2.1. Phần cứng được hỗ trợ

Debian không yêu cầu phần cứng đặc biệt khác với điều cần thiết cho hạt nhân Linux và các bộ công cụ GNU. Vì vậy, bất kỳ kiến trúc hay nền tảng nào sang đó hạt nhân Linux, thư viện C libc, bộ biên dịch gcc v.v. đã được chuyển, cũng cho đó có bản chuyển Debian, có khả năng chạy được hệ thống Debian. Xem những trang Bản Chuyển (Ports) tại http://www.debian.org/ports/alpha/ để tìm thông tin thêm về hệ thống kiến trúc Alpha đã được thử ra với Debian.

Hơn là cố gắng diễn tả tất cả các cấu hình phần cứng được hỗ trợ cho kiến trúc Alpha, tiết đoạn này chứa thông tin chung và liên kết đến thông tin thêm.

2.1.1. Kiến trúc được hỗ trợ

Bản phát hành Debian 4.0 hỗ trợ mười hai kiến trúc chính và vài biến thể của mỗi kiến trúc được gọi như là “mùi vị”.

Kiến trúc Tên Debian Kiến trúc phụ Mùi vị
Dựa vào x86 Intel i386    
AMD64 & Intel EM64T amd64    
DEC Alpha alpha    
ARM và StrongARM arm Netwinder và CATS netwinder
Intel IOP32x iop32x
Intel IXP4xx ixp4xx
RiscPC rpc
HP PA-RISC hppa PA-RISC 1.1 32
PA-RISC 2.0 64
Intel IA-64 ia64    
MIPS (về cuối lớn) mips SGI IP22 (Indy/Indigo 2) r4k-ip22
SGI IP32 (O2) r5k-ip32
Broadcom BCM91250A (SWARM) sb1-bcm91250a
Broadcom BCM91480B (BigSur) sb1a-bcm91480b
MIPS (về cuối nhỏ) mipsel Cobalt cobalt
DECstation r4k-kn04
r3k-kn02
Broadcom BCM91250A (SWARM) sb1-bcm91250a
Broadcom BCM91480B (BigSur) sb1a-bcm91480b
Motorola 680x0 m68k Atari atari
Amiga amiga
68k Macintosh mac
VME bvme6000
mvme147
mvme16x
IBM/Motorola PowerPC powerpc CHRP chrp
PowerMac pmac
PReP prep
Sun SPARC sparc sun4m sparc32
sun4u sparc64
sun4v
IBM S/390 s390 IPL từ bộ đọc VM-reader và DASD giống loài
IPL từ băng băng

Tài liệu này diễn tả cách cài đặt vào kiến trúc kiểu Alpha. Nếu bạn tìm thông tin về kiến trúc khác do Debian hỗ trợ, xem trang các bản chuyển Debian Debian-Ports.

2.1.2. Đơn vị xử lý trung tâm (CPU), bo mạch chính và khả năng hỗ trợ ảnh động

Thông tin hoàn toàn về các máy DEC Alpha được hỗ trợ nằm trong tài liệu Cách Làm Linux Alpha HOWTO. Mục đích của tiết đoạn này là diễn tả những hệ thống được hỗ trợ bởi những đĩa khởi động.

Máy kiểu Alpha phân loại ra nhiều kiểu hệ thống khác nhau vì có một số thế hệ bo mạch chủ và bộ phiến tinh thể hỗ trợ. Hệ thống khác nhau (“kiến trúc phụ”) thường có thiết kế và khả năng rất khác nhau. Vì vậy tiến trình cài đặt, đặc biệt là khởi động, có thể khác nhau từ hệ thống này đến hệ thống khác.

Bảng theo đây liệt kê những kiểu hệ thống được hỗ trợ bởi hệ thống cài đặt Debian. Bảng này cũng ngụ ý tên mã cho mỗi kiểu hệ thống. Bạn cần biết tên mã đó khi bạn thật bắt đầu tiến trình cài đặt.

Kiểu phần cứng Bí danh Ảnh MILO
ALCOR AlphaStation 500 5/266.300 Maverick alcor
AlphaStation 500 5/333...500 Bret alcor
AlphaStation 600/266...300 Alcor alcor
AlphaStation 600/300...433 XLT xlt
BOOK1 AlphaBook1 (máy tính xách tay) Alphabook1/Burns book1
AVANTI AlphaStation 200 4/100...166 Mustang avanti
AlphaStation 200 4/233 Mustang+ avanti
AlphaStation 205 4/133...333 LX3 avanti
AlphaStation 250 4/300 M3+ avanti
AlphaStation 255 4/133...333 LX3+ avanti
AlphaStation 300 4/266 Melmac avanti
AlphaStation 400 4/166 Chinet avanti
AlphaStation 400 4/233...300 Avanti avanti
EB164 AlphaPC164 PC164 pc164
AlphaPC164-LX LX164 lx164
AlphaPC164-SX SX164 sx164
EB164 EB164 eb164
EB64+ AlphaPC64 Cabriolet cabriolet
AlphaPCI64 Cabriolet cabriolet
EB64+ EB64+ eb64p
EB66 EB66 EB66 eb66
EB66+ EB66+ eb66p
JENSEN DEC 2000 Model 300(S) Jensen Không có
DEC 2000 Model 500 Culzen Không có
DECpc 150 Jensen Không có
MIATA Personal WorkStation 433a Miata miata
Personal WorkStation 433au Miata miata
Personal WorkStation 466au Miata miata
Personal WorkStation 500a Miata miata
Personal WorkStation 500au Miata miata
Personal WorkStation 550au Miata miata
Personal WorkStation 600a Miata miata
Personal WorkStation 600au Miata miata
MIKASA AlphaServer 1000 4/200 Mikasa mikasa
AlphaServer 1000 4/233..266 Mikasa+ mikasa
AlphaServer 1000 5/300 Mikasa-Pinnacle mikasa
AlphaServer 1000 5/300 Mikasa-Primo mikasa
NAUTILUS UP1000 Nautilus Không có
UP1100 Galaxy-Train/Nautilus Jr. Không có
KHÔNG TÊN AXPpci33 Không tên không tên
UDB Multia không tên
NORITAKE AlphaServer 1000A 4/233...266 Noritake Không có
AlphaServer 1000A 5/300 Noritake-Pinnacle Không có
AlphaServer 1000A 5/333...500 Noritake-Primo Không có
AlphaServer 800 5/333...500 Corelle Không có
AlphaStation 600 A Alcor-Primo Không có
Digital Server 3300 Corelle Không có
Digital Server 3300R Corelle Không có
PLATFORM 2000 P2K P2K p2k
RAWHIDE AlphaServer 1200 5/xxx Tincup/DaVinci Không có
AlphaServer 4000 5/xxx Wrangler/Durango Không có
AlphaServer 4100 5/xxx Dodge Không có
Digital Server 5300 Tincup/DaVinci Không có
Digital Server 7300 Dodge Không có
RUFFIAN DeskStation AlphaPC164-UX Ruffian ruffian
DeskStation RPL164-2 Ruffian ruffian
DeskStation RPL164-4 Ruffian ruffian
DeskStation RPX164-2 Ruffian ruffian
DeskStation RPX164-4 Ruffian ruffian
Samsung AlphaPC164-BX Ruffian ruffian
SABLE AlphaServer 2000 4/xxx Demi-Sable Không có
AlphaServer 2000 5/xxx Demi-Gamma-Sable Không có
AlphaServer 2100 4/xxx Sable Không có
AlphaServer 2100 5/xxx Gamma-Sable Không có
TAKARA 21164 PICMG SBC Takara takara
TITAN AlphaServer DS15 HyperBrick2 Không có
AlphaServer DS25 Granite Không có
AlphaServer ES45 Privateer Không có
KHÔNG RÕ Yukon Không có
TSUNAMI AlphaServer DS10 Webbrick Không có
AlphaServer DS10L Slate Không có
AlphaServer DS20 Catamaran/Goldrush Không có
AlphaServer DS20E Goldrack Không có
AlphaServer DS20L Shark Không có
AlphaServer ES40 Clipper Không có
DP264 DP264 Không có
SMARTengine 21264 PCI/ISA SBC Eiger Không có
KHÔNG RÕ Warhol Không có
KHÔNG RÕ Windjammer Không có
UP2000 Swordfish Không có
XP1000 Monet/Brisbane Không có
XP900 Webbrick Không có
WILDFIRE AlphaServer GS160 Wildfire Không có
AlphaServer GS320 Wildfire Không có
XL XL-233...266 XL xl

Chúng tôi xem là hệ thống Debian etch hỗ trợ khả năng cài đặt vào mọi kiến trúc phụ alpha trừ những kiến trúc phụ Ruffian và XL kiểu chỉ-ARC và kiến trúc phụ Titan mà cần thiết thay đổi những tùy chọn biên dịch hạt nhân.

2.1.3. Hỗ trợ thẻ đồ họa

Khả năng hỗ trợ giao diện đồ họa của Debian dựa hoàn toàn vào sự hỗ trợ cơ bản của hệ thống X11 của X.Org. Phần lớn thẻ ảnh động kiểu AGP, PCI và PCIe hoạt động được dưới X.Org. Chi tiết về các mạch nối đồ họa, thẻ, bộ trình bày và thiết bị con trỏ được hỗ trợ nằm tại http://xorg.freedesktop.org/. Bản phát hành Debian 4.0 có sẵn X.Org phiên bản 7.1.

2.1.4. Đa bộ xử lý

Sự hỗ trợ đa xử lý (cũng được biết như là “đa xử lý đối xứng” hay SMP) sẵn sàng cho kiến trúc này. Tuy nhiên, ảnh hạt nhân Debian 4.0 chuẩn không hỗ trợ SMP. Nó không nên ngăn cản việc cài đặt, vì hạt nhân chuẩn khác SMP nên khởi động được trên hệ thống SMP: hạt nhân sẽ đơn giản dùng bộ xử lý trung tâm thứ nhất.

Để thực hiện khả năng của bộ đa xử lý, bạn sẽ cần phải thay thế hạt nhân Debian chuẩn. Có một cuộc thảo luận về thủ tục này nằm trong Phần 8.6, “Biên dịch hạt nhân mới”. Vào lúc này (hạt nhân phiên bản 2.6.18) cách tắt SMP là bỏ chọn “Symmetric multi-processing support” trong phần “General setup” của tiến trình cấu hình hạt nhân.