Dodatok A. Ako spravovať váš systém stretch pred aktualizáciou

Obsah

A.1. Ako aktualizovať váš systém stretch
A.2. Checking your APT source-list files
A.3. Odstránenie zastaralých konfiguračných súborov
A.4. Aktualizácia starých locales na UTF-8

Táto príloha obsahuje informácie o tom, ako sa môžete uistiť, že dokážete inštalovať a aktualizovať balíky stretch pred aktualizáciou na buster. Malo by to byť potrebné iba v určitých situáciách.

A.1. Ako aktualizovať váš systém stretch

V podstate sa to nelíši od bežnej aktualizácie stretch, akú ste vykonávali doteraz. Jediný rozdiel je v tom, že sa musíte uistiť, že váš zoznam balíkov ešte stále obsahuje odkazy na stretch, ako vysvetľuje Oddiel A.2, “Checking your APT source-list files”.

Ak aktualizujete svoj systém pomocou zrkadla Debianu, bude automaticky aktualizovaný na najnovšiu aktualizáciu stabilnej vetvy (point release) stretch.

A.2. Checking your APT source-list files

If any of the lines in your APT source-list files (see sources.list(5)) contain references to stable, this is effectively pointing to buster already. This might not be what you want if you are not yet ready for the upgrade. If you have already run apt update, you can still get back without problems by following the procedure below.

Ak ste už naviac nainštalovali balíky z buster, už pravdepodobne nemá zmysel inštalovať balíky z stretch. V tom prípade sa budete musieť sami rozhodnúť či chcete pokračovať alebo nie. Je možné znížiť verziu balíkov, ale to tento dokument nepopisuje.

As root, open the relevant APT source-list file (such as /etc/apt/sources.list) with your favorite editor, and check all lines beginning with deb http:, deb https:, deb tor+http:, deb tor+https:, URIs: http:, URIs: https:, URIs: tor+http: or URIs: tor+https: for a reference to stable. If you find any, change stable to stretch.

If you have any lines starting with deb file: or URIs: file:, you will have to check for yourself if the location they refer to contains a stretch or buster archive.

[Dôležité]Dôležité

Do not change any lines that begin with deb cdrom: or URIs: cdrom:. Doing so would invalidate the line and you would have to run apt-cdrom again. Do not be alarmed if a cdrom: source line refers to unstable. Although confusing, this is normal.

Ak ste vykonali nejaké zmeny, uložte súbor a spustite

# apt update

aby sa aktualizoval zoznam balíkov.

A.3. Odstránenie zastaralých konfiguračných súborov

Pred aktualizáciou systému na buster sa odporúča odstrániť zo systému staré konfiguračné súbory (napríklad súbory *.dpkg-{new,old} súbory v /etc).

A.4. Aktualizácia starých locales na UTF-8

Používanie staršieho národného prostredia (locale), ktoré nie je UTF-8, už dlhší čas nepodporujú pracovné prostredia a iné bežné softvérové projekty. Takéto národné prostredia by ste mali aktualizovať spustením príkazu dpkg-reconfigure locales a vybraním predvoleného UTF-8. Takisto by ste mali zabezpečiť, aby používatelia neprekonávali predvolené nastavenia späť na zastaralé národné prostredie vo svojom prostredí.