Kapitel 5. Starta upp installationssystemet

Innehållsförteckning

5.1. Starta upp installeraren på Alpha
5.1.1. Fast programvara för Alpha-konsollen
5.1.2. Uppstart via TFTP
5.1.3. Uppstart från cd-rom med SRM-konsoll
5.2. Uppstartsparametrar
5.2.1. Parametrar för Debian Installer
5.3. Felsök installationsprocessen
5.3.1. Tillförlitlighet för cd-rom
5.3.2. Uppstartskonfiguration
5.3.3. Tolkning av kärnans uppstartsmeddelanden
5.3.4. Rapportering av installationsproblem
5.3.5. Skicka installationsrapporter