5.1. Khởi động trình cài đặt trên Alpha

5.1.1. Phần vững bàn điều khiển Alpha

Phần vững bàn điều khiển được cất giữ trong bộ nhớ ROM cực nhanh, và được khởi chạy khi hệ thống Alpha được mở điện hay được đặt lại. Có hai đặc tả bàn điều khiển khác nhau được dùng trên hệ thống Alpha, vì vậy có sẵn sàng hai hạng phần vững bàn điều khiển:

 • Bàn điều khiển SRM, dựa vào đặc tả hệ thống con bàn điều khiển Alpha, mà cung cấp môi trường thao tác cho OpenVMS, Tru64 UNIX, và hệ điều hành Linux.

 • Bàn điều khiển ARC, AlphaBIOS, hay ARCSBIOS, dựa vào đặc tả máy tính RISC cấp cao (ARC), ma cung cấp môi trường thao tác cho hệ điều hành Windows NT.

Đứng trên quan điểm người dùng, sự khác nhau quan trọng nhất giữa SRM và ARC là việc chọn bàn điều khiển rành buộc giản đồ phân vùng đĩa có thể cho đĩa cứng nơi bạn muốn khởi động.

ARC cần thiết bạn dùng một bảng phân vùng kiểu MS-DOS (như được tạo bởi cfdisk) cho đĩa khởi động. Vì vậy bảng phân vùng MS-DOS là dạng thức phân vùng “sở hữu” khi khởi động từ ARC. Tức là, vì AlphaBIOS chứa một tiện ích phân vùng đĩa, bạn có thể thích phân vùng các đĩa từ trình đơn phần vững, trước khi cài đặt Linux.

Ngược lại, SRM không tương thích[4] với bảng phân vùng MS-DOS. Vì UNIX kiểu Tru64 dùng dạng thức nhãn đĩa BSD, nó là dạng thức phân vùng “sở hữu” cho việc cài đặt kiểu SRM.

GNU/LInux là hệ điều hành duy nhất trên Alpha có thể được khởi động từ cả hai kiểu bàn điều khiển, nhưng Debian GNU/Linux 4.0 hỗ trợ khả năng khởi động chỉ trên hệ thống dựa vào SRM. Nếu bạn có máy Alpha không có phiên bản SRM tương ứng, nếu bạn sẽ khởi động hệ thống đôi (với Windows NT), hoặc nếu thiết bị khởi động cần thiết khả năng hỗ trợ bàn điều khiển ARC để khởi động BIOS, bạn sẽ không thể sử dụng trình cài đặt Debian GNU/Linux 4.0. Bạn vẫn còn có khả năng chạy Debian GNU/Linux 4.0 trên hệ thống như vậy, bằng cách dùng vật chứa cài đặt khác, v.d. bạn có thể cài đặt Debian Woody bằng MILO, rồi nâng cấp lên bản phát hành hiện thời.

MILO không sẵn sàng cho hệ thống Alpha hiện thời nào (kể từ tháng 2/2000), và vì không còn cần thiết lại mua một giấy phép kiểu OpenVMS hay Tru64 UNIX để chạy phần vững SRM trên máy Alpha cũ hơn, khuyên bạn dùng SRM khi nào có thể.

Bảng sau đây tóm tắt các tổ hợp hệ thống/bàn điều khiển sẵn sàng và được hỗ trợ (xem Phần 2.1.2, “Đơn vị xử lý trung tâm (CPU), bo mạch chính và khả năng hỗ trợ ảnh động” để tìm các tên kiểu hệ thống). Từ viết tắt “ARC” bên dưới ngụ ý bất kỳ bàn điều khiển nào tuân theo ARC.

Kiểu hệ thống Kiểu bàn điều khiển được hỗ trợ
alcor ARC hay SRM
avanti ARC hay SRM
book1 Chỉ SRM
cabriolet ARC hay SRM
dp264 Chỉ SRM
eb164 ARC hay SRM
eb64p ARC hay SRM
eb66 ARC hay SRM
eb66p ARC hay SRM
jensen Chỉ SRM
lx164 ARC hay SRM
miata ARC hay SRM
mikasa ARC hay SRM
mikasa-p Chỉ SRM
nautilus ARC (xem sổ tay của bo mạch chủ) hay SRM
vô tên ARC hay SRM
noritake Chỉ SRM
noritake-p Chỉ SRM
pc164 ARC hay SRM
rawhide Chỉ SRM
ruffian Chỉ ARC
sable Chỉ SRM
sable-g Chỉ SRM
sx164 ARC hay SRM
takara ARC hay SRM
xl Chỉ ARC
xlt Chỉ ARC

Nói chung, không có bàn điều khiển trong nhóm này có khả năng khởi động Linux một cách trực tiếp nên cần thiết một bộ tải khởi động trung gian. Đối với bàn điều khiển SRM, có dùng aboot, một bộ tải khởi động nhỏ không phụ thuộc vào nền tảng. Xem tài liệu SRM thế nào SRM HOWTO (tiếc là cũ) để tìm thông tin thêm về aboot.

