4.4. Chuẩn bị tập tin để khởi động đĩa cứng

Có thể khởi động trình cài đặt bằng tập tin khởi động nằm trên một phân vùng đĩa cứng đã có, hoặc được khởi chạy từ hệ điều hành khác, hoặc bằng cách gọi một bộ nạp khởi động trực tiếp từ BIOS.

Có thể dùng phương pháp này để cài đặt hoàn toàn qua mạng. Làm như thế tránh tất cả các vấn đề về vật chứa rời, v.d. cần phải tìm và chép ra ảnh đĩa CD, hoặc gặp khó khăn quản lý đĩa mềm quá nhiều hay không đáng tin.

4.4.1. Hard disk installer booting from Linux using LILO or GRUB

Tiết đoạn này diễn tả cách thêm, ngay cả cách thay thế bản cài đặt Linux đã có, dùng bộ nạp khởi động hoặc LILO hoặc GRUB.

Vào lúc khởi động, cả hai bộ nạp khởi động hỗ trợ khả năng tải vào bộ nhớ không phải chỉ hạt nhân, cũng lại một ảnh đĩa. Hạt nhân có thể sử dụng đĩa RAM này như là hệ thống tập tin gốc.

Sao chép những tập tin theo đây từ kho lưu Debian vào một vị trí tiện lợi trên đĩa cứng, v.d. vào /boot/newinstall/.

  • vmlinuz (tập tin nhị phân của hạt nhân)

  • initrd.gz (ảnh đĩa RAM)

Cuối cùng, để cấu hình bộ nạp khởi động, hãy tiếp tục tới Phần 5.1.5, “Khởi động từ Linux bằng LILO hay GRUB.

4.4.2. Hard disk installer booting from DOS using loadlin

Tiết đoạn này diễn tả cách chuẩn bị đĩa cứng để khởi động trình cài đặt từ DOS, dùng loadlin.

Sao chép vào c:\ từ một ảnh đĩa CD Debian những thư mục theo đây.

  • /install.386 (bản nhị phân hạt nhân và ảnh đĩa RAM)

  • /tools (công cụ loadlin)