Notities bij de release van Debian 10 (buster), 64-bit ARM

Het Documentatieproject van Debian

Dit document is vrije software; u mag het verspreiden en/of wijzigen onder de voorwaarden van de GNU General Public License, versie 2, zoals uitgebracht door de Free Software Foundation.

Dit programma wordt verspreid in de hoop dat het nuttig zal zijn, maar ZONDER ENIGE GARANTIE; zelfs zonder de impliciete garantie van VERKOOPBAARHEID of GESCHIKTHEID VOOR EEN SPECIFIEK DOEL. Zie de GNU General Public License voor meer details.

Samen met dit programma zou u een exemplaar van de GNU General Public License ontvangen moeten hebben; is dit niet het geval, schrijf dan naar de Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA.

De tekst van deze licentie is ook beschikbaar op https://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html en /usr/share/common-licenses/GPL-2 op Debian-systemen.


Inhoudsopgave

1. Inleiding
1.1. Rapporteren van fouten in dit document
1.2. Bijdragen door het indienen van opwaarderingsrapporten
1.3. Broncode voor dit document
2. Nieuwigheden in Debian 10
2.1. Ondersteunde architecturen
2.2. Nieuwigheden in de distributie
2.2.1. UEFI Secure Boot
2.2.2. AppArmor wordt standaard geactiveerd
2.2.3. Facultatieve versterking van APT
2.2.4. Unattended-upgrades voor tussenreleases van stable
2.2.5. Een substantiële verbetering van de man-pagina's voor Duitstalige gebruikers
2.2.6. Standaard netwerkfiltering, gebaseerd op het nftables-raamwerk
2.2.7. Cryptsetup past standaard op schijf de indeling LUKS2 toe
2.2.8. Stuurprogrammaloos printen met CUPS 2.2.10
2.2.9. Basisondersteuning voor op Allwinner A64 gebaseerde apparaten
2.2.10. Nieuws van Debian Med Blend - de op de medische wereld gerichte uitgave
2.2.11. GNOME heeft Wayland als standaard
2.2.12. Samengevoegde /usr op nieuwe installaties
2.2.13. Nieuws van het Debian Live team
3. Installatiesysteem
3.1. Nieuwigheden in het installatiesysteem
3.1.1. Geautomatiseerde installatie
4. Opwaarderen vanuit Debian 9 (stretch)
4.1. Zich op de opwaardering voorbereiden
4.1.1. Maak een reservekopie van alle gegevens en configuratie-informatie
4.1.2. Informeer gebruikers vooraf
4.1.3. Bereid u voor op het feit dat diensten een tijd onbeschikbaar zullen zijn
4.1.4. Tref voorbereidingen om een hersteloperatie te kunnen uitvoeren
4.1.5. Maak een veilige omgeving klaar voor de opwaardering
4.1.6. Verifieer ondersteuning voor de netwerkinterfacenamen
4.2. De configuratiestatus van APT controleren
4.2.1. De archiefafdeling proposed-updates
4.2.2. Niet-officiële pakketbronnen
4.2.3. APT-verankering (pinning) uitschakelen
4.2.4. De toestand van pakketten controleren
4.3. Pakketbronbestanden voor APT klaarmaken
4.3.1. Op het internet aanwezige pakketbronnen voor APT toevoegen
4.3.2. APT-pakketbronnen van een lokale spiegelserver toevoegen
4.3.3. APT-pakketbronnen van optische media toevoegen
4.4. Pakketten opwaarderen
4.4.1. De sessie opnemen
4.4.2. De pakketlijst bijwerken
4.4.3. Zorg voor voldoende vrije schijfruimte voor de opwaardering
4.4.4. Een minimale opwaardering van het systeem
4.4.5. Het systeem opwaarderen
4.5. Mogelijke problemen tijdens de opwaardering
4.5.1. De opdracht dist-upgrade mislukt met de foutmelding Kon de onmiddellijke configuratie niet uitvoeren
4.5.2. Te verwachten verwijderingen
4.5.3. Vicieuze cirkels van conflicten of voorvereisten
4.5.4. Bestandsconflicten
4.5.5. Configuratiewijzigingen
4.5.6. Verspringen van de sessie naar een console
4.6. Uw kernel en aanverwante pakketten opwaarderen
4.6.1. Een kernel-metapakket installeren
4.7. Voorbereid zijn op de volgende release
4.7.1. Verwijderde pakketten wissen
4.8. Verouderde pakketten
4.8.1. Dummy overgangspakketten
5. Kwesties waarvan u zich bewust moet zijn bij buster
5.1. Opwaarderingsspecifieke zaken voor buster
5.1.1. Hidepid-aankoppeloptie voor procfs niet ondersteund
5.1.2. Gebruikt met de optie -no-dbus, start ypbind niet
5.1.3. NIS server does not answer NIS client requests by default
5.1.4. Authenticatie kan mislukken bij sshd
5.1.5. Achtergronddiensten starten niet op of het systeem lijkt te hangen tijdens het opstarten
5.1.6. Vervangen van verouderde benamingen voor netwerkinterfaces
5.1.7. Moduleconfiguratie voor bonding en dummy-interfaces
5.1.8. De standaardversie en het beveiligingsniveau van OpenSSL werden verhoogd
5.1.9. In GNOME werken sommige toepassingen niet met Wayland
5.1.10. Vermeldenswaardige uitgefaseerde pakketten
5.1.11. Verouderde componenten van buster
5.1.12. Zaken die na de opwaardering en voor het herstarten van de computer moeten gebeuren
5.1.13. Pakketten die verband houden met SysV init zijn niet langer vereist
5.2. Beperkingen inzake beveiligingsondersteuning
5.2.1. Veiligheidstoestand van webbrowsers en hun render-engines
5.2.2. Op Go gebaseerde pakketten
5.3. Pakketspecifieke kwesties
5.3.1. De semantiek voor het gebruik van omgevingsvariabelen voor su werd gewijzigd
5.3.2. Bestaande PostgreSQL-databanken moeten opnieuw geïndexeerd worden
5.3.3. mutt en neomutt
5.3.4. Toegang tot de app GNOME-Instellingen zonder muis
5.3.5. gnome-disk-utility fails to change LUKS password causing permanent data loss (buster 10.0 only)
5.3.6. Men heeft evolution-ews laten vallen en Postvakken In die een Exchange, Office365 of Outlook server gebruiken zullen verwijderd worden
5.3.7. Het installatieprogramma Calamares maakt de sleutels voor schijfencryptie niet onleesbaar
5.3.8. S3QL URL changes for Amazon S3 buckets
5.3.9. Split in configuration for logrotate
5.3.10. The rescue boot option is unusable without a root password
6. Bijkomende informatie over Debian
6.1. Literatuurverwijzingen
6.2. Hulp vinden
6.2.1. Mailinglijsten
6.2.2. Internet Relay Chat (IRC)
6.3. Fouten rapporteren
6.4. Een bijdrage leveren aan Debian
A. Het beheren van uw stretch-systeem voordat u opwaardeert
A.1. Uw stretch-systeem opwaarderen
A.2. Het controleren van uw bronnenlijstbestanden voor APT
A.3. Verouderde configuratiebestanden verwijderen
A.4. Waardeer oude taalinstellingen op naar UTF-8
B. Mensen die een bijdrage hebben geleverd aan de notities bij de release
Register
woordenlijst