D.5. Bộ cài đặt đồ họa

Phiên bản đồ họa của bộ cài đặt chỉ sẵn sàng cho một số kiến trúc bị hạn chế, gồm AMD64. Bộ cài đặt đồ họa thật có cùng chức năng với bộ cài đặt chuẩn, vì nó sử dụng cùng những chương trình thông qua giao diện khác.

Mặc dù có chức năng trùng, bộ cài đặt đồ họa vẫn còn có vài lợi ích đáng kể. Lợi ích chính là nó hỗ trợ số ngôn ngỡ lớn hơn, đặc biệt những ngôn ngữ được viết bằng bộ ký tự không thể được hiển thị bằng giao diện “newt” chuẩn. Nó cũng có vài lợi ích trong cách sử dụng, như (tùy chọn) khả năng sử dụng con chuột, và trong một số trường hợp riêng, vài câu hỏi có thể được hiển thị trên cùng một màn hình.

Bộ cài đặt đồ họa có sẵn cùng với mọi ảnh đĩa CD, cũng với phương pháp cài đặt vào vật chứa đĩa cứng. Vì bộ cài đặt đồ họa sử dụng một initrd riêng rất lớn hơn bộ cài đặt chuẩn, nó cần phải được khởi động bằng installgui thay cho install. Tương tự, những chế độ chuyên môn và cứư được khởi động bằng expertguirescuegui riêng từng cái.

Bộ cài đặt đồ họa cũng có sẵn dạng ảnh ISO “nhỏ” đặc biệt[21], mà có ích chính để thử ra; trong trường hợp này, ảnh được khởi động chỉ bằng install. Chưa có ảnh bộ cài đặt đồ họa có thể được khởi động qua mạng.

Việc chạy vộ cài đặt đồ họa cần thiết bộ nhớ hơi nhiều hơn bộ cài đặt chuẩn: 96MB. Không đủ bộ nhớ thì nó tự động sẽ dùng lại giao diện “newt”.

Bạn có khả năng thêm các tham số khởi động khi khởi chạy bộ cài đặt đồ họa, đúng như khi khởi động bộ cài đặt chuẩn. Một của những tham số này cũng cho bạn có khả năng cấu hình con chuột để sử dụng tay trái. Xem Phần 5.2, “Tham số khởi động” để tìm các tham số hợp lệ.

D.5.1. Cách sử dụng bộ cài đặt đồ họa

Như nói trên, bộ cài đặt thật hoạt động đúng như bộ cài đặt chuẩn, thì phần còn lại của sổ tay này có thể được dùng để hướng dẫn bạn qua tiến trình cài đặt.

Thích sử dụng bàn phím hơn là con chuột thì có hai thứ bạn cần biết. Để bung danh sách đã co lại (dùng chẳng hạn khi chọn quốc gia bên trong châu), bạn có thể sử dụng hai phím dấu cộng + và dấu trừ -. Đối với câu hỏi yêu cầu bạn chọn một mục trong nhiều điều (v.d. chọn công việc), trước tiên bạn cần phải bấm phím Tab tới cái nút Tiếp tục sau khi chọn mục thích hợp, rồi bám phím Enter sẽ bật/tắt sự chọn, không phải kích hoạt cái nút Tiếp tục.

Để chuyển đổi sang bàn giao tiếp khác, bạn cũng cần phải sử dụng phím Ctrl, đúng như trong hệ thống cửa sổ X. Lấy thí dụ, để chuyển đổi sang VT1, bạn cần dùng tổ hợp phím: Ctrl-Alt trái-F1.

D.5.2. Vấn đề đã biết

Etch” là bản phát hành thứ nhất hợp nhất bộ cài đặt đồ họa, cũng sử dụng một số kỹ thuật hơi mới. Có vài vấn đề đã biết có thể gặp trong khi cài đặt. Chúng tôi ngờ có khả năng sửa chữa các vấn đề này trong bản phát hành Debian GNU/Linux kế tiếp.

  • Thông tin trên một số màn hình không có định dạng cột đẹp. Trường hợp thường nhất là màn hình thứ nhất trên đó bạn chọn ngôn ngữ. Một trường hợp khác là màn hình chính của chương trình partman.

  • Việc gõ một số ký tự riêng có thể không hoạt động được: trong một số trường hợp riêng, ký tự sai được in ra. Chẳng hạn, việc cấu tạo nguyên âm có dấu bằng cách bấm phím chết nhập dấu phụ, rồi bấm nguyên âm, không in ra được. (Ghi chú : người dùng muốn đọc/viết tiếng Việt không cần dùng bộ cài đặt đồ họa.)

  • Khả năng hỗ trợ vùng sờ chưa tối ưu.

  • Bạn không nên chuyển đổi sang bàn giao tiếp khác trong khi bộ cài đặt vẫn bận; có thể gây ra giao diện sụp đổ. Giao diện sẽ tự động được khởi chạy lại, nhưng việc sụp đổ vẫn còn có thể gây ra lỗi trong tiến trình cài đặt. Việc chuyển đổi sang bàn giao tiếp khác trong khi bộ cài đặt đợi dữ liệu nhập nên hoạt động được, không gây ra lỗi nào.

  • Khả năng tạo phân vùng đã mật mã bị hạn chế vì không thể tạo ra một khoá mật mã ngẫu nhiên. Vẫn có thể thiết lập một phân vùng đã mật mã, dùng cụm từ mật khẩu như là khoá mật mã.[21] Ảnh ISO nhỏ này có thể được tải xuống máy nhân bản Debian nào như được diễn tả trong Phần 4.2, “Tải tập tin xuống nhân bản Debian”. Tìm tên “gtk-miniiso”.