Poznámky k vydaniu Debian 10 (buster), 64-bit PC

The Debian Documentation Project

Tento dokument je slobodný softvér; môžete ho šíriť a/alebo meniť za podmienok licencie GNU General Public License verzie 2 ako ju publikovala Free Software Foundation.

Tento program je šírený vo viere, že bude užitočný, ale BEZ AKEJKOĽVEK ZÁRUKY; dokonca aj bez implicitnej záruky OBCHODOVATEĽNOSTI či VHODNOSTI NA URČITÝ ÚČEL. Podrobnosti nájdete v GNU General Public License.

Spolu s týmto programom by ste mali dostať kópiu GNU General Public License; ak nie, napíšte na adresu Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA.

The license text can also be found at https://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html and /usr/share/common-licenses/GPL-2 on Debian systems.


Obsah

1. Úvod
1.1. Ako oznamovať chyby v tomto dokumente
1.2. Ako posielať správy o aktualizácii
1.3. Zdroje tohto dokumentu
2. Čo je nové v Debian 10
2.1. Podporované architektúry
2.2. Čo je nové v distribúcii?
2.2.1. UEFI Secure Boot
2.2.2. AppArmor enabled per default
2.2.3. Optional hardening of APT
2.2.4. Unattended-upgrades for stable point releases
2.2.5. Substantially improved man pages for German speaking users
2.2.6. Network filtering based on nftables framework by default
2.2.7. Cryptsetup defaults to on-disk LUKS2 format
2.2.8. Driverless printing with CUPS 2.2.10
2.2.9. Basic support for Allwinner A64 based devices
2.2.10. Novinky od Debian Med Blend
2.2.11. GNOME defaults to Wayland
2.2.12. Merged /usr on fresh installs
2.2.13. News from Debian Live team
3. Inštalačný systém
3.1. Čo je nové v inštalačnom systéme?
3.1.1. Automatizovaná inštalácia
4. Aktualizácie z Debian 9 (stretch)
4.1. Príprava na aktualizáciu
4.1.1. Zálohujte všetky dáta a konfiguračné údaje
4.1.2. Vopred informujte používateľov
4.1.3. Pripravte sa na odstávku služieb
4.1.4. Pripravte sa na obnovu
4.1.5. Pripravte bezpečné prostredie na aktualizáciu
4.1.6. Verify network interface name support
4.2. Checking APT configuration status
4.2.1. Sekcia proposed-updates
4.2.2. Neoficiálne zdroje
4.2.3. Vypnite pripevňovanie balíkov APT (APT pinning)
4.2.4. Skontrolujte stav balíkov
4.3. Preparing APT source-list files
4.3.1. Pridávanie internetových zdrojov APT
4.3.2. Pridanie zdrojov APT lokálneho zrkadla
4.3.3. Pridanie zdrojov APT z optických médií
4.4. Aktualizácia balíkov
4.4.1. Nahranie relácie príkazového riadka
4.4.2. Aktualizácia zoznamu balíkov
4.4.3. Uistite sa, že na aktualizáciu máte dosť miesta na disku
4.4.4. Minimálna aktualizácia systému
4.4.5. Aktualizácia systému
4.5. Možné problémy počas aktualizácie
4.5.1. Dist-upgrade zlyhá s chybou „Nebolo možné vykonať okamžitú konfiguráciu“
4.5.2. Očakávané odstránenia
4.5.3. Cykly Konfliktov alebo Predzávislostí
4.5.4. Konflikty súborov
4.5.5. Zmeny v konfigurácii
4.5.6. Zmena relácie na konzolu
4.6. Aktualizácia jadra a súvisiacich balíkov
4.6.1. Inštalácia metabalíka jadra
4.7. Príprava na ďalšie vydanie
4.7.1. Vyčistenie (purge) odstránených balíkov
4.8. Zastaralé balíky
4.8.1. Transitional dummy packages
5. Problémy vyskytujúce sa v buster
5.1. Položky týkajúce sa aktualizácie na buster
5.1.1. Hidepid mount option for procfs unsupported
5.1.2. ypbind fails to start with -no-dbus
5.1.3. NIS server does not answer NIS client requests by default
5.1.4. sshd fails to authenticate
5.1.5. Daemons fail to start or system appears to hang during boot
5.1.6. Migrating from legacy network interface names
5.1.7. Module configuration for bonding and dummy interfaces
5.1.8. OpenSSL default version and security level raised
5.1.9. Some applications don't work in GNOME on Wayland
5.1.10. Významné zastaralé balíky
5.1.11. Zastaralé súčasti buster
5.1.12. Čo urobiť po aktualizácii pred reštartom
5.1.13. SysV init related packages no longer required
5.2. Obmedzenia bezpečnostnej podpory
5.2.1. Security status of web browsers and their rendering engines
5.2.2. Go based packages
5.3. Problémy s konkrétnymi balíkmi
5.3.1. Glibc requires Linux kernel 3.2 or higher
5.3.2. Semantics for using environment variables for su changed
5.3.3. Existing PostgreSQL databases need to be reindexed
5.3.4. mutt and neomutt
5.3.5. Accessing GNOME Settings app without mouse
5.3.6. gnome-disk-utility fails to change LUKS password causing permanent data loss (buster 10.0 only)
5.3.7. evolution-ews has been dropped, and email inboxes using Exchange, Office365 or Outlook server will be removed
5.3.8. Calamares installer leaves disk encryption keys readable
5.3.9. S3QL URL changes for Amazon S3 buckets
5.3.10. Split in configuration for logrotate
5.3.11. The rescue boot option is unusable without a root password
6. Ďalšie informácie o Debiane
6.1. Ďalšie čítanie
6.2. Ako získať pomoc
6.2.1. Konferencie
6.2.2. Internet Relay Chat
6.3. Oznamovanie chýb
6.4. Ako prispievať do Debianu
A. Ako spravovať váš systém stretch pred aktualizáciou
A.1. Ako aktualizovať váš systém stretch
A.2. Checking your APT source-list files
A.3. Odstránenie zastaralých konfiguračných súborov
A.4. Aktualizácia starých locales na UTF-8
B. Prispievatelia do Poznámok k vydaniu
Zoznam
Slovník