5.1. Starta upp installeraren på Alpha

5.1.1. Fast programvara för Alpha-konsollen

Fast programvara för konsollen lagras i ett flash-rom och startas när ett Alpha-system slås på eller startas om. Det finns två olika konsollspecifikationer som används på Alpha-system och därav finns det två klasser av den fasta programvaran för konsollen tillgängliga:

 • SRM-konsoll, baserad på specifikationen Alpha Console Subsystem, som tillhandahåller ett operativmiljö för operativsystemen OpenVMS, Tru64 UNIX och Linux.

 • ARC, AlphaBIOS eller ARCSBIOS-konsoll, baserad på specifikationen Advanced RISC Computing (ARC), som tillhandahåller en operativmiljö för Windows NT.

Från användarens perspektiv är den mest viktiga skillnaden mellan SRM och ARC den att valet av konsoll begränsar den möjliga diskpartitionsplanen för hårddisken som du önskar starta upp från.

ARC kräver att du använder en MS-DOS-partitionstabell (som skapas av cfdisk) för uppstartsdisken. Därför är MS-DOS-partitionstabeller det “ursprungliga” partitionsformatet vid uppstarter från ARC. Faktum är att eftersom AlphaBIOS innehåller ett diskpartitioneringsverktyg kanske du föredrar att partitionera dina diskar från menyerna i den fast programvaran före installation av Linux.

Motsatt är SRM inkompatibel[4] med MS-DOS-partitionstabeller. Eftersom Tru64 Unix använder formatet för BSD-disketiketter, är det här det ursprungliga (“native”) partitionsformatet för SRM-installationer.

GNU/Linux är det enda operativsystemet på Alpha som kan startas upp från båda konsolltyperna, men Debian GNU/Linux 4.0 har endast stöd för uppstart på SRM-baserade system. Om du har en Alpha som det inte finns någon SRM-version tillgänglig för, om du vill använda dubbel-uppstart tillsammans med Windows NT, eller om din uppstartsenhet kräver stöd för ARC-konsoll för initiering av BIOS kommer du inte kunna använda installeraren för Debian GNU/Linux 4.0. Du kan fortfarande köra Debian GNU/Linux 4.0 på sådana system genom att använda andra installationsmedia, till exempel kan du installera Debian woody med MILO och uppgradera.

På grund av att MILO inte finns tillgänglig för någon av Alpha-systemen för tillfället i produktion (i februari 2000), och på grund att det inte längre är nödvändigt att köra en licens för OpenVMS eller Tru64 Unix för att få den fasta SRM-programvaran på din äldre Alpha, rekommenderas det att du använder SRM om möjligt.

Följande tabell sammanställer tillgängliga och systemtyper/konsollkombinationer som stöds (se Avsnitt 2.1.2, “Processor, moderkort och grafikstöd” för namnen på systemtyperna). Ordet “ARC” nedan below indikerar någon av de ARC-godkända konsollerna.

Systemtyp Konsolltyper som stöds
alcor ARC eller SRM
avanti ARC eller SRM
book1 Endast SRM
cabriolet ARC eller SRM
dp264 Endast SRM
eb164 ARC eller SRM
eb64p ARC eller SRM
eb66 ARC eller SRM
eb66p ARC eller SRM
jensen Endast SRM
lx164 ARC eller SRM
miata ARC eller SRM
mikasa ARC eller SRM
mikasa-p Endast SRM
nautilus ARC (se handboken för moderkortet) eller SRM
noname ARC eller SRM
noritake Endast SRM
noritake-p Endast SRM
pc164 ARC eller SRM
rawhide Endast SRM
ruffian Endast ARC
sable Endast SRM
sable-g Endast SRM
sx164 ARC eller SRM
takara ARC eller SRM
xl Endast ARC
xlt Endast ARC

Generellt sett kan ingen av dessa konsoller starta upp Linux direkt, så behovet av en mellanliggande starthanterare finns. För SRM-konsollen används aboot, en liten, plattformsoberoende starthanterare. Se (tyvärr föråldrad) SRM HOWTO för mer information om aboot.

Majoriteten av de AlphaServer-modeller och alla nuvarande server- och arbetsstationsprodukter innehåller både SRM och AlphaBIOS i sin fasta programvara. För “half-flash”-maskiner såsom de olika evalueringskorten, är det möjligt att byta från en version till en annan genom att skriva om den fasta programvaran. När SRM har installerats, är det möjligt att köra ARC/AlphaBIOS från en diskett (med kommandot arc). Med anledningarna nämnda ovan, rekommenderar vi ett byte till SRM före installation av Debian GNU/Linux.

Som på andra arkitekturer, bör du installera de senaste tillgängliga revisionen av den fasta programvaran[5] före installation av Debian GNU/Linux. För Alpha, uppdateringar av den fasta programvaran kan hämtas från Alpha Firmware Updates.

5.1.2. Uppstart via TFTP

I SRM är Ethernet-gränssnitten namngivna med prefixet ewa, och kommer att listas i utskriften från kommandot show dev, som denna (delvis redigerat):

>>> show dev
ewa0.0.0.9.0        EWA0       08-00-2B-86-98-65
ewb0.0.0.11.0       EWB0       08-00-2B-86-98-54
ewc0.0.0.2002.0      EWC0       00-06-2B-01-32-B0

Du behöver först ställa in uppstartsprotokollet:

>>> set ewa0_protocol bootp

Kontrollera sedan att mediatypen är korrekt:

>>> set ewa0_mode läge

Du kan få en lista på giltiga lägen med >>>set ewa0_mode.

Sedan, för att starta upp från det första Ethernet-gränssnittet, kan du skriva:

>>> boot ewa0 -flags ""

Det här kommer att starta upp med de kärnparametrar som är standard och som inkluderats i netboot-avbilden.

Om du önskar att använda en seriekonsoll, måste du skicka med parametern console= till kärnan. Det kan göras med argumentet -flags till SRM-kommandot boot. Serieportarna har samma namn som sina motsvarande filer i /dev. När ytterligare kärnparametrar anges, måste du upprepa vissa standardalternativ som behövs av debian-installer-avbilderna. Till exempel, för att starta upp från ewa0 och använda en konsoll på första serieporten, skulle du skriva:

>>> boot ewa0 -flags "root=/dev/ram ramdisk_size=16384 console=ttyS0"

5.1.3. Uppstart från cd-rom med SRM-konsoll

Installationsskivorna för Debian GNU/Linux inkluderar flera förkonfigurerade uppstartsalternativ för VGA och seriekonsoller. Ange

>>> boot xxxx -flags 0

för att starta upp med en VGA-konsoll, där xxxx är din cd-rom-enhet i SRM-notation. För att använda en seriekonsoll på den första serieenheten, ange

>>> boot xxxx -flags 1

och för konsollen på den andra serieporten, ange

>>> boot xxxx -flags 2[4] Specifikt är formatet på uppstartssektorn som krävs av Console Subsystem Specification i konflikt med placeringen av DOS-partitionstabellen.

[5] Utom på Jensen, där Linux inte stöds av fasta programvaruversioner senare än 1.7 — se http://www.alphalinux.org/faq/FAQ-9.html för mer information.