Kapitel 3. Före installation av Debian GNU/Linux

Innehållsförteckning

3.1. Översikt av installationsprocessen
3.2. Säkerhetskopiera dina befintliga data!
3.3. Information du behöver
3.3.1. Dokumentation
3.3.2. Hitta informationskällor för maskinvara
3.3.3. Maskinvarukompatibilitet
3.3.4. Nätverksinställningar
3.4. Matcha minimikrav för maskinvara
3.5. Förpartionering för system med flera operativsystem
3.5.1. Partitionera från DOS eller Windows
3.6. Inställning av maskinvara och operativsystem före installation
3.6.1. Starta BIOS-inställningsmenyn
3.6.2. Val av uppstartsenhet
3.6.3. Blandade BIOS-inställningar
3.6.4. Maskinvaruproblem att se upp för

Det här kapitlet går igenom förberedelser för installation av Debian innan du ens startar upp installeraren. Det inkluderar säkerhetskopiering av ditt data, insamling av information om din maskinvara och att hitta all nödvändig information.