2.5. Vereisten inzake geheugen en schijfruimte

U heeft minstens 80MB geheugen nodig en minimum-fs-size; schijfruimte om een normale installatie te kunnen uitvoeren. Merk op dat dit behoorlijk minimale hoeveelheden zijn. Raadpleeg voor meer realistische cijfers Paragraaf 3.4, “Voldoen aan de minimale vereisten op het gebied van hardware”.

De installatie op systemen met minder geheugen of minder schijfruimte kan mogelijk zijn, maar wordt enkel aangeraden aan ervaren gebruikers.