D.3. A Debian GNU/Linux telepítése egy Unix/Linux rendszerből

E szakasz leírja, hogyan telepítsd a Debian GNU/Linux rendszeredet létező Unix vagy Linux rendszer alól a menü-vezérelt telepítő nélkül, amit már leírtunk e kézikönyvben. E „kereszt-telepítő” HOGYAN leírást seregnyi felhasználónk kérte, akik Debian GNU/Linux rendszerre váltanak mégpedig üzemszünet nélkül például Red Hat, Mandrake és SUSE disztribúciókról. A szakasz azért feltételezi legalább a legalapvetőbb *nix parancsok és fájlrendszer ismeretét. E szakaszban a $ a felhasználó mostani rendszerében, a # a Debian chroot környezetben kiadott parancsot jelöli.

A Debian telepítés végeztével átviheted rá létező felhasználói adataidat (ha vannak), és folyamatosan életben tarthatod. Ezért ez egy „zéró leállású” Debian GNU/Linux telepítés. A különböző indító vagy telepítő médiával nem baráti hardverekkel is el lehet így bánni.

D.3.1. Kezdés

Mostani *nix partíciós eszközöddel particionáld újra a merevlemezt ha és ahogy szükséges, legyen legalább 1 fájlrendszer és egy csere. Mintegy 350MB kell egy csak konzolos telepítéshez vagy mintegy 1GB X telepítése estén (Ha tervezed egy az Xfce környezetnél nagyobb teljes munkakörnyezet telepítését, mint például a GNOME vagy KDE, akkor jelentősen több).

Ezután hozd létre a fájlrendszereket a partíciókon. Például egy ext3 fájlrendszer létrehozásához a /dev/hda6 partíción (ez a példa gyökér partíciónk):

# mke2fs -j /dev/hda6

Egy ext2 fájlrendszerhez hagyd el a -j opciót.

Inicializáld és aktiváld a cserehelyet (cseréld a partíció számot tervezett Debian csere partíciódra):

# mkswap /dev/hda5
# sync; sync; sync
# swapon /dev/hda5

Csatolj egy partíciót mint /mnt/debinst (a csatolási pont, a leendő (/) fájlrendszer az új rendszeren). A csatolási pont név teljesen önkényes. alább hivatkozunk rá.

# mkdir /mnt/debinst
# mount /dev/hda6 /mnt/debinst

Megjegyzés

Ha a fájlrendszer részeit (például /usr) külön partícióra akarod, létre kell hoznod és csatolnod a könyvtárakat a következők előtt.

D.3.2. A debootstrap telepítése

A Debian telepítő által használt eszköz, mely a Debian alaprendszer telepítésének hivatalos módja a debootstrap. A wget és ar programokat használja, de amúgy csak a /bin/sh és alapi Unix/Linux eszközöket használja[22]. Telepítsd a wget és ar programokat, majd töltsd le és telepítsd a debootstrap programot.

Vagy használd az alábbi eljárást kézi telepítésére. Készíts egy munka-könyvtárat a .deb kibontására:

# mkdir munka
# cd munka

A debootstrap bináris a Debian archívumban van (a gépednek megfelelő fájlt válaszd). Töltsd le a debootstrap .deb fájlt innen: pool a munka könyvtárba és bontsd ki fájljait. Rendszergazda jog kell a fájlok telepítéséhez.

# ar -x debootstrap_0.X.X_all.deb
# cd /
# zcat /a-munka-útvonala/munka/data.tar.gz | tar xv

D.3.3. Futtasd a debootstrap programot

A debootstrap le tudja tölteni a szükséges fájlokat az archívumból. A lenti példában lévő http.us.debian.org/debian bármilyen Debian archívum tükörre cserélhető, lehetőleg válassz közelit. A tükrök listája itt: http://www.debian.org/misc/README.mirrors.

