Kommentarer till utgåvan Debian 11 (bullseye), 32-bit MIPS (little endian)

The Debian Documentation Project

Detta dokument är fri mjukvara; du kan vidaredistribuera det och/eller modifiera det i enlighet med villkoren i Free Software Foundations GNU General Public License version 2.

Detta program är distribuerat med förhoppning att det ska vara användbart men HELT UTAN GARANTIER; inte ens underförstådd garanti om SÄLJBARHET eller att PASSA ETT SÄRSKILT SYFTE. Läs mer i GNU General Public License för djupare detaljer.

Du borde ha fått en kopia av GNU General Public License tillsammans med det här programmet; om inte, skriv till Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street. Fifth Floor, Boston, MA, 02110-1301 USA.

Licenstexten kan också hämtas på https://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html och /usr/share/common-licenses/GPL-2 på Debian-system.


Innehållsförteckning

1. Introduktion
1.1. Rapportera fel i det här dokumentet
1.2. Bidra med uppgraderingsrapporter
1.3. Källor för det här dokumentet
2. Vad är nytt i Debian 11
2.1. Arkitekturer med stöd
2.2. Vad är nytt i distributionen?
2.2.1. Desktops and well known packages
2.2.2. Driverless scanning and printing
2.2.3. New generic open command
2.2.4. Control groups v2
2.2.5. Persistent systemd journal
2.2.6. New Fcitx 5 Input Method
2.2.7. Nyheter från Debian Med Blend
2.2.8. Kernel support for exFAT
3. Installationssystem
3.1. Vad är nytt i installationssystemet?
3.1.1. Automatisk installation
3.2. Cloud installations
3.3. Container and Virtual Machine images
4. Uppgraderingar från Debian 10 (buster)
4.1. Förberedelse inför uppgraderingen
4.1.1. Säkerhetskopiera all data och konfigurationsinformation
4.1.2. Informera användarna i förväg
4.1.3. Förbered för att tjänster blir oåtkomliga
4.1.4. Förbered för återställning
4.1.5. Förbered en säker miljö för uppgraderingen
4.2. Start from pure Debian
4.2.1. Upgrade to Debian 10 (buster)
4.2.2. Remove non-Debian packages
4.2.3. Upgrade to latest point release
4.2.4. Prepare the package database
4.2.5. Remove obsolete packages
4.2.6. Clean up leftover configuration files
4.2.7. The security section
4.2.8. Avsnittet proposed-updates
4.2.9. Inofficiella källor
4.2.10. Inaktivera APT-nålning
4.2.11. Check package status
4.3. Förbered källor för APT
4.3.1. Lägg till APT-källor från Internet
4.3.2. Lägg till APT-källor för en lokal spegelserver
4.3.3. Lägg till APT-källor från optisk media
4.4. Uppgradering av paket
4.4.1. Spela in sessionen
4.4.2. Uppdatering av paketlistan
4.4.3. Se till att du har tillräckligt med utrymme för uppgraderingen
4.4.4. Minimal systemuppgradering
4.4.5. Uppgradering av systemet
4.5. Möjliga problem under uppgraderingen
4.5.1. Dist-upgrade misslyckas med meddelandet Could not perform immediate configuration
4.5.2. Förväntade raderingar
4.5.3. Konflikter vid förberoende-loop
4.5.4. Filkonflikter
4.5.5. Inställningsförändringar
4.5.6. Flytt av sessionen till konsoll
4.6. Uppgradering av kärna och relaterade paket
4.6.1. Installera metapaketet för kärnan
4.7. Förberedelse inför nästa utgåva
4.7.1. Utrensning av borttagna paket
4.8. Föråldrade paket
4.8.1. Tomma övergångspaket
5. Problemområden att känna till för bullseye
5.1. Specifik uppgraderingsinformation för bullseye
5.1.1. New VA-API default driver for Intel GPUs
5.1.2. The XFS file system no longer supports barrier/nobarrier option
5.1.3. Changed security archive layout
5.1.4. Password hashing uses yescrypt by default
5.1.5. NSS NIS and NIS+ support require new packages
5.1.6. Config file fragment handling in unbound
5.1.7. rsync parameter deprecation
5.1.8. Vim addons handling
5.1.9. OpenStack and cgroups v1
5.1.10. OpenStack API policy files
5.1.11. sendmail downtime during upgrade
5.1.12. FUSE 3
5.1.13. GnuPG options file
5.1.14. Linux enables user namespaces by default
5.1.15. redmine missing in bullseye
5.1.16. Exim 4.94
5.1.17. SCSI device probing is non-deterministic
5.1.18. Att göra efter uppgradering före omstart
5.2. Items not limited to the upgrade process
5.2.1. Begränsningar i säkerhetsstödet
5.2.2. Tillgång till Gnomes inställningsapplikation utan att använda en mus
5.2.3. The rescue boot option is unusable without a root password
5.3. Obsolescence and deprecation
5.3.1. Föråldrade paket
5.3.2. Utfasning av komponenter för bullseye
6. Mer information om Debian
6.1. Ytterligare läsning
6.2. Få hjälp
6.2.1. Sändlistor
6.2.2. Internet Relay Chat
6.3. Rapportera fel
6.4. Att bidra till Debian
A. Hantera ditt buster-system före uppgraderingen
A.1. Uppgradering av ditt buster-system
A.2. Kontrollera dina APT sources.list-filer
A.3. Ta bort oanvända inställningsfiler
B. Bidrag till Kommentarer till utgåvan
Index
Gloslista