Kapitel 5. Starta upp installationssystemet

Innehållsförteckning

5.1. Starta upp installeraren på AMD64
5.1.1. Uppstart från en cd-rom
5.1.2. Uppstart från Linux med LILO eller GRUB
5.1.3. Uppstart från USB-minne
5.1.4. Uppstart via TFTP
5.1.5. Uppstartsprompten
5.2. Uppstartsparametrar
5.2.1. Parametrar för Debian Installer
5.3. Felsök installationsprocessen
5.3.1. Tillförlitlighet för cd-rom
5.3.2. Uppstartskonfiguration
5.3.3. Vanliga installationsproblem på AMD64
5.3.4. Tolkning av kärnans uppstartsmeddelanden
5.3.5. Rapportering av installationsproblem
5.3.6. Skicka installationsrapporter