Egy /cdrom könyvtárba csatolt etch Debian GNU/Linux CD esetén fájl URL is megadható: file:/cdrom/debian/

Jelenleg az alábbi ARCH nevek választhatók a debootstrap parancsban: alpha, amd64, arm, hppa, i386, ia64, m68k, mips, mipsel, powerpc, s390 vagy sparc.

# /usr/sbin/debootstrap --arch ARCH etch \
   /mnt/debinst http://ftp.us.debian.org/debian

D.3.4. Az alaprendszer beálíltása

Most van egy igazi Debian rendszered - bár még csak rendkívül egyszerű - a lemezen. A chroot segítségével válts ebbe gyökeret:

# LANG=C chroot /mnt/debinst /bin/bash

Ezután be kell állítanod egy Debian rendszerrel kompatibilis terminál definíciót, például:

# export TERM=xterm-color

D.3.4.1. Partíciók csatolása

Létre kell hozni a /etc/fstab fájlt.

# editor /etc/fstab

Itt egy példa:

# /etc/fstab: static file system information.
#
# file system  mount point  type  options         dump pass
/dev/XXX     /       ext3  defaults         0  1
/dev/XXX     /boot     ext3  ro,nosuid,nodev     0  2

/dev/XXX     none     swap  sw            0  0
proc       /proc     proc  defaults         0  0

/dev/fd0     /media/floppy auto  noauto,rw,sync,user,exec 0  0
/dev/cdrom    /media/cdrom iso9660 noauto,ro,user,exec   0  0

/dev/XXX     /tmp     ext3  rw,nosuid,nodev     0  2
/dev/XXX     /var     ext3  rw,nosuid,nodev     0  2
/dev/XXX     /usr     ext3  rw,nodev         0  2
/dev/XXX     /home     ext3  rw,nosuid,nodev     0  2

Használd a mount -a parancsot a /etc/fstab fájlban megadott összes partíció csatolásához, vagy 1 csatolásához használj egy ilyet:

 # mount /path  # például: mount /usr

A jelenlegi Debian rendszerek a mozgatható médiát már a /media könyvtárban kezelik, de biztosítanak kompatibilitási jláncokat a / könyvtárban. Hozd őket létre ahogy kell, például:

# cd /media
# mkdir cdrom0
# ln -s cdrom0 cdrom
# cd /
# ln -s media/cdrom

A proc fájlrendszer többször és tetszőleges helyre csatolható, de a /proc adott. Ha nem használtad a mount -a parancsot, csatold a proc fájlrendszert a folytatás előtt:

# mount -t proc proc /proc

Az ls /proc tele kell, hogy legyen. Ha üres, kívülről kell csatolnod:

# mount -t proc proc /mnt/debinst/proc

D.3.4.2. Időzóna beállítása

A /etc/default/rcS egy opciója szabja meg, hogy a rendszer a hardver órát az UTC vagy a helyi időre állítva értelmezi-e. Az alábbi paranccsal ez és az időzóna beállítható.

# editor /etc/default/rcS
# tzconfig

D.3.4.3. Hálózat beállítása

A hálózat beállításához szerkeszd ezeket: /etc/network/interfaces, /etc/resolv.conf, /etc/hostname és /etc/hosts.

# editor /etc/network/interfaces

A példák helye ez: /usr/share/doc/ifupdown/examples:

######################################################################
# /etc/network/interfaces -- configuration file for ifup(8), ifdown(8)
# See the interfaces(5) manpage for information on what options are
# available.
######################################################################

# We always want the loopback interface.
#
auto lo
iface lo inet loopback

# To use dhcp:
#
# auto eth0
# iface eth0 inet dhcp

# An example static IP setup: (broadcast and gateway are optional)
#
# auto eth0
# iface eth0 inet static
#   address 192.168.0.42
#   network 192.168.0.0
#   netmask 255.255.255.0
#   broadcast 192.168.0.255
#   gateway 192.168.0.1

Adj meg 1 vagy több név-kiszolgálót és a keresést a /etc/resolv.conf fájlban:

