Kapitel 5. Starta upp installationssystemet

Innehållsförteckning

5.1. Starta upp installationsprogrammet på S/390
5.1.1. Begränsningar för S/390
5.1.2. Uppstartsparametrar för S/390
5.2. Uppstartsparametrar
5.2.1. Parametrar för Debian Installer
5.2.2. Använding av uppstartsparametrar för att besvara frågor
5.2.3. Skicka parametrar till kärnmoduler
5.2.4. Svartlistning av kärnmoduler
5.3. Felsök installationsprocessen
5.3.1. Uppstartskonfiguration
5.3.2. Tolkning av kärnans uppstartsmeddelanden
5.3.3. Rapportering av installationsproblem
5.3.4. Skicka installationsrapporter