Luku 5. Asennusjärjestelmän käynnistäminen

Sisällys

5.1. Asentimen käynnistäminen suoritinperheellä AMD64
5.1.1. Käynnistäminen rompulta
5.1.2. Käynnistäminen Linuxista LILO:lla tai GRUB:lla
5.1.3. Käynnistys USB-muistilta
5.1.4. Käynnistys TFTP:llä
5.1.5. Käynnistyskehote
5.2. Käynnistysparametrit
5.2.1. Debianin asentimen parametrit
5.3. Asennusprosessin vianetsintä
5.3.1. Romppujen luetettavuus
5.3.2. Käynnistysasetukset
5.3.3. Yleisiä suoritinperheen AMD64 asennuspulmia
5.3.4. Ytimen käynnistysviestien tulkinta
5.3.5. Asennuspulmista ilmoittaminen
5.3.6. Asennusraporttien lähettäminen