Installera Debian 10.5

För installationsavbildningar och dokumentation om hur man installerar Bullseye (som för närvarande är uttestningsutgåvan), se sidan för Debian-Installer.

För att installera Debian 10.5 (buster), hämta någon av följande avbildningar (alla i386 och amd64 CD/DVD-avbildningar kan även användas på USB-minnen):

netinst CD-avbildning (i allmänhet 150-280 MB)

Blu-ray (via jigdo)

andra avbildningar (netboot, flexibelt usb-minne, osv.)

Om någon av hårdvaran i ditt system kräver att icke-fria fastprogram (firmware) läses in tillsammans med drivrutinen kan du använda en av tarbollarna med vanliga fastprogrampaket eller hämta en inofficiell avbildning som inkluderar dessa icke-fria fastprogram. Instruktioner om hur du använder tarbollarna och allmän information om hur du läser in fastprogram under en installation kan hittas i installationsguiden (se dokumentation nedan).

netinst (i allmänhet 240-290 MB) icke-fria CD-avbildningar med fastprogram

Kommentarer

Dokumentation

Om du endast kommer att läsa ett dokument innan du installerar, läs Installationshjälp, en snabb genomgång av installationsprocessen. Annan användbar dokumentation är:

Errata

Detta är en lista på kända problem i installeraren som kommer med Debian 10.5. Om du har haft problem med att installera Debian och inte kan se ditt problem i listan nedan, vänligen skicka en installationsrapport och beskriv problemet eller kolla i wikin efter andra kända problem.

Errata for release 10.0

Förbättrade versioner av installationssystemet utvecklas för nästa Debianutgåva, men kan även användas för att installera Stretch. För mer information, se sidan för Debian-Installer-projektet.