D.2. Nödvändig diskplats för funktioner

En standardinstallation för arkitekturen amd64 med en standard kärna, inklusive alla standardpaket, kräver 933 MB diskutrymme. En minimal grundinstallation, utan funktionen Standardsystem vald, kommer att ta upp 701 MB.

[Viktigt] Viktigt

I båda fallen är det här det här det faktiska diskutrymmet som används efter att installationen är färdig och eventuella temporärfiler har tagits bort. Det tar heller inte hänsyn till utrymme som används av filsystemet, till exempel för journalfiler. Det här betyder en markant ökning av diskutrymmet som behövs av båda under installationen och för normal systemanvändning.

Följande tabell listar storlekar som rapporterats av aptitude för funktionerna listade i tasksel. Observera att några funktioner har överlappande beståndsdelar, så den totala installerade storleken för två funktioner tillsammans kan vara mindre än totalen som fås genom att lägga ihop siffrorna.

Som standard kommer installationsprogrammet att installera skrivbordsmiljön GNOME, men alternativa skrivbordsmiljöer kan väljas antingen genom att använda en av de speciella cd-avbildningarna eller genom att ange den önskade skrivbordsmiljön när installationsprogrammet startas upp (se Avsnitt 6.3.6.2, ”Val och installation av programvara”).

Observera att du behöver lägga till storlekarna som listas i tabellen till storleken för standardinstallationen när storlekarna på partitionerna bestäms. De flesta storlekar listade som Installerad storlek kommer att hamna i /usr och i /lib; storleken listad som Hämtad storlek krävs (temporärt) för /var.

Funktion Installerad storlek (MB) Hämtad storlek (MB) Utrymme som behövs för installation (MB)
Skrivbordsmiljö      
  • GNOME (standard) 2724 785 3509
  • KDE Plasma 4244 1280 5524
  • Xfce 2342 657 2999
  • LXDE 2486 707 3193
  • MATE 2857 757 3614
  • Cinnamon 3824 1102 4926
Webbserver 44 11 55
Utskriftsserver 440 91 531
SSH-server 2 0 2

Om du installerar i ett annat språk än engelska, kan tasksel automatiskt installera en lokalanpassningsfunktion om det finns en tillgänglig för ditt språk. Utrymmeskrav skiljer sig mellan språken; du bör avsätta upp till 350 MB totalt för hämtning och installation.