Kapitel 6. Användning av Debian Installer

Innehållsförteckning

6.1. Hur installationsprogrammet fungerar
6.1.1. Using the graphical installer
6.2. Introduktion till komponenter
6.3. Användning av individuella komponenter
6.3.1. Konfiguration av Debians installationsprogram och maskinvara
6.3.2. Skapa användare och lösenord
6.3.3. Konfigurera klockan och tidszon
6.3.4. Partitionering och val av monteringspunkter
6.3.5. Installation av grundsystemet
6.3.6. Installera ytterligare programvara
6.3.7. Gör ditt system klart för uppstart
6.3.8. Färdigställ installationen
6.3.9. Felsökning
6.3.10. Installation över nätverket
6.4. Läsa in saknad fast programvara
6.4.1. Förbereda ett media
6.4.2. Fast programvara och det installerade systemet