Phần lớn máy AlphaServer và mọi sản phẩm máy phục vụ và máy trạm hiện thời chứa cả SRM lẫn AlphaBIOS trong phần vững. Đối với máy “nửa cực nhanh”, như những bo mạch ước lượng khác nhau, có thể chuyển đổi từ phiên bản này sang phiên bản khác, bằng cách chớp lại phần vững. Hơn nữa, một khi cài đặt SRM, có thể chạy ARC/AlphaBIOS từ đĩa mềm (dùng lệnh arc). Vì những lý do nêu trên, khuyên bạn chuyển đổi sang SRM trước khi cài đặt Debian GNU/Linux.

Cũng như trên những kiến trúc khác, bạn nên cài đặt bản sửa đổi phần vững mới nhất sẵn sàng[5] trước khi cài đặt Debian GNU/Linux. Đối với Alpha, bản cập nhật phần vững có thể được lấy từ Bản Cập Nhật Phần Vững Alpha.

5.1.2. Khởi động bằng TFTP

Trong SRM, các giao diện kiểu Ethernet được đặt tên với tiền tố ewa, cũng sẽ được liệt kê trong kết xuất của lệnh show dev (hiển thị thiết bị), như bên dưới (được sửa đổi một ít):

>>> show dev
ewa0.0.0.9.0        EWA0       08-00-2B-86-98-65
ewb0.0.0.11.0       EWB0       08-00-2B-86-98-54
ewc0.0.0.2002.0      EWC0       00-06-2B-01-32-B0

Trước tiên bạn cần phải đặt giao thức khởi động:

>>> set ewa0_protocols bootp

Sau đó, hãy kiểm tra kiểu vật chứa là đúng:

>>> set ewa0_mode mode

Bạn có thể đạt được một danh sách các chế độ hợp lệ bằng >>>set ewa0_mode.

Sau đó, để khởi động từ giao diện Ethernet thứ nhất, bạn nên gõ :

>>> boot ewa0 -flags ""

Việc này sẽ khởi động bằng những tham số hạt nhân mặc định, như được gồm trong ảnh khởi động qua mạng (netboot).

Nếu bạn muốn dùng bàn điều khiển nối tiếp, bạn cần phải gởi tham số console= (bàn điều khiển=) qua cho hạt nhân. Có thể làm như thế bằng cách dùng đối số -flags (các cờ) tới lệnh boot (khởi động) SRM. Những cổng nối tiếp có cùng tên với những tập tin tương ứng nằm trong thư mục /dev. Hơn nữa, khi xác định tham số hạt nhân thêm, bạn cần phải lặp lại một số tùy chọn mặc định riêng cần thiết bởi ảnh debian-installer. Lấy thí dụ, để khởi động từ ewa0, cũng dùng bàn điều khiển trên cổng nối tiếp thứ nhất, bạn nên gõ :

>>> boot ewa0 -flags "root=/dev/ram ramdisk_size=16384 console=ttyS0"

5.1.3. Khởi động từ đĩa CD-ROM bằng bàn điều khiển SRM

Các đĩa CD cài đặt Debian GNU/Linux chứa vài tùy chọn khởi động cấu hình sẵn cho bàn giao tiếp kiểu VGA và nối tiếp. Gõ

>>> boot xxxx -cờ 0

để khởi động bằng bàn giao tiếp VGA, mà xxxx là ổ đĩa CD-ROM theo cách ghi SRM. Để sử dụng bàn giao tiếp nối tiếp trên thiết bị nối tiếp thứ nhất, hãy gõ

>>> boot xxxx -cờ 1

, còn để sử dụng bàn giao tiếp trên thiết bị nối tiếp thứ hai, gõ :

>>> boot xxxx -cờ 2[4] Chi tiết là dạng thức rãnh ghi khởi động cần thiết bởi Đặc tả hệ thống con bàn điều khiển xung đột với cách định vị bảng phân vùng DOS.

[5] Trừ trên Jensen, mà Linux không được hỗ trợ trên phiên bản phần vững mới hơn 1.7 — xem tài liệu http://www.alphalinux.org/faq/FAQ-9.html để tìm thông tin thêm.