Dodatek A. Zarządzanie wydaniem stretch przed aktualizacją

Spis treści

A.1. Uaktualnienie wydania stretch
A.2. Checking your APT source-list files
A.3. Usunięcie przestarzałych plików konfiguracyjnych
A.4. Aktualizacja przestarzałych kodowań do UTF-8

Dodatek zawiera informacje pozwalające upewnić się, że można instalować lub aktualizować pakiety z stretch przed aktualizacją do buster. Jest to konieczne tylko w szczególnych przypadkach.

A.1. Uaktualnienie wydania stretch

Nie różni się to od żadnej innej aktualizacji, którą przeprowadzano wcześniej w wydaniu stretch. Jedyną różnicą jest konieczność upewnienia się, że lista pakietów wciąż odnosi się do stretch, tak jak wyjaśniono to w Sekcja A.2, „Checking your APT source-list files”.

Przy aktualizowaniu systemu z serwera lustrzanego Debiana, zostanie on automatycznie uaktualniony do ostatniego wydania punktowego stretch.

A.2. Checking your APT source-list files

If any of the lines in your APT source-list files (see sources.list(5)) contain references to stable, this is effectively pointing to buster already. This might not be what you want if you are not yet ready for the upgrade. If you have already run apt update, you can still get back without problems by following the procedure below.

Jeśli zainstalowało się już pakiety z wydania buster, to prawdopodobnie nie ma sensu instalowania pakietów ze starego wydania stretch. Proszę wówczas zdecydować czy chce się kontynuować czy też nie. Instalowanie starszych wersji pakietów jest technicznie możliwe lecz nie zostało tu opisane.

As root, open the relevant APT source-list file (such as /etc/apt/sources.list) with your favorite editor, and check all lines beginning with deb http:, deb https:, deb tor+http:, deb tor+https:, URIs: http:, URIs: https:, URIs: tor+http: or URIs: tor+https: for a reference to stable. If you find any, change stable to stretch.

If you have any lines starting with deb file: or URIs: file:, you will have to check for yourself if the location they refer to contains a stretch or buster archive.

[Ważne]Ważne

Do not change any lines that begin with deb cdrom: or URIs: cdrom:. Doing so would invalidate the line and you would have to run apt-cdrom again. Do not be alarmed if a cdrom: source line refers to unstable. Although confusing, this is normal.

Jeśli dokonało się jakichś zmian, proszę zapisać plik i wykonać

# apt update

aby odświeżyć listę pakietów.

A.3. Usunięcie przestarzałych plików konfiguracyjnych

Przed aktualizacją do buster, zaleca się usunąć stare pliki konfiguracyjne (takie jak *.dpkg-{new,old} z /etc.

A.4. Aktualizacja przestarzałych kodowań do UTF-8

Używanie przestarzałych kodowań innych niż UTF-8 (w przypadku języka polskiego było to zwykle ISO-8859-2) przestało być wspierane od długiego czasu. Jeśli do tej pory się z nich korzystało, należy zaktualizować swoje ustawienia poleceniem dpkg-reconfigure locales i wybrać UTF-8. Proszę się również upewnić, że ustawienia domyślne nie są przesłaniane przez użytkowników w ich środowiskach.