3.5. Uw harde schijf vooraf indelen voor een multi-boot systeem

Met het partitioneren of indelen van een schijf bedoelt men gewoon de activiteit van het opdelen van een schijf in afdelingen. Elke afdeling is dan onafhankelijk van de andere. Het komt ruwweg overeen met muren optrekken binnenin een huis. Indien u een bepaalde kamer inricht, heeft dit geen invloed op de andere plaatsen.

Indien u op uw systeem reeds een besturingssysteem heeft staan dat de volledige schijf gebruikt en u Debian op dezelfde schijf wenst te plaatsen, moet u ze herindelen. Debian vereist eigen partities op de harde schijf. Het kan niet geïnstalleerd worden op partities van Windows of Mac OS X. Het kan wel met andere Unix-systemen sommige partities delen, maar dat wordt hier niet behandeld. In elk geval zult u een partitie moeten hebben die voorbehouden is voor het basisbestandssysteem van Debian.

U kunt informatie bekomen over de huidige partitie-indeling door gebruik te maken van een schijfindelingsprogramma voor uw huidige besturingssysteem. Schijfindelingsprogramma's beschikken altijd over een functie om bestaande partities te tonen zonder wijzigingen aan te brengen.

Algemeen geldt dat men alle informatie vernietigt als men een partitie wijzigt waar reeds een bestandssysteem op staat. U moet dus altijd een reservekopie maken vooraleer u een schijf herindeelt. Om nog eens de analogie met een huis te gebruiken: vooraleer u een binnenmuur verplaatst, zult u wellicht alle meubilair weghalen, anders riskeert u het te vernielen.

Verschillende moderne besturingssystemen bieden de mogelijkheid om bepaalde bestaande partities te verplaatsen en hun grootte te veranderen zonder dat de inhoud ervan verloren gaat. Daardoor is het mogelijk om ruimte te maken voor bijkomende partities zonder de bestaande gegevens te verliezen. Hoewel dit in de meeste gevallen heel goed gaat, is het aanbrengen van veranderingen aan de wijze waarop een schijf ingedeeld is, een inherent gevaarlijke activiteit die enkel zou mogen gebeuren nadat u een volledige reservekopie gemaakt heeft van al uw gegevens.

Partities aanmaken en verwijderen kan gedaan worden vanuit debian-installer en ook vanuit een bestaand besturingssysteem. Als vuistregel kunt u gebruiken dat partities best gemaakt worden door het systeem dat ze zal gebruiken, d.w.z. dat partities die door Debian GNU/Linux gebruikt zullen worden, moeten gemaakt worden vanuit debian-installer en dat partities die vanuit een ander besturingssysteem gebruikt zullen worden, van daaruit moeten gemaakt worden. debian-installer is in staat om niet-Linux partities te maken en op die manier gemaakte partities werken meestal probleemloos als ze in een ander besturingssysteem gebruikt worden, maar er bestaan enkele uitzonderlijke randgevallen waarbij dit problemen zou kunnen geven. Als u dus zeker wilt zijn, gebruik dan het systeemeigen schijfindelingsgereedschap om partities te maken die door andere besturingssystemen gebruikt zullen worden.

Indien u meer dan één besturingssysteem gaat installeren op dezelfde machine, moet u alle andere systemen installeren vooraleer met de installatie van Debian te beginnen. De installatie van Windows en van andere besturingssystemen zou de mogelijkheid om Debian op te starten kunnen tenietdoen of u ertoe kunnen aanzetten de voor het systeem vreemde partities opnieuw te formatteren.

Het is mogelijk om dergelijke problemen te herstellen of te voorkomen, maar u bespaart uzelf moeite door het oorspronkelijke besturingssysteem eerst te installeren.