Appendix A. Hantera ditt stretch-system före uppgraderingen

Innehållsförteckning

A.1. Uppgradering av ditt stretch-system
A.2. Kontrollera dina APT sources.list-filer
A.3. Ta bort oanvända inställningsfiler
A.4. Uppgradera äldre lokalinställningar till UTF-8

Denna bilaga innehåller information om hur du kontrollerar att du kan installera eller uppgradera paket från stretch innan du uppgraderar till buster. Det här bör endast vara nödvändigt i specifika situationer.

A.1. Uppgradering av ditt stretch-system

Det är inga grundläggande skillnader mot någon annan uppgradering av stretch som du gjort. Den enda skillnaden är att du först behöver se till att din paketlista fortfarande innehåller paket från stretch, vilket förklaras i Avsnitt A.2, ”Kontrollera dina APT sources.list-filer”.

Om du uppgraderar ditt system med en Debianspegel kommer den automatiskt att uppgraderas till den senaste punktutgåvan av stretch.

A.2. Kontrollera dina APT sources.list-filer

Om någon av raderna i dina APT source.list-filer (se även sources.list(5)) refererar till stable innebär detta att du redan pekar ut buster. Det kanske inte är vad du vill göra om du inte är redo för uppgraderingen än. Om du redan har kört apt update, kan du fortfarande komma tillbaka utan problem om du följer nedanstående procedur.

Om du även har installerat paket från buster, är det antagligen inte så stor mening att installera paket från stretch längre. I det fallet måste du bestämma dig för om du vill fortsätta eller inte. Det är möjligt att nedgradera paket, men det beskrivs inte här.

Redigera relevanta APT source-list filer, exempelvis /etc/apt/sources.list (som root) och kontrollera alla rader som börjar med deb http:, deb https:, deb tor+http:, deb tor+https:, URIs: http:, URIs: https:, URIs: tor+http: eller URIs: tor+https: efter en referens till stable. Om du hittar någon, ändra stable till stretch.

Om du har vissa rader som börjar med deb file: eller URIs: file: måste du själv kontrollera om platsen som de refererar till innehåller ett arkiv för stretch eller buster.

[Viktigt]Viktigt

Ändra inte några rader som börjar med deb cdrom: eller URIs: cdrom:. Om du gör det så ogiltigförklaras raden och du måste köra apt-cdrom igen. Bli inte rädd om en cdrom-källrad refererar till unstable. Även om det är förvirrande så är det normalt.

Om du har gjort några ändringar, spara filen och kör

# apt update

för att uppdatera paketlistan.

A.3. Ta bort oanvända inställningsfiler

Innan uppgradering av systemet till buster rekomenderas att radera gamla inställningsfiler (som *.dpkg-{new,old}-filer i /etc) från systemet.

A.4. Uppgradera äldre lokalinställningar till UTF-8

Användning av en lokalanpassning som inte baseras på UTF-8 har inte haft stöd av skrivbordsmiljöer och större mjukvaruprojekt på många år. Sådana lokalanpassningar bör uppgraderas genom att köra dpkg-reconfigure locales och välj en UTF-8-anpassning som standard. Du bör dessutom se till så att användare inte överlagrar standardanpassningen och använder en äldre lokalanpassning i deras miljö.