Chương 5. Khởi động hệ thống cài đặt

Mục lục

5.1. Khởi động trình cài đặt trên Alpha
5.1.1. Phần vững bàn điều khiển Alpha
5.1.2. Khởi động bằng TFTP
5.1.3. Khởi động từ đĩa CD-ROM bằng bàn điều khiển SRM
5.2. Tham số khởi động
5.2.1. Tham số trình cài đặt Debian
5.3. Giải đáp thắc mắc trong tiến trình cài đặt
5.3.1. Sự đáng tin cậy của đĩa CD-ROM
5.3.2. Cấu hình khởi động
5.3.3. Giải thích thông điệp khởi chạy hạt nhân
5.3.4. Thông báo vấn đề cài đặt
5.3.5. Đệ trình báo cáo cài đặt