Kapitola 4. Získání instalačních médií

Obsah

4.1. Official Debian GNU/Linux installation images
4.2. Stažení souborů ze zrcadel Debianu
4.2.1. Where to Find Installation Files
4.3. Automatická Instalace
4.3.1. Automatic Installation Using the Debian Installer
4.4. Verifying the integrity of installation files