Indeks

P

packages
apparmor, AppArmor enabled per default
apparmor-profiles-extra, AppArmor enabled per default
apt, Wysyłanie sprawozdań aktualizacji, Dodanie źródeł APT-a do lokalnego serwera lustrzanego
apt-listchanges, Minimalna aktualizacja systemu
aptitude, Checking APT configuration status, Zapewnienie wystarczającej ilości wolnego miejsca , Czyszczenie usuniętych pakietów
cryptsetup, Cryptsetup defaults to on-disk LUKS2 format
cups, Driverless printing with CUPS 2.2.10
cups-browsed, Driverless printing with CUPS 2.2.10
cups-filters, Driverless printing with CUPS 2.2.10
dblatex, Źródła niniejszego dokumentu
debian-goodies, Zapewnienie wystarczającej ilości wolnego miejsca
debian-kernel-handbook, Instalowanie metapakietu jądra
debian-security-support, Ograniczenia we wsparciu bezpieczeństwa
dkim-milter-python, Przestarzałe składniki w wydaniu buster
dkimpy-milter, Przestarzałe składniki w wydaniu buster
doc-debian, Zgłaszanie błędów
docbook-xsl, Źródła niniejszego dokumentu
dpkg, Wysyłanie sprawozdań aktualizacji
ecryptfs-utils, Znane pakiety oznaczone jako przestarzałe
evince, AppArmor enabled per default
evolution, evolution-ews has been dropped, and email inboxes using Exchange, Office365 or Outlook server will be removed
evolution-ews, evolution-ews has been dropped, and email inboxes using Exchange, Office365 or Outlook server will be removed
fcitx, Some applications don't work in GNOME on Wayland
gnome-control-center, Accessing GNOME Settings app without mouse
gnome-disk-utility, gnome-disk-utility fails to change LUKS password causing permanent data loss (buster 10.0 only)
grub-efi-amd64-signed, UEFI Secure Boot
grub-efi-ia32-signed, UEFI Secure Boot
haveged, Daemons fail to start or system appears to hang during boot
how-can-i-help, Uczestnictwo w rozwoju Debiana
icinga, Przestarzałe składniki w wydaniu buster
icinga2, Przestarzałe składniki w wydaniu buster
icinga2-classicui, Przestarzałe składniki w wydaniu buster
icingaweb2, Przestarzałe składniki w wydaniu buster
ifupdown, Migrating from legacy network interface names
initramfs-tools, Debugowanie powłoki podczas rozruchu przy użyciu initrd, Aktualizacja jądra i powiązanych pakietów
ipsec-tools, Znane pakiety oznaczone jako przestarzałe
iptables, Network filtering based on nftables framework by default
keepass2, Znane pakiety oznaczone jako przestarzałe
libreswan, Znane pakiety oznaczone jako przestarzałe
linux-image-*, Aktualizacja jądra i powiązanych pakietów
linux-image-amd64, Instalowanie metapakietu jądra
linux-source, Instalowanie metapakietu jądra
localepurge, Zapewnienie wystarczającej ilości wolnego miejsca
locales, Existing PostgreSQL databases need to be reindexed
locales-all, Existing PostgreSQL databases need to be reindexed
mailman, Przestarzałe składniki w wydaniu buster
mailman3, Przestarzałe składniki w wydaniu buster
mailman3-full, Przestarzałe składniki w wydaniu buster
manpages-de, Substantially improved man pages for German speaking users
mcelog, Znane pakiety oznaczone jako przestarzałe
mutt, Substantially improved man pages for German speaking users, mutt and neomutt
neomutt, mutt and neomutt
phpmyadmin, Znane pakiety oznaczone jako przestarzałe
popularity-contest, Zapewnienie wystarczającej ilości wolnego miejsca
pyspf-milter, Przestarzałe składniki w wydaniu buster
python-2.7, Przestarzałe składniki w wydaniu buster
racoon, Znane pakiety oznaczone jako przestarzałe
rasdaemon, Znane pakiety oznaczone jako przestarzałe
release-notes, Zgłaszanie błędów w tym dokumencie
revelation, Znane pakiety oznaczone jako przestarzałe
rpcbind, NIS server does not answer NIS client requests by default
s3ql, S3QL URL changes for Amazon S3 buckets
shim-signed, UEFI Secure Boot
spf-milter-python, Przestarzałe składniki w wydaniu buster
sshd, sshd fails to authenticate
ssmtp, Znane pakiety oznaczone jako przestarzałe
synaptic, Checking APT configuration status, Some applications don't work in GNOME on Wayland
systemd, Substantially improved man pages for German speaking users, Daemons fail to start or system appears to hang during boot, Module configuration for bonding and dummy interfaces
tinc, Przygotowanie bezpiecznego środowiska do uaktualnienia
udev, Aktualizacja jądra i powiązanych pakietów, Migrating from legacy network interface names
unattended-upgrades, Unattended-upgrades for stable point releases
upgrade-reports, Wysyłanie sprawozdań aktualizacji
usrmerge, Merged /usr on fresh installs
util-linux, Substantially improved man pages for German speaking users
xmlroff, Źródła niniejszego dokumentu
xsltproc, Źródła niniejszego dokumentu
ypbind, ypbind fails to start with -no-dbus
Perl, Co nowego w dystrybucji?
PHP, Co nowego w dystrybucji?
Postfix, Co nowego w dystrybucji?
PostgreSQL, Co nowego w dystrybucji?