4.2. Tải tập tin xuống nhân bản Debian

Để tìm máy nhân bản gần nhất (do đó rất có thể là nhanh nhất), xem danh sách nhân bản Debian.

Khi tải tập tin xuống máy nhân bản Debian, hãy kiểm tra xem bạn tải về trong chế độ nhị phân (binary), không phải chế độ kiểu văn bản (text) hay kiểu tự động (automatic).

4.2.1. Nơi tìm ảnh cài đặt

Những ảnh cài đặt nằm trên mỗi máy nhân bản Debian trong thư mục debian/dists/etch/main/installer-alpha/current/images/ — tập tin MANIFEST liệt kê mỗi ảnh với mục đích của nó.

4.2.1.1. Tập tin cài đặt Alpha

Nếu bạn chọn khởi động từ phần vững bàn giao tiếp ARC, dùng MILO, bạn sẽ cũng cần phải chuẩn bị một đĩa chứa MILOLINLOAD.EXE được sao chép từ những ảnh đĩa đã cung cấp. Xem Phần 5.1.1, “Phần vững bàn điều khiển Alpha” để tìm thông tin thêm về phần vững Alpha và bộ tải khởi động. Những ảnh đĩa mềm nằm trong thư mục MILO mang tên milo_subarchitecture.bin.

Tiếc là chưa có thể thử ra những ảnh MILO này vậy có lẽ chúng không hoạt động được trên mọi kiến trúc phụ. Nếu ảnh kiểu này không hoạt động được trong trường hợp của bạn, hãy thử sao chép tập tin nhị phân MILO thích hợp sang đĩa mềm (ftp://ftp.debian.org/debian/dists/etch/main/disks-alpha/current/MILO/). Ghi chú rằng MILO kiểu đó không hỗ trợ “siêu khối thưa thớt” (sparse superblocks) kiểu ext2, nên bạn không thể sử dụng nó để tải hạt nhân từ hệ thống tập tin kiểu ext2 mới được tạo ra. Sự chỉnh sửa có thể là để hạt nhân trên phân vùng FAT ở cạnh MILO đó.

Tập tin nhị phân MILO có đặc trưng cho nền tảng. Xem Phần 2.1.2, “Đơn vị xử lý trung tâm (CPU), bo mạch chính và khả năng hỗ trợ ảnh động” để quyết định ảnh MILO thích hợp với nền tảng Alpha riêng của bạn.