D.2. Tehtävien vaatima levytila

Peruskokoonpanon asennus ja kaikki vakiopaketit i386-arkkitehtuurilla oletusarvona olevaa 2.6-ydintä käyttäen vie 353 Mt levytilaa. Suppea perusasennus vie 225 Mt, jos standard-tehtävää ei valita.

Tärkeää

Molemmissa tapauksissa tämä on todellinen käytetty levytila asennuksen jälkeen kun tilapäiset tiedostot on poistettu. Myöskään ei oteta huomioon tiedostojärjestelmän yleisrasitetta, esimerkiksi tiedosto-operaatioiden kirjanpidon tiedostoja. Tämä tarkoittaa, että tarvitaan huomattavasti enemmän levytilaa sekä asennuksen aikana että järjestelmän tavallisessa käytössä.

Seuraavassa taulukossa luetellaan aptituden ilmoittamat koot taskselin tuntemille tehtäville. Huomaa joillakin tehtävillä olevan yhteisiä osia, joten kahden tehtävän yhteensä kuluttama levytila voi olla vähemmän kuin niiden kokojen summa.

Huomaa, että taulukossa lueteltuihin kokoihin on lisättävä peruskokoonpanon vaatima tila laskettaessa levyosioiden kokoa. Valtaosa sarakkeessa “Koko purettuna” olevasta tilasta kuluu hakemistosta /usr; sarakkeessa “Koko pakattuna” mainittu tila tarvitaan (tilapäisesti) hakemistosta /var.

Tehtävä Koko purettuna (Mt) Koko pakattuna (Mt) Asennuksen aikana tarvittava tila (Mt)
Työpöytäympäristö 1360 454 1814
Läppäri[a] 27 10 37
Web server 35 11 46
Print server 184 56 240
DNS server 2 1 3
File server 50 21 71
Mail server 13 5 18
SQL database 32 10 42

[a] Tehtävät Läppäri ja Työpöytäympäristö menevät suurelta osilta päällekkäin. Jos molemmat asennetaan, Läppäri vaati vain muutaman Mt lisää levytilaa.

Huomaa

Tehtävä Desktop asentaa GNOME-työpöytäympäristön.

Jos asennuskieli on joku muu kuin englanti, tasksel saattaa asentaa automaattisesti kotoistustehtävän, jos sellainen on asennuskielelle saatavissa. Tilavaatimus riippuu kielestä; olisi varauduttava 350 Mt kokonaistilaan noudossa ja asennuksessa.