2.5. Requeriments de memòria i espai de disc

Com a mínim hauríeu de tenir 80MB de memòria i 850MB d'espai disponible al disc dur per dur a terme una instal·lació normal. Fixeu-vos que aquestes xifres tiren més aviat a la baixa. Per a estimacions més realistes, vegeu Secció 3.4, «Satisfer els requisits mínims de maquinari».

La instal·lació en sistemes amb poca memòria o espai en disc disponible podria ser possible però tan sols és recomanable per a usuaris amb experiència.