Chương 4. Lấy vật chứa cài đặt hệ thống

Mục lục

4.1. Official Debian GNU/Linux CD/DVD-ROM Sets
4.2. Tải tập tin xuống máy nhân bản Debian
4.2.1. Tìm ảnh cài đặt ở đâu
4.3. Cài đặt tự động
4.3.1. Tự động cài đặt dùng trình cài đặt Debian