3.5. Förpartionering för system med flera operativsystem

Partitionering av din disk refererar helt enkelt till processen att dela upp din disk i sektioner. Varje sektion blir då oberoende av de andra. Det är grovt sett likvärdigt med att sätta upp väggar inne i ett hus; om du ställer in möbler i ett rum så påverkar de inte något annat rum.

Om du redan har ett operativsystem på ditt system (Tru64 (Digital UNIX), OpenVMS, Windows NT, FreeBSD, …) och vill ha Linux på samma disk, behöver du antaglien partitionera om disken. Debian kräver sina egna hårddiskpartitioner och kan inte installeras på Windows- eller MacOS-partitioner. Det kan dela vissa partitioner med andra Linux-system, men det täcks inte in här. Du behöver åtminstone en partition avsedd enbart för Debians rot.

Du kan hitta information om din aktuella partitionskonfiguration genom att använda ett partitioneringsverktyg för ditt aktuella operativsystem. Partitioneringsverktyg tillhandahåller alltid ett sätt att visa befintliga partitioner utan att göra ändringar.

Normalt sett så kommer data och filer i ett filsystem på en partition att förstöras om partitionen ändras. Därför bör du alltid göra säkerhetskopior innan du partitionerar om. Om man använder jämförelsen med huset skulle du antagligen vilja flytta ut alla möbler innan väggarna flyttas då de annars riskerar att de förstörs.

Om din dator har mer än en hårddisk kanske du vill avdela en av dem helt till Debian. Om så är fallet behöver du inte partitionera den disken före uppstarten av installationssystemet; installerarens inkluderade partitioneringsprogram är utmärkt för den uppgiften.

Om din dator endast har en hårddisk, och du vill ersätta hela det redan installerade operativsystemet med Debian GNU/Linux, kan du också vänta med att partitionera som en del av installationsprocessen (Avsnitt 6.3.2.1, “Partitionera dina diskar”), efter du har startat upp installationssystemet. Dock fungerar endast det här om du planerar att starta upp installeringssystemet från band, cd-rom eller filer på en ansluten maskin. Tänk på att om du startar upp från filer placerade på hårddisken, och sedan partitionerar samma hårddisk i installationssystemet, och därigenom raderar uppstartsfilerna, är det bara att hoppas att installationen lyckas första gången. Åtminstone i det här fallet, bör du ha något alternativt sätt att återuppliva din dator såsom det ursprungliga systemets installationsband eller cd-skivor.

Om din maskin redan har ett flertal partitioner, och tillräckligt utrymme kan erbjudas genom att ta bort och ersätta en eller flera av dem, kan du även då vänta och använda partitioneringsprogrammet i Debian Installer. Du bör fortfarande läsa genom materialet nedan, på grund av att det kan finnas speciella omständigheter såsom ordningen på befintliga partitioner inom partitionskartan, som ändå tvingar dig att partitionera före en installation.

Om inget av ovanstående gäller för dig, behöver du partitionera din hårddisk innan du startar upp installationen för att skapa partitionerbart utrymme för Debian. Om några av partitionerna kommer att ägas av andra operativsystem, bör du skapa de partitionerna med partitionsprogrammen för det operativsystemet. Vi rekommenderar att du inte försöker skapa partitioner för Debian GNU/Linux med verktyg från ett annat operativsystem. Du bör istället bara skapa de partitioner för det ursprungliga operativsystemet som du vill bibehålla.

Om du ska att installera fler än ett operativsystem på samma maskin, bör du installera alla andra system innan du börjar med Linux-installationen. Windows och andra installationer kan förstöra möjligheten att starta Linux, eller föreslå dig att formatera om icke ursprungliga partitioner.

Du kan oftast reparera eventuella fel som uppstår efter de här åtgärderna eller undvika att felen uppstår, men att installera det ursprungliga systemet först besparar dig troligen en hel del problem.

