Uwagi do wydania, do dystrybucji Debian 10 (buster), 64-bitowe PC

The Debian Documentation Project

Niniejszy dokument jest wolnym oprogramowaniem. Można go rozpowszechniać i/lub modyfikować zgodnie z warunkami Licencji Publicznej GNU w wersji 2, opublikowanej przez Fundację Wolnego Oprogramowania.

Niniejszy program rozpowszechniany jest w nadziei, iż będzie on użyteczny - jednak BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, nawet domyślnej gwarancji PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ albo PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONYCH ZASTOSOWAŃ. Więcej informacji zawiera Powszechna Licencja Publiczna GNU.

Do niniejszego dokumentu powinien być dołączony egzemplarz Powszechnej Licencji Publicznej GNU (GNU General Public License); jeśli nie - proszę napisać do Free Software Foundation, Inc., 675 Mass Ave,Cambridge, MA 02139, USA.

The license text can also be found at https://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html and /usr/share/common-licenses/GPL-2 on Debian systems.


Spis treści

1. Wstęp
1.1. Zgłaszanie błędów w tym dokumencie
1.2. Wysyłanie sprawozdań aktualizacji
1.3. Źródła niniejszego dokumentu
2. Nowości w dystrybucji Debian 10
2.1. Obsługiwane architektury
2.2. Co nowego w dystrybucji?
2.2.1. UEFI Secure Boot
2.2.2. AppArmor enabled per default
2.2.3. Optional hardening of APT
2.2.4. Unattended-upgrades for stable point releases
2.2.5. Substantially improved man pages for German speaking users
2.2.6. Network filtering based on nftables framework by default
2.2.7. Cryptsetup defaults to on-disk LUKS2 format
2.2.8. Driverless printing with CUPS 2.2.10
2.2.9. Basic support for Allwinner A64 based devices
2.2.10. Wieści z odmiany Debian Med
2.2.11. GNOME defaults to Wayland
2.2.12. Merged /usr on fresh installs
2.2.13. News from Debian Live team
3. System instalacyjny
3.1. Co nowego w systemie instalacyjnym?
3.1.1. Instalacja automatyczna
4. Aktualizacja z Debiana 9 (stretch)
4.1. Przygotowanie do aktualizacji
4.1.1. Kopia zapasowa danych i konfiguracji
4.1.2. Uprzednie ostrzeżenie użytkowników
4.1.3. Przygotowanie do przestoju usług
4.1.4. Przygotowanie do odzyskiwania
4.1.5. Przygotowanie bezpiecznego środowiska do uaktualnienia
4.1.6. Verify network interface name support
4.2. Checking APT configuration status
4.2.1. Sekcja proposed-updates
4.2.2. Nieoficjalne źródła
4.2.3. Wyłączenie priorytetów APT-a (APT pinning)
4.2.4. Sprawdzenie statusu pakietów
4.3. Preparing APT source-list files
4.3.1. Dodanie internetowych źródeł APT-a
4.3.2. Dodanie źródeł APT-a do lokalnego serwera lustrzanego
4.3.3. Dodanie źródeł APT-a do nośników optycznych
4.4. Aktualizacja pakietów
4.4.1. Zapisanie sesji
4.4.2. Aktualizowanie listy pakietów
4.4.3. Zapewnienie wystarczającej ilości wolnego miejsca
4.4.4. Minimalna aktualizacja systemu
4.4.5. Aktualizacja systemu
4.5. Możliwe problemy przy aktualizacji
4.5.1. Podczas aktualizacji dystrybucji pojawia się błąd Nie udało się wykonać natychmiastowej konfiguracji.
4.5.2. Spodziewane usunięcia pakietów
4.5.3. Konflikty lub pętle wymaga wstępnie
4.5.4. Konflikty plików
4.5.5. Zmiany konfiguracji
4.5.6. Zmiany sesji na konsoli
4.6. Aktualizacja jądra i powiązanych pakietów
4.6.1. Instalowanie metapakietu jądra
4.7. Przygotowanie do kolejnego wydania
4.7.1. Czyszczenie usuniętych pakietów
4.8. Przestarzałe pakiety
4.8.1. Transitional dummy packages
5. Problemy, które należy mieć na uwadze, a dotyczące wydania buster
5.1. Uwagi dotyczące aktualizacji do buster
5.1.1. Hidepid mount option for procfs unsupported
5.1.2. ypbind fails to start with -no-dbus
5.1.3. NIS server does not answer NIS client requests by default
5.1.4. sshd fails to authenticate
5.1.5. Daemons fail to start or system appears to hang during boot
5.1.6. Migrating from legacy network interface names
5.1.7. Module configuration for bonding and dummy interfaces
5.1.8. OpenSSL default version and security level raised
5.1.9. Some applications don't work in GNOME on Wayland
5.1.10. Znane pakiety oznaczone jako przestarzałe
5.1.11. Przestarzałe składniki w wydaniu buster
5.1.12. Sprawy do zrobienia przed ponownym uruchomieniem
5.1.13. SysV init related packages no longer required
5.2. Ograniczenia we wsparciu bezpieczeństwa
5.2.1. Security status of web browsers and their rendering engines
5.2.2. Go based packages
5.3. Pakiety specjalnej troski
5.3.1. Glibc requires Linux kernel 3.2 or higher
5.3.2. Semantics for using environment variables for su changed
5.3.3. Existing PostgreSQL databases need to be reindexed
5.3.4. mutt and neomutt
5.3.5. Accessing GNOME Settings app without mouse
5.3.6. gnome-disk-utility fails to change LUKS password causing permanent data loss (buster 10.0 only)
5.3.7. evolution-ews has been dropped, and email inboxes using Exchange, Office365 or Outlook server will be removed
5.3.8. Calamares installer leaves disk encryption keys readable
5.3.9. S3QL URL changes for Amazon S3 buckets
5.3.10. Split in configuration for logrotate
5.3.11. The rescue boot option is unusable without a root password
6. Więcej informacji na temat projektu Debian
6.1. Dodatkowe informacje
6.2. Pomoc
6.2.1. Listy dyskusyjne
6.2.2. IRC
6.3. Zgłaszanie błędów
6.4. Uczestnictwo w rozwoju Debiana
A. Zarządzanie wydaniem stretch przed aktualizacją
A.1. Uaktualnienie wydania stretch
A.2. Checking your APT source-list files
A.3. Usunięcie przestarzałych plików konfiguracyjnych
A.4. Aktualizacja przestarzałych kodowań do UTF-8
B. Współtwórcy uwag do wydania
Indeks
glosariusz