTP”.