C.5. Debians partitioneringsprogram

Flera varianter av partitioneringsprogram har anpassats av Debians utvecklare för att fungera på olika typer av hårddiskar och datorarkitekturer. Följande är en listan på de program som lämpar sig för din arkitektur.

partman

Rekommenderat partitioneringsverktyg i Debian. Den här schweiziska armékniven kan också ändra storlek på partitioner, skapa filsystem och tilldela dem monteringspunkter.

fdisk

Den originella diskpartitioneraren för Linux, bra för experter.

Var försiktig om du har befintliga FreeBSD-partitioner på din maskin. Installationskärnorna inkluderar stöd för dessa partitioner, men sättet som fdisk representerar dem på (eller inte) kan göra att enhetsnamnen skiljer sig. Se Linux+FreeBSD HOWTO.

cfdisk

En diskpartitionerare i helskärm som är enkel att använda för resten av oss.

Observera att cfdisk inte förstår FreeBSD-partitioner alls, och, igen, som ett resultat av det kan enhetsnamnen skilja sig.

Ett av dessa program kommer att köras som standard när du väljer Partitionera diskar (eller liknande). Det kan vara möjligt att använda ett annat partitioneringsverktyg från kommandoraden på VT2, men det är inte rekommenderat.

C.5.1. Partitionera för Alpha

Starta upp Debian från SRM-konsollen (den enda diskuppstartsmetoden som stöds av etch) kräver att du har en BSD-disketikett, inte en DOS-partitionstabell, på din uppstartsdisk. (Kom ihåg att SRM-startblocket är inte kompatibelt med MS-DOS-partitionstabeller — se Avsnitt 5.1.1, “Fast programvara för Alpha-konsollen”.) Som ett resultat av det, skapar partman BSD-disketiketter vid körning på alpha, men om din disk redan har en DOS-partitionstabell kommer de befintliga partitionerna att behöva tas bort innan partman kan konvertera den till att använda en disketikett.

Om du har valt att använda fdisk för att partitionera din disk, och disken som du har valt för partitionering inte innehåller en BSD-disketikett, måste du använda kommandot “b” för att gå in i disketikettläge.

Såvida du önskar att använda disken du partitionerar i Tru64 Unix eller ett av de fria 4.4BSD-Lite-derivaten (FreeBSD, OpenBSD eller NetBSD), bör du inte skapa den tredje partitionen som en “hel disk”-partition (alltså att partitionen spänner över hela disken), eftersom detta gör att disken inte blir kompatibel med de verktyg som används för att göra den startbar med aboot. Detta betyder att disken som är konfigurerad av installeraren, för användning som Debians uppstartsdisk, inte kommer att vara åtkomlig till de tidigare nämnda operativsystemen.

Också, på grund av att aboot skrivs till de första sektorerna på disken (för närvarande ockuperar den ungefär 70 kilobyte, eller 150 sektorer), måste du lämna kvar tillräckligt med ledigt utrymme i början av disken för det. Tidigare föreslogs det att du skapade en liten partition i början av disken som lämnades kvar oformaterad. Av samma anledning som nämns ovan, föreslår vi nu att du inte gör det på diskar som endast används av GNU/Linux. När partman används, kommer en liten partition fortfarande att skapas åt aboot av bekvämlighetsskäl.