D.6. Graafinen asennin

Asentimen graafinen versio on saatavilla vain muutamille laitealustoille, mukaan lukien AMD64. Graafisen asentimen toiminnallisuus on käytännöllisesti katsoen sama kuin tavallisen asentimen, koska se käyttää samoja ohjelmia mutta erilaisella edustaohjelmalla.

Vaikkakin toiminnallisuus on sama, on graafisella asentimella silti muutamia merkittäviä etuja. Tärkein etu on enemmän tuettuja kieliä, nimittäin ne kielet joiden merkistöä ei tavallinen “newt”-edustaohjelma osaa näyttää. Käytettävyysetuja on mahdollisuus käyttää hiirtä, ja joissakin tapauksissa voidaan useita kysymyksiä esittää samalla ruudulla.

Graafinen asennin on käytettävissä kaikilla CD-otoksilla ja asennustavalla hd-media. Koska graafinen asennin käyttää toista (paljon suurempaa) initrd:tä kuin tavallinen asennnin, se on käynnistettävä komennolla installgui eikä install. Vastaavasti expert- ja hätäkäynnistys tehdään komennoilla expertgui ja rescuegui.

Graafinen asennin on saatavilal myös erikoisena “mini” ISO-otoksena[23], joka on tarkoitettu lähinnä testaamiseen; tässä tapauksessa otos käynnistetään komennolla install. Mitään graafisen asentimen otosta ei voi käyttää käynnistettäessä verkosta.

Graafinen asennin vaati merkittävästi enemmän muistia kuin tavallinen asennin: 96MB. Jos muistia ei ole riittävästi, palataan automaattisesti käyttämään tavallista “newt”-käyttöliittymää.

Graafista asenninta käynnistettäessä voidaan antaa käynnistysparametrejä samalla tavalla kuin tavalliselle asentimelle. Yksi parametreista muuttaa hiiren asetuksen vasenkätiseen käyttöön. Kohta 5.2, “Käynnistysparametrit” kertoo käytettävissä olevat parametrit.

D.6.1. Graafisen asentimen käyttö

Kuten jo mainittiin, graafinen asennin toimii samalla tavalla kuin tavallinen asennin ja niinpä tätä ohjetta voidaan yhtä lailla käyttää asennusohjeena.

Jos käytät näppäimistöä mieluummin kuin hiirtä, olisi tiedettävä kaksi seikkaa. Supistettu lista (käytetään esimerkiksi valittaessa maa mannerkohtaisesta luettelosta) laajennetaan käyttäen näppäimiä + ja -. Kysymyksissä joissa voidaan valita useampi kuin yksi kohta (esim. tehtävien valinnassa), on ensin siirryttävä sarkaimella Jatka-painikkeeseen kun valinnat on tehty; Enterin painaminen tarkoittaa valinnan vaihtamista, ei painikkeen Jatka painamista.

Toiseen konsoliin vaihdettaessa on käytettävä myös näppäintä Ctrl, kuten tehdään X Window -järjestelmässäkin. Esimerkiksi konsoliin VT1 vaihdetaan painamalla: Ctrl-Left Alt-F1.

D.6.2. Tunnetut viat

Etch on ensimmäinen julkaisu johon sisältyy graafinen asennin ja se käyttää suhteellisen uutta teknologiaa. Saatat törmätä muutamiin tunnettuihin vikoihin asennuksen aikana. Oletamme pystyvämme korjaamaan nämä viat Debian GNU/Linuxin seuraavassa versiossa.

 • Joissakin ruuduissa tiedot eivät ole siististi muotoiltuja sarakkeisiin kuten pitäisi. Ilmeisin esimerkki on ensimmäinen ruutu jossa valitaan kieli. Toinen esimerkki on partmanin pääruutu.

 • Joidenkin merkkien kirjoittaminen ei ehkä toimi ja joissakin tapauksissa tulostuu väärä merkki. Esimerkiksi "yhdistyvät" merkit, jotka kirjoitetaan näppäilemällä aksentti ja sen jälkeen merkki jonka ylle/alle aksentin pitäisi tulla, eivät näytä toimivan.

 • Tasohiirien tuki ei vielä ole paras mahdollinen

 • Ei pitäisi vaihtaa toiseen konsollin kun asennin on tekemässä jotain: tämä saattaa kaataa edustaohjelman. Edustaohjelma käynnistetään automaattisesti uudelleen, mutta tästä saattaa silti tulla pulmia asennuksessa. Vaihto toiseen konsoliin kun asennin odottaa syötteitä pitäisi toimia ongelmitta.

 • Tuki salattujen osioiden luonnille on rajoitettu eikä ole mahdollista luoda satunnaista salausavainta. On mahdollista luoda salattu osio käyttämällä tunnuslausetta salausavaimena.

 • Komentotulkin käynnistäminen graafisesta edustaohjelmasta ei ole tuettu tällä hetkellä. Tämä tarkoittaa, että tähän liittyvät valinnat (jotka ovat käytetävissä tekstimuotoisessa edustaohjelmassa), jätetään näyttämättä asennusjärjestelmän päävalikossa ja pelastustilan valikossa. On vaihdettava (se neuvottiin yllä) komentotulkkeihin jotka ovat käytettävissä virtuaalikonsoleissa VT2 ja VT3.

  Kun asennin on käynnistetty pelastustilaan, saattaa olla hyödyllistä käynnistää komentotulkki jo asennetun järjestelmän juuriosiossa. Tämä on mahdollista (kun juuriosioksi liitettävä osio on valittu) vaihtamalla virtuaalikonsoliin VT2 tai VT3 ja antamalla seuraava komento:

  # chroot /target
  [23] Mini ISO-otos voidaan noutaa Debianin asennuspalvelimelta kuten Kohta 4.2, “Tiedostojen noutaminen Debianin asennuspalvelimilta” neuvoo. Etsi otosta “gtk-miniiso”.