Capítol 2. Requisits del sistema

Sumari

2.1. Maquinari suportat
2.1.1. Arquitectures suportades
2.1.2. CPU, plaques base i suport de vídeo
2.1.3. Targeta gràfica
2.1.4. Ordinadors portàtils
2.1.5. Processadors múltiples
2.2. Mitjans d'instal·lació
2.2.1. CD-ROM/DVD-ROM
2.2.2. Disc Dur
2.2.3. Dispositiu de memòria USB
2.2.4. Xarxa
2.2.5. Sistema Un*x o GNU
2.2.6. Sistemes d'emmagatzemament suportats
2.3. Perifèrics i altre maquinari
2.4. Compra de maquinari específic per a GNU/Linux
2.4.1. Eviteu el maquinari propietari o tancat
2.4.2. Maquinari específic de Windows
2.5. Requeriments de memòria i espai de disc
2.6. Maquinari per a la connexió de xarxes
2.6.1. Controladors que requereixen microprogramari
2.6.2. Targetes de xarxa sense fils

Aquesta secció conté informació sobre quin maquinari necessitareu per començar amb Debian. També trobareu enllaços a més informació referent al maquinari suportat per GNU i Linux.