Εγκαθιστώντας το Debian 10.13

Το Debian 10 έχει αντικατασταθεί από το Debian 11 (bullseye). Μερικές από αυτές τις εικόνες εγκατάστασης ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες ή να μην είναι πλέον λειτουργικές οπότε σας συνιστούμε αντί της έκδοσης buster να εγκαταστήσετε την έκδοση bullseye.