D.2. Espai requerit per a les tasques

Una instal·lació estàndard per a l'arquitectura «amd64» amb el nucli 2.6, incloent-hi tots els paquets estàndard, requereix 933 MiB d'espai de disc. Una instal·lació bàsica mínima, amb la tasca «Sistema estàndard» no seleccionada, ocuparà 701 MiB.

[Important] Important

En els dos casos és l'espai en disc utilitzat després d'acabar la instal·lació i esborrar tots els fitxers temporals. Açò també te en compte les necessitats del sistema de fitxers, per exemple els fitxers de «journal». Açò vol dir que farà falta prou més espai al disc durant la instal·lació i per l'ús normal del sistema.

La següent taula enumera les mides indicades per l'«aptitude» que calen per a les tasques llistades en el «tasksel». Tingueu en compte que algunes d'aquestes comparteixen components, per tant la mida total de la instal·lació conjunta de dues d'elles pot resultar inferior al total de la suma indicat.

Per defecte s'instal·larà l'entorn d'escriptori GNOME, però podeu escollir un entorn d'escriptori alternatiu emprant una de les imatges de CD especials, o especificant l'entorn d'escriptori desitjat en iniciar l'instal·lador (vegeu Secció 6.3.6.2, «Selecció i instal·lació de programari»).

Tingueu en compte que cal afegir les mides de la taula a la de la instal·lació estàndard a l'hora de determinar la mida de les particions. La major part de la mida identificada com a «Mida de la instal·lació» la faran servir /usr i /lib; la mida identificada com a «Mida de la descàrrega» cal tenir-la a l'abast (temporalment) a /var.

Tasca Mida de la instal·lació (MiB) Mida de la descàrrega (MiB) Espai requerit per a la instal·lació (MiB)
Entorn d'escriptori      
  • GNOME (per defecte) 2724 785 3509
  • KDE Plasma 4244 1280 5524
  • Xfce 2342 657 2999
  • LXDE 2486 707 3193
  • MATE 2857 757 3614
  • Cinnamon 3824 1102 4926
Servidor web 44 11 55
Servidor d'impressió 440 91 531
Servidor de SSH 2 0 2

Si la llengua emprada no és l'anglès, el tasksel potser instal·larà automàticament una tasca de localització si n'hi ha cap a l'abast per a la vostra llengua. Les necessitats d'espai canvien segons la llengua; heu de reservar uns 350 MiB en total per a la descàrrega i la instal·lació.