# editor /etc/resolv.conf

Egy egyszerű /etc/resolv.conf:

search hqdom.local
nameserver 10.1.1.36
nameserver 192.168.9.100

Add meg a rendszer gépnevét (2 és 63 karakter között):

# echo DebianHostName > /etc/hostname

És egy alap /etc/hosts fájlt IPv6 támogatással:

127.0.0.1 localhost DebianHostName

# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1   ip6-localhost ip6-loopback
fe00::0 ip6-localnet
ff00::0 ip6-mcastprefix
ff02::1 ip6-allnodes
ff02::2 ip6-allrouters
ff02::3 ip6-allhosts

Több hálózati kártya esetén a kívánt sorrendre kell rendezni a meghajtó modulok nevét a /etc/modules fájlban. Az indítás alatt minden kártya egy csatoló-névvel társul (eth0, eth1 és így tovább).

D.3.4.4. Az APT beállítása

A debootstrap létrehoz egy alap /etc/apt/sources.list fájlt, ami lehetővé teszi további csomagok telepítését. De további források megadása is ajánlott, például a forrás csomagoké és a biztonsági frissítéseké:

deb-src http://ftp.us.debian.org/debian etch main

deb http://security.debian.org/ etch/updates main
deb-src http://security.debian.org/ etch/updates main

Futtasd az aptitude update parancsot a forrás-lista fájl módosítása után.

D.3.4.5. Honosítás és billentyűzet beállítása

Az angol nyelvtől eltérő helyi beállítások konfigurálásához telepítsd a locales támogató csomagot és állítsd be. Jelenleg az UTF-8 beállítások ajánlottak.

# aptitude install locales
# dpkg-reconfigure locales

Állítsd be a billentyűzetet (ha szükséges):

# aptitude install console-data
# dpkg-reconfigure console-data

A billentyűzet nem kerül beállításra a chroot környezetben, de az újraindítás után igen.

D.3.5. Kernel telepítése

A rendszer indításához kell egy Linux kernel és egy boot betöltő. Az elérhető elő-csomagolt kernelek:

# apt-cache search linux-image

Egy elő-csomagolt kernel használatához hozd létre a /etc/kernel-img.conf beállító fájlt. Példa:

# Kernel image management overrides
# Lásd a kernel-img.conf(5) kézikönyv-oldalt a részletekért
do_symlinks = yes
relative_links = yes
do_bootloader = yes
do_bootfloppy = no
do_initrd = yes
link_in_boot = no

Részletes adatokért e fájlról és a különböző lehetőségekről lásd a kézikönyv oldalt, mely elérhető lesz a kernel-package csomag telepítése után. Mindig ellenőrizd, hogy az értékek megfelelnek a rendszerednek.

Majd telepítsd a választott kernel csomagot.

# aptitude install linux-image-2.6.18-arch-etc

Ha nem hozol létre /etc/kernel-img.conf fájlt egy elő-csomagolt kernel telepítése előtt, pár erre vonatkozó kérdést kapsz a telepítés során.

D.3.6. A boot betöltő beállítása

A Debian GNU/Linux rendszer indíthatóvá tételéhez, állítsd be a boot betöltőt a telepített kernel indítására az új gyökér partícióval. A debootstrap nem telepít boot betöltőt, de az aptitude használható a Debian chroot környezetben erre.

D.3.7. Végső lépések

Amint már tudjuk, a telepített rendszer nagyon alap lesz. Kicsit komolyabb rendszer céljára egy könnyű mód az összes „szabvány” elsőségű csomag telepítésére az alábbi:

# tasksel install standard

Természetesen az aptitude is használható az egyes csomagok telepítésére.

A telepítés után a letöltött csomagok a /var/cache/apt/archives/ könyvtárban vannak. Ezek teljes törlésével felszabadítható egy kis hely például így:

# aptitude clean[22] Ezek a GNU mag-eszközök (coreutils) és sed, grep, tar és gzip parancsok.