5.1. Asentimen käynnistäminen suoritinperheellä AMD64

Huomaa

Ohjeet asentimen graafisen käyttöliittymän käynnistämiseen löytyvät kohdasta Kohta D.6, “Graafinen asennin”.

5.1.1. Käynnistäminen rompulta

Useimmille käyttäjille on helpointa käyttää Debianin romppusettiä. Jos käsillä on romppusetti, ja jos tietokone tukee käynnistystä suoraan rompulta, hienoa! Riittää kun teet koneen asetukset siten, että se käynnistyy rompulta kuten neuvotaan kohdassa Kohta 3.6.2, “Käynnistyslaitteen valinta”, asetat rompun asemaan, käynnistät ja jatkat seuraavaan lukuun.

Huomaa, että jotkin romppuasemat saattavat vaatia erikoisajureita, eikä niitä niin ollen voi käyttää asennuksen alkuvaiheissa. Jos ilmenee, ettei tavallinen rompulta käynnistämistapa toimi tietokoneella, lue tästä luvusta uudestaan kohdat vaihtoehtoisista ytimistä ja asennustavoista jotka saattaisivat tässä tilanteessa toimia.

Vaikka käynnistäminen rompulta ei toimisikaan, voitaneen Debianin järjestelmän osat ja tarvittavat paketit asentaa rompulta. Riittää kun käynnistää joltain muulta taltiolta, esimerkiksi levykkeeltä. Kun on aika asentaa käyttöjärjestelmä, peruskokoonpano ja lisäpaketteja, säädetään asennusjärjestelmä asentamaan ne rompulta.

Jos ilmenee pulmia, katso kohtaa Kohta 5.3, “Asennusprosessin vianetsintä”.

5.1.2. Käynnistäminen Linuxista LILO:lla tai GRUB:lla

Asentimen käynnistämiseksi kiintolevyltä on tarvittavat tiedostot ensin noudettava ja tallennettava, kuten neuvotaan kohdasssa Kohta 4.4, “Tiedostojen valmistelu käynnistettäessä kiintolevyltä”.

Jos tarkoitus on käyttää kiintolevyä vain käynnistämiseen ja noutaa sitten kaikki verkosta, olisi noudettava tiedosto netboot/debian-installer/amd64/initrd.gz ja sitä vastaava ydin netboot/debian-installer/amd64/linux. Tällöin on mahdollista osioida uudelleen levy josta asennin käynnistetään, vaikkakin tämä olisi tehtävä huolella.

Toinen mahdollisuus, mikäli on tarkoitus pitää kiintolevyllä oleva osio ennallaan asennuksen aikana, on noutaa tiedosto hd-media/initrd.gz ja sitä vastaava ydin, sekä kopioida rompun ISO-otos levylle (varmista tiedoston nimen lopussa olevan .iso). Asennin voi tällöin käynnistyä levyltä ja asentaa romppuotoksesta, eikä verkkoa tarvita.

LILO:a varten on tehtävä kaksi välttämätöntä asetusta tiedostossa /etc/lilo.conf:

  • jotta initrd.gz-asennin ladataan käynnistyksen aikana;

  • jotta vmlinuz-ydin käyttää muistilevyä juuriosionaan.

Tässä on esimerkki tiedostosta /etc/lilo.conf:

image=/boot/newinstall/vmlinuz
       label=newinstall
       initrd=/boot/newinstall/initrd.gz

Yksityiskohtaisempaa tietoa löytyy man-sivuilta initrd(4) ja lilo.conf(5). Käynnistä nyt lilo ja käynnistä sitten tietokone uudelleen.

GRUB:n käyttö on hyvin samantapaista. Etsi tiedosto menu.lst hakemistosta /boot/grub/ (joskus se on hakemistossa /boot/boot/grub/), lisää seuraavat rivit:

title  New Install
kernel (hd0,0)/boot/newinstall/vmlinuz
initrd (hd0,0)/boot/newinstall/initrd.gz

ja käynnistä uudelleen.

Huomaa, että ramdisk_size-arvoa voidaan joutua muuttamaan vastaamaan initrd-otoksen kokoa. Tästä eteenpäin ei pitäisi olla mitään eroa GRUB:n ja LILO:n välillä.

5.1.3. Käynnistys USB-muistilta

Oletetaan että kaikki kohdissa Kohta 3.6.2, “Käynnistyslaitteen valinta” ja Kohta 4.3, “Tiedostojen valmistelu käynnistettäessä USB-muistilta” mainitut valmistelut on tehty. Nyt vain asetetaan USB-muisti johonkin vapaaseen USB-liittimeen ja käynnistetään tietokone. Järjestelmän pitäisi käynnistyä ja näkyä kehote boot:. Tässä voidaan kirjoittaa käynnistysparametreja, tai painaa vain Enter.

5.1.4. Käynnistys TFTP:llä

Käynnistäminen verkosta edellyttää verkkoyhteyttä ja TFTP-käynnistyspalvelinta (DHCP, RARP, tai BOOTP).

Verkosta käynnistämistä tukeva asennustapa kuvataan kohdassa Kohta 4.5, “Tiedostojen valmistelu verkosta käynnistämiseen TFTP:llä”.

i386:lla on erilaisia tapoja käynnistää TFTP:llä

5.1.4.1. NIC tai emolevy joka tukee PXE:tä

Mahdollisesti verkkokortilla tai emolevyllä on PXE-käynnistys. Se on Intel™in muokkaama TFTP-käynnistys. Jos PXE löytyy, voi olla mahdollista asettaa BIOS käynnistämään verkosta.

5.1.4.2. NIC jossa on BootROM verkosta käynnistämiseen

Verkkokortti osaa ehkä käynnistyä TFTP:llä.

5.1.4.3. Etherboot

etherboot project tarjoaa käynnistyslevykkeitä, ja jopa bootrommeja, jotka osaavat käynnistyä TFTPbootilla.

5.1.5. Käynnistyskehote

Kun asennin käynnistyy, pitäisi näkyä ystävällinen grafiikkaruutu jossa on Debianin logo ja käynnistyskehote:

Press F1 for help, or ENTER to boot:

Käynnistyskehotteessa voi joko vain painaa Enter, jolloin asennin käynnistyy oletusarvoilla tai kirjoittaa haluttu käynnistystapa ja halutut käynnistysparametrit.

Tietoa käytettävissä olevista käynnistystavoista ja mahdollisesti hyödyllisistä käynnistysparametreista löytyy painamalla näppäimiä F2:stä F8:aan. Lisättäessä käynnistysriville parametreja, on muistettava kirjoittaa myös käynnistystapa (oletustapa on install) ja välilyönti ennen ensimmäistä parametria (esim. install fb=false).

Huomaa

Asennettaessa konetta tekstiliittymän VGA-konsoliin tarjoavalla etähallintalaitteella, ei ehkä nähdä ensimmäistä graafista ruutua asentimen käynnistyessä; mahdollisesti ei näy käynnistyskehotettakaan. Näitä laitteita ovat esimerkiksi Compaqin “integrated Lights Out” (iLO) ja HP:n “Integrated Remote Assistant” (IRA). Voit painaa sokkona F1[4] ohittaaksesi tämän ruudun ja nähdäksesi opastustekstin. Kun alkuruutu on ohitettu ja ollaan opastustekstissä, näppäimien painallukset kaiutetaan kehotteessa tavanomaiseen tapaan. Jotