2.1. Maskinvara som stöds

Debian ställer inga maskinvarukrav utöver kraven ställda för Linux- eller kFreeBSD-kärnan och GNU:s verktyg. Därför kan alla arkitekturer eller plattformar till vilka Linuxkärnan, libc, gcc och så vidare, blivit porterade, och för vilken en portering till Debian finns, köra Debian. Referera till ports-sidorna på https://www.debian.org/ports/mips/ för mera detaljer om 32-bit MIPS (big-endian) -arkitektursystem som har blivit testade med Debian GNU/Linux.

Hellre än att försöka att beskriva alla de olika maskinvarukonfigurationerna som finns stöd för i 32-bit MIPS (big-endian) innehåller det här avsnittet allmän information och pekar till källor för ytterligare information.

2.1.1. Arkitekturer som stöds

Debian GNU/Linux 10 supports ten major architectures and several variations of each architecture known as flavors.

Arkitektur Debian-beteckning Underarkitektur Variant
Intel x86-baserad i386 default x86 machines default
Xen PV domains only xen
AMD64 & Intel 64 amd64    
ARM armel Marvell Kirkwood and Orion marvell
ARM with hardware FPU armhf multiplatform armmp
64bit ARM arm64    
32bit MIPS (big-endian) mips MIPS Malta 4kc-malta
Cavium Octeon octeon
64bit MIPS (little-endian) mips64el MIPS Malta 5kc-malta
Cavium Octeon octeon
Loongson 3 loongson-3
32bit MIPS (little-endian) mipsel MIPS Malta 4kc-malta
Cavium Octeon octeon
Loongson 3 loongson-3
Power Systems ppc64el IBM POWER8 or newer machines  
64bit IBM S/390 s390x IPL från VM-läsare och DASD generic

Det här dokumentet täcker in installationen för 32-bit MIPS (big-endian) --arkitekturen med Linux-kärnan. Om du letar efter information om någon av de andra arkitekturerna som Debian stöder kan du se på sidorna för Debian-porteringar.

2.1.2. Platforms supported by the Debian mips port

Debian on 32-bit MIPS (big-endian) supports the following platforms:

Cavium Octeon

Cavium designs a range of 64-bit MIPS Octeon processors which are mainly used in networking devices. Devices with these processors include the Ubiquiti EdgeRouter and the Rhino Labs UTM8.

MIPS Malta

This platform is emulated by QEMU and is therefore a nice way to test and run Debian on MIPS if you don't have the hardware.

There are two Malta kernel flavours: 4kc-malta is built for 32-bit processors, and 5kc-malta is built for 64-bit processors.

In addition, other boards which contain MIPS32r2 or MIPS64r2 based processors should also be able to run Debian, however kernels for these processors are not built and the Debian installer does not directly support them.

Complete information regarding supported mips/mipsel/mips64el machines can be found at the Linux-MIPS homepage. In the following, only the systems supported by the Debian installer will be covered. If you are looking for support for other subarchitectures, please contact the debian-mips mailing list.

2.1.2.1. Processor

Some MIPS machines can be operated in both big and little endian mode. For big endian MIPS, please read the documentation for the mips architecture.

2.1.3. Platforms no longer supported by the Debian mips port

Since Debian Stretch, support for all MIPS processors which do not implement MIPS32 Release 2 have been dropped. Therefore the following platforms supported in Jessie are no longer supported:

Loongson 2E and 2F
These are the older Loongson processors. Devices based on them include the Fuloong Mini-PC and the Lemote Yeeloong laptop.
SGI IP22
This platform includes the SGI machines Indy, Indigo 2 and Challenge S.
SGI IP32
This platform is generally known as SGI O2.
Broadcom BCM91250
Development board for Broadcom's SiByte core. Also known by its codename SWARM.

2.1.4. Flera processorer

Stöd för flera processorer — även kallat symmetrisk multi-processing eller SMP — finns tillgängligt för den här arkitekturen, och stöd finns i en förkompilerad Debian-kärnavbildning. Beroende på ditt installationsmedia kan eller kan inte den här SMP-kapabla kärnan installeras som standard. Det här ska inte förhindra en installation eftersom den standard, icke-SMP-kärnan bör kunna starta upp på SMP-system; kärnan kommer helt enkelt att använda den första processorn.

För att dra nytta av flera processorer, bör du kontrollera om det finns ett kärnpaket finns installerat som har stöd för SMP, och om inte, välja ett lämpligt kärnpaket.

Du kan även bygga din egna anpassade kärna med SMP-stöd. Du kan hitta en diskussion om hur man gör det här i Avsnitt 8.5, ”Bygg en ny kärna”. För tillfället (kärnversion 3.16) det sätt som du aktiverar SMP på är att välja Multi-Processing support i sektionen Kernel type i konfigurationen av kärnan.

2.1.5. Graphics Hardware Support

Debian's support for graphical interfaces is determined by the underlying support found in X.Org's X11 system, and the kernel. Basic framebuffer graphics is provided by the kernel, whilst desktop environments use X11. Whether advanced graphics card features such as 3D-hardware acceleration or hardware-accelerated video are available, depends on the actual graphics hardware used in the system and in some cases on the installation of additional firmware images (see Avsnitt 2.2, ”Enheter som kräver fast programvara”).

Details on supported graphics hardware and pointing devices can be found at https://wiki.freedesktop.org/xorg/. Debian 10 ships with X.Org version 7.7.

2.1.6. Maskinvara för anslutning till nätverk

Almost any network interface card (NIC) supported by the Linux kernel should also be supported by the installation system; drivers should normally be loaded automatically.

2.1.7. Kringutrustning och annan maskinvara

Linux supports a large variety of hardware devices such as mice, printers, scanners, PCMCIA/CardBus/ExpressCard and USB devices. However, most of these devices are not required while installing the system.