A.2. Starta upp installationsprogrammet

Debian-cd-teamet ger ut färdiga cd-avbildningar med debian-installer på sidan Debian GNU/Linux på cd. För mer information om var man får tag på cd-skivor, se Avsnitt 4.1, ”Official Debian GNU/Linux CD/DVD-ROM Sets”.

Vissa installationsmetoder kräver andra avbildningar än cd-avbilder. Avsnitt 4.2.1, ”Var man får tag på installationsavbildningar” beskriver hur man hittar avbildningar på Debian-speglar.

Underavsnitten nedan ger detaljer om vilka avbildningar du bör hämta för varje tänkbar installation.

A.2.1. Cd-rom

The netinst CD image is a popular image which can be used to install buster with the debian-installer. This image is intended to boot from CD and install additional packages over a network; hence the name 'netinst'. The image has the software components needed to run the installer and the base packages to provide a minimal buster system. If you'd rather, you can get a full size CD image which will not need the network to install. You only need the first CD of the set.

Hämta den typ du föredrar och bränn den till en cd-skiva.

A.2.2. Uppstart från nätverk

Det är också möjligt att starta upp debian-installer helt från nätverket. De olika metoderna att nätstarta beror på din arkitektur och nätstartskonfiguration. Filerna i netboot/ kan användas för att nätstarta debian-installer.

A.2.3. Uppstart från hårddisk

Det är möjligt att starta installationsprogrammet utan flyttbart media men bara med en befintlig hårddisk som kan innehålla ett annat operativsystem. Hämta hd-media/initrd.gz, hd-media/vmlinuz och en Debian cd-avbildning till toppnivåkatalogen av hårddisken. Se till att cd-avbilden har ett filnamn som slutar på .iso. Nu är det bara att starta linux med initrd.