Luku 5. Asennusjärjestelmän käynnistäminen

Sisällys

5.1. Asentimen käynnistäminen suoritinperheellä Alpha
5.1.1. Alphan konsolin laiteohjelmisto
5.1.2. Käynnistys TFTP:llä
5.1.3. Käynnistäminen rompulta SRM-konsolilla
5.2. Käynnistysparametrit
5.2.1. Debianin asentimen parametrit
5.3. Asennusprosessin vianetsintä
5.3.1. Romppujen luetettavuus
5.3.2. Käynnistysasetukset
5.3.3. Ytimen käynnistysviestien tulkinta
5.3.4. Asennuspulmista ilmoittaminen
5.3.5. Asennusraporttien lähettäminen