Om du för närvarande har en hårddisk med en partition (en vanlig inställning för skrivbordsdatorer) och du vill få möjlighet att starta upp både det ursprungliga operativsystemet och Debian, behöver du göra följande:

  1. Säkerhetskopiera allt på datorn.

  2. Starta upp från det ursprungliga operativsystemets installationsmedia såsom cd-rom eller band.

  3. Använd de ursprungliga partitioneringsverktygen för att skapa ursprungliga systempartition(er). Lämna antingen kvar en tom partition eller frigör utrymme för Debian GNU/Linux.

  4. Installera det ursprungliga operativsystemet på dess nya partition.

  5. Starta upp det ursprungliga systemet igen för att kontrollera att allting är OK och hämta ner uppstartsfilerna för Debian Installer.

  6. Starta upp Debian Installer för att fortsätta installera Debian.

3.5.1. Partitionering i Tru64 UNIX

Tru64 UNIX, tidigare känd som Digital UNIX, som i sin tur är känd som OSF/1, använder en partitioneringsplan liknande BSD “disketikett”, vilken tillåter upp till åtta partitioner per disk. Partitionerna numreras från “1” till “8” i Linux och “bokstäverna” “a” till “h” i UNIX. Linux 2.2-kärnor och högre motsvarar alltid “1” till “a”, “2” till “b” och så vidare. Till exempel, rz0e i Tru64 UNIX skulle sannolikt kallas för sda5 i Linux.

Partitioner i en Tru64-disketikett kan överlappa varandra. Dessutom måste, om denna disk kommer att användas från Tru64, “c”-partitionen spänna över hela disken (och därigenom överlappa alla andra icke-tomma partitioner). Under Linux gör det att sda3 är identisk med sda (sdb3 till sdb, om den finns, och så vidare). Dock, partitioneringsverktyget partman som används av debian-installer kan inte hantera överlappande partitioner för tillfället. Som ett resultat av det rekommenderas det för närvarande inte att dela diskar mellan Tru64 och Debian. Partitioner på Tru64-diskar kan monteras under Debian efter en installation är färdig.

Ett annat konventionellt krav är för “a”-partitionen att starta från början av disken, så att den alltid inkluderar startsektorn med disketiketten. Om du tänker starta upp Debian från den disken, behöver du ställa in den till åtminstone 2 MB för att få plats med aboot och kanske en kärna. Observera att den partitionen krävs endast för kompatibilitet; du får inte lägga ett filsystem på den, eller så förstör du data.

Det är möjligt, ja rent av ganska vettigt, att dela en växlingspartition mellan UNIX och Linux. I detta fall behövs det göras en mkswap på den partitionen varje gång systemet startas om från UNIX till Linux, eftersom UNIX kommer att skada växlingssignaturen. Du kanske vill köra mkswap från uppstartsskripten i Linux innan växlingsutrymmet läggs till med swapon -a.

Om du vill montera UNIX-partitioner under Linux, observera att Digital UNIX kan använda två olika filsystemstyper, UFS och AdvFS, av vilka Linux endast förstår det senare.

3.5.2. Partitionering i Windows NT

Windows NT använder en PC-liknande partitionstabell. Om du manipulerar befintliga FAT- eller NTFS-partitioner, rekommenderas det att du använder de verktyg som tillhör Windows NT (eller, mer lämpligt, så kan du även partitionera om din disk från inställningsmenyn i AlphaBIOS). Dock är det inte direkt nödvändigt att partitionera från Windows; Linux egna partitioneringsverktyg gör generellt sett ett bättre jobb. Observera att när du kör NT, kan Disk Administrator erbjuda dig att skriva en “harmless signature” på icke-Windows-diskar om du har några. Låt den aldrig göra det, eftersom den signaturen kommer att förstöra partitionsinformationen.

Om du planerar att starta upp Linux från en ARC/AlphaBIOS/ARCSBIOS-konsoll, behöver du en (liten) FAT-partition för MILO. 5 MB bör räcka. Om Windows NT är installerad kan dess 6 MB stora bootstrap-partition användas för detta ändamål. Debian etch har inte stöd för att installera MILO. Om du redan har MILO installerad på ditt system, eller installera MILO från annat media, kan Debian fortfarande startas upp från ARC.