Kommentarer till utgåvan Debian 10 (buster), 32-bit MIPS (big endian)

The Debian Documentation Project

Detta dokument är fri mjukvara; du kan vidaredistribuera det och/eller modifiera det i enlighet med villkoren i Free Software Foundations GNU General Public License version 2.

Detta program är distribuerat med förhoppning att det ska vara användbart men HELT UTAN GARANTIER; inte ens underförstådd garanti om SÄLJBARHET eller att PASSA ETT SÄRSKILT SYFTE. Läs mer i GNU General Public License för djupare detaljer.

Du borde ha fått en kopia av GNU General Public License tillsammans med det här programmet; om inte, skriv till Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street. Fifth Floor, Boston, MA, 02110-1301 USA.

Licenstexten kan också hämtas på https://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html och /usr/share/common-licenses/GPL-2 på Debian-system.


Innehållsförteckning

1. Introduktion
1.1. Rapportera fel i det här dokumentet
1.2. Bidra med uppgraderingsrapporter
1.3. Källor för det här dokumentet
2. Vad är nytt i Debian 10
2.1. Arkitekturer med stöd
2.2. Vad är nytt i distributionen?
2.2.1. UEFI Secure Boot
2.2.2. AppArmor aktivt som standard
2.2.3. Möjligt att härda APT
2.2.4. Unattended-upgrades för stabila punktutgåvor
2.2.5. Rejält förbättrade manualsidor för tyskspråkiga användare
2.2.6. Nätverksstyrning baserad på ramverket nftables påslaget som standard
2.2.7. Cryptsetup använder LUKS2-formatet för diskkryptering som standard
2.2.8. Utskrift utan drivrutiner med CUPS 2.2.10
2.2.9. Grundläggande stöd för Allwinner A64-baserade enheter
2.2.10. Nyheter från Debian Med Blend
2.2.11. Gnome använder Wayland som standard
2.2.12. Sammanfogad /usr för nya installationer
2.2.13. Nyheter från Debian Live
3. Installationssystem
3.1. Vad är nytt i installationssystemet?
3.1.1. Automatisk installation
4. Uppgraderingar från Debian 9 (stretch)
4.1. Förberedelse inför uppgraderingen
4.1.1. Säkerhetskopiera all data och konfigurationsinformation
4.1.2. Informera användarna i förväg
4.1.3. Förbered för att tjänster blir oåtkomliga
4.1.4. Förbered för återställning
4.1.5. Förbered en säker miljö för uppgraderingen
4.1.6. Kontrollera stöder för namngivning av nätverksgränssnitt
4.2. Kontrollera inställningar för APT
4.2.1. Avsnittet proposed-updates
4.2.2. Inofficiella källor
4.2.3. Inaktivera APT-nålning
4.2.4. Kontrollera paketstatus
4.3. Förbered källor för APT
4.3.1. Lägg till APT-källor från Internet
4.3.2. Lägg till APT-källor för en lokal spegelserver
4.3.3. Lägg till APT-källor från optisk media
4.4. Uppgradering av paket
4.4.1. Spela in sessionen
4.4.2. Uppdatering av paketlistan
4.4.3. Se till att du har tillräckligt med utrymme för uppgraderingen
4.4.4. Minimal systemuppgradering
4.4.5. Uppgradering av systemet
4.5. Möjliga problem under uppgraderingen
4.5.1. Dist-upgrade misslyckas med meddelandet Could not perform immediate configuration
4.5.2. Förväntade raderingar
4.5.3. Konflikter vid förberoende-loop
4.5.4. Filkonflikter
4.5.5. Inställningsförändringar
4.5.6. Flytt av sessionen till konsoll
4.6. Uppgradering av kärna och relaterade paket
4.6.1. Installera metapaketet för kärnan
4.7. Förberedelse inför nästa utgåva
4.7.1. Utrensning av borttagna paket
4.8. Föråldrade paket
4.8.1. Tomma övergångspaket
5. Problemområden att känna till för buster
5.1. Specifik uppgraderingsinformation för buster
5.1.1. procfs har inte stöd för monterings-flaggan hidepid
5.1.2. ypbind kan inte starta med -no-dbus
5.1.3. NIS server does not answer NIS client requests by default
5.1.4. sshd kan inte autentisera
5.1.5. Tjänster som inte kan starta eller system som hänger sig vid uppstart
5.1.6. Migrera bort från äldre namngivning av nätverksgränssnitt.
5.1.7. Inställningar för kärnmodulerna för bonding- och dummy-gränssnitt
5.1.8. Ny standardversion och högre säkerhetsnivå för OpenSSL
5.1.9. Vissa applikationer fungerar inte i Gnome på Wayland
5.1.10. Föråldrade paket
5.1.11. Utfasning av komponenter för buster
5.1.12. Att göra efter uppgradering före omstart
5.1.13. SysV init-relaterade paket som inte längre behövs
5.2. Begränsningar i säkerhetsstödet
5.2.1. Säkerhetsläget för webbläsare och deras renderingsmotorer
5.2.2. Go-baserade paket
5.3. Paketspecifika problem
5.3.1. Miljövariabler i su har fungerar annorlunda
5.3.2. Omindexering av existerande PostgreSQL
5.3.3. mutt och neomutt
5.3.4. Tillgång till Gnomes inställningsapplikation utan att använda en mus
5.3.5. gnome-disk-utility fails to change LUKS password causing permanent data loss (buster 10.0 only)
5.3.6. evolution-ews har tagits bort, e-post-korgar som använder Exchange, Office365 eller Outlook server kommer att tas bort
5.3.7. Installationsverktyget Calamares lämnar kvar krypteringsnycklar i läsbart skick
5.3.8. S3QL URL changes for Amazon S3 buckets
5.3.9. Split in configuration for logrotate
5.3.10. The rescue boot option is unusable without a root password
6. Mer information om Debian
6.1. Ytterligare läsning
6.2. Få hjälp
6.2.1. Sändlistor
6.2.2. Internet Relay Chat
6.3. Rapportera fel
6.4. Att bidra till Debian
A. Hantera ditt stretch-system före uppgraderingen
A.1. Uppgradering av ditt stretch-system
A.2. Kontrollera dina APT sources.list-filer
A.3. Ta bort oanvända inställningsfiler
A.4. Uppgradera äldre lokalinställningar till UTF-8
B. Bidrag till Kommentarer till utgåvan
Index
Gloslista