Kapitel 4. Få tag på installationsmedia

Innehållsförteckning

4.1. Official Debian GNU/Linux CD/DVD-ROM Sets
4.2. Hämta filer från Debian-speglar
4.2.1. Var man får tag på installationsavbildningar
4.3. Förbered filerna för nätverksuppstart via TFTP
4.3.1. Konfigurering av DHCP-server
4.3.2. Aktivering av TFTP-server
4.3.3. Flytta TFTP-avbildningarna till rätt plats
4.4. Automatisk installation
4.4.1. Automatisk installation med Debian Installer