5.1. Asentimen käynnistäminen suoritinperheellä Alpha

5.1.1. Alphan konsolin laiteohjelmisto

Konsolin laiteohjelmisto on tallennettu flash-ROMiin ja se käynnistyy kun Alpha-järjestelmään kytketään virta tai tehdään reset. Alpha-järjestelmillä käytetään kahta erilaista konsolimäärittelyä, ja niin ollen konsolin laiteohjelmistosta on saatavilla kaksi luokkaa:

 • SRM-konsoli, perustuu Alpha Console Subsystem -määrittelyyn, joka tarjoaa käyttöympäristön käyttöjärjestelmille OpenVMS, Tru64 UNIX, ja Linux.

 • ARC-, AlphaBIOS-, tai ARCSBIOS-konsoli, perustuu Advanced RISC Computing (ARC) -määrittelyyn, joka tarjoaa käyttöympäristön Windows NT:lle.

Käyttäjän kannalta tärkein ero SRM:n ja ARC:n välillä on, että konsolin valinta rajoittaa mahdollisia osiointitapoja sillä kiintolevyllä, jolta laite käynnistetään.

ARC vaatii käytettävän MS-DOS-osiotaulua (jollaisia cfdisk luo) käynnistyslevylle. Niin ollen MS-DOS-osiotaulut ovat “alkuperäinen” osioiden muoto kun käynnistetään ARC:lta. Itse asiassa, koska AlphaBIOS sisältää osiointisovelluksen, saatat mieluummin osioida levyt laiteohjelmiston valikoista ennen Linuxin asentamista.

Sitävastoin SRM ei ole yhteensopiva [4] MS-DOS-osiotaulujen kanssa. Koska Tru64 Unix käyttää BSD-levynimiömuotoa, tämä on “alkuperäinen” SRM-asennuksille.

GNU/Linux on Alphan ainoa käyttöjärjestelmä joka voidaan käynnistää molemmista konsolityypeistä, mutta Debian GNU/Linux 4.0 tukee käynnistämistä vain SRM:ään pohjautuvilla järjestelmillä. Jos käytössä on Alpha johon ei ole saatavilla mitään SRM:n versiota, jos halutaan kaksoiskäynnistää Windows NT:n kanssa, tai jos käynnistyslaite vaatii ARC-konsolin tukea BIOS:n alkuarvojen asettamiseen, ei Debian GNU/Linux 4.0:n asenninta voi käyttää. Debian GNU/Linux 4.0:aa voidaan silti ajaa noilla järjestelmillä käyttämällä muuta asennustaltiota; esimerkiksi voidaan asentaa Debian Woody MILO:lla ja päivittää.

Koska MILO ei ole saatavilla millekään nyt tuotannossa olevalle Alpha-järjestelmälle (helmikuussa 2000), ja koska enää ei ole välttämätöntä ostaa OpenVMS- tai Tru64-käyttöoikeutta jotta SRM-laiteohjelmistoa voisi käytää vanhassa Alphassa, suositellaan käytettävän SRM:ää jos mahdollista.

Seuraava taulukko on yhteenveto saatavilla olevista ja tuetuista järjestelmätyyppi/konsoli -pareista. (katso Kohta 2.1.2, “Tuetut suorittimet, emolevyt ja näytönohjaimet” selitys järjestelmätyyppien nimistä). Alla tarkoittaa “ARC” mitä tahansa ARC-määrittelyn mukaista konsolia.

Järjestelmätyyppi Tuetut konsolityypit
alcor ARC tai SRM
avanti ARC tai SRM
book1 Vain SRM
cabriolet ARC tai SRM
dp264 Vain SRM
eb164 ARC tai SRM
eb64p ARC tai SRM
eb66 ARC tai SRM
eb66p ARC tai SRM
jensen Vain SRM
lx164 ARC tai SRM
miata ARC tai SRM
mikasa ARC tai SRM
mikasa-p Vain SRM
nautilus ARC (katso emolevyn käsikirja) tai SRM
noname ARC tai SRM
noritake Vain SRM
noritake-p Vain SRM
pc164 ARC tai SRM
rawhide Vain SRM
ruffian Vain ARC
sable Vain SRM
sable-g Vain SRM
sx164 ARC tai SRM
takara ARC tai SRM
xl Vain ARC
xlt Vain ARC

Yleensä mikään näistä konsoleista ei osaa käynnistää Linuxia suoraan, joten tarvitaan välittävän käynnistyslataimen apua. SRM-konsolille käytetään pientä laitealustariippumatonta käynnistyslatainta aboot. Katso (harmittavasti vanhentuneesta) ohjeesta SRM HOWTO lisätietoja aboot:sta.

Enemmistössä AlphaServereistä ja kaikissa nykyisissä palvelin- ja työasemamalleissa on sekä SRM että AlphaBIOS laiteohjelmistossa. Niin sanotuissa “half-flash”-koneissa kuten erilaiset testiemolevyt, on mahdollista vaihtaa versiosta toiseen tallentamalla flash-muistiin uusi laiteohjelmisto. Lisäksi kun SRM on asennettu, on mahdollista käynnistää ARC/AlphaBIOS levykeeltä (komennolla arc). Yllä mainituista syistä suositellaan vaihtamista SRM:ään ennen kuin Debian GNU/Linux asennetaan.

Kuten muissakin suoritinperheissä, olisi asennettava laiteohjelmiston uusin saatavilla oleva versio [5] ennen Debian GNU/Linuxin asennusta. Alphalle laiteohjelmiston päivityksiä voi noutaa osoitteesta Alpha Firmware Updates.

5.1.2. Käynnistys TFTP:llä

SRM:ssä Ethernetliitäntöjen nimen alussa on ewa, ja ne luetellaan komennon show dev tulosteessa, tähän tapaan (hieman muokattu):

>>> show dev
ewa0.0.0.9.0        EWA0       08-00-2B-86-98-65
ewb0.0.0.11.0       EWB0       08-00-2B-86-98-54
ewc0.0.0.2002.0      EWC0       00-06-2B-01-32-B0

Ensin on asetettava käynnistyksessä käytettävä protokolla:

>>> set ewa0_protocols bootp

Sitten tarkistetaan, että liitännän tyyppi on oikein:

>>> set ewa0_mode mode

Kelvollisten tyyppien luettelon näkee komennolla >>>set ewa0_mode.

Jos halutaan käynnistää ensimmäisestä Ethernet-liitännästä, kirjoitetaan:

>>> boot ewa0 -flags ""

Tällöin käynnistetään käyttäen netboot-otoksessa mukana olevien ytimen oletusparametreja.

Jos halutaan käyttää konsolia sarjaportissa, on käytettävä ytimelle parametria console=. Tämä voidaan tehdä SRM:n komennon boot parametrilla -flags. Sarjaporttien nimi on sama kuin niitä vastaavan tiedosto nimi hakemistossa /dev. Lisäksi on tietyt Debianin asentimen tarvitsemat oletusvalitsimet toistettava kun annetaan ytimelle lisäparametreja. Esimerkiksi, kun halutaan käynnistää laitteelta ewa0 ja käyttää ensimmäistä sarjaporttia konsolina, kirjoitetaan:

>>> boot ewa0 -flags "root=/dev/ram ramdisk_size=16384 console=ttyS0"

5.1.3. Käynnistäminen rompulta SRM-konsolilla

Debian GNU/Linux -asennusrompuilla on useita etukäteen määriteltyjä käynnistysvalitsimia VGA:lle ja sarjapäätteille. Kirjoittamalla

>>> boot xxxx -flags 0

käynnistetään käyttäen VGA-konsolia. xxxx on romppuasema SRM-merkintätavalla. Ensimmäiseen sarjaporttiin kytkettyä päätettä käytetään konsolina kirjoittamalla

>>> boot xxxx -flags 1

ja jos konsoli on toisessa sarjaportissa, kirjoitetaan

>>> boot xxxx -flags 2[4] Täsmällisemmin sanottuna, Console Subsystem -määrittelyn vaatima käynnistyssektorin muoto on ristiriidassa DOS-osiotaulun sijainnin kanssa.

[5] Paitsi Jensenillä, missä laiteohjelmiston version 1.7 jälkeen Linux ei ole tuettu — katso osoitteesta http://www.alphalinux.org/faq/FAQ-9.html lisätietoja.