C.5. Chương trình tạo phân vùng Debian

Vài kiểu chương trình tạo phân vùng đã được làm thích nghi bởi nhà phát triển Debian để hoạt động được trên nhiều kiểu đĩa cứng và kiến trúc máy tính khác nhau. Sau đây có danh sách các chương trình thích hợp với kiến trúc của máy tính này.

partman

Công cụ tạo phân vùng khuyến khích trong Debian. Chương trình này có nhiều khả năng có ích: nó cũng có thể thay đổi kích cỡ của phân vùng, tạo hệ thống tập tin và gán nó vào điểm lắp.

fdisk

Bộ tạo phân vùng Linux gốc, thích hợp với người dùng rất kinh nghiệm.

Hãy cẩn thận nếu bạn có phân vùng kiểu FreeBSD tồn tại trên máy tính. Những hạt nhân cài đặt chứa khả năng hỗ trợ những phân vùng này, nhưng cách đại diện (hay không) của fdisk có thể làm cho tên thiết bị khác biệt. Xem tài liệu Linux và FreeBSD Thế Nào Linux+FreeBSD HOWTO.

cfdisk

Bộ tạo phân vùng đĩa toàn màn hình dễ dàng, thích hợp với phần lớn người.

Ghi chú rằng chương trình cfdisk không hiểu phân vùng kiểu FreeBSD bằng cách nào cả, lại có kết quả là tên thiết bị có thể khác biệt.

Một của những chương trình này sẽ được chạy theo mặc định khi bạn chọn mục trình đơn Phân vùng đĩa (hay tương tự). Có thể sử dụng công cụ tạo phân vùng khác từ dòng lệnh trên VT2, nhưng không khuyên bạn làm như thế.

C.5.1. Phân vùng cho Alpha

Khả năng khởi động Debian từ bàn giao tiếp SRM (phương pháp khởi động đĩa duy nhất do etch hỗ trợ) cần thiết bạn có nhãn đĩa kiểu BSD, không phải bảng phân vùng DOS, nằm trên đĩa khởi động. (Ghi nhớ : khối khởi động SRM không tương thích với bảng phân vùng kiểu MS-DOS — xem Phần 5.1.1, “Phần vững bàn điều khiển Alpha”.) Kết quả là trình partman tạo nhãn đĩa BSD trong khi chạy trên kiến trúc alpha, nhưng nếu đĩa của bạn có bảng phân vùng DOS tồn tại, các phân vùng tồn tại sẽ cần phải được xoá bỏ trước khi trình partman có thể chuyển đổi nó để dùng nhãn đĩa.

Nếu bạn đã chọn dùng chương trình fdisk để phân vùng đĩa, và đĩa bạn đã chọn phân vùng không chứa nhãn đĩa BSD, bạn cần phải sử dụng lệnh “b” để vào chế độ nhãn đĩa.

Nếu bạn không muốn sử dụng đĩa bạn đang phân vùng, từ UNIX kiểu Tru64 hay một của những hệ điều hành bắt nguồn từ 4.4BSD-Lite (FreeBSD, OpenBSD, hoặc NetBSD), đề nghị bạn không phải tạo phân vùng thứ ba như là “toàn bộ đĩa” (tức là nó và hai rãnh ghi đầu và cuối chiếm toàn bộ đĩa), vì sự chọn này gây ra đĩa không tương thích với những công cụ được dùng để làm cho nó khởi động được với bộ tải khởi động aboot. Nghĩa là đĩa được cấu hình bởi bộ cài đặt để sử dụng như là đĩa khởi động Debian sẽ không tới được từ những hệ điều hành được nói trên.

Hơn nữa, vì trình aboot được ghi vào vài rãnh ghi đầu của đĩa (hiện thời nó chiếm khoảng 70 kb hay 150 rãnh ghi), bạn cần phải để lại đủ sức chứa còn rảnh tại phần đầu đĩa để chứa trình này. Trong quá khứ, đề nghị bạn tạo một phân vùng nhỏ tại phần đầu đĩa, để còn lại chưa được định dạng, Vì lý do nói trên, hiện thời đề nghị bạn không làm như thế trên đĩa sẽ được dùng chỉ bởi hệ thống GNU/Linux. Khi bạn dùng trình partman, một phân vùng nhỏ sẽ được tạo dành cho trình aboot vì lý do tiện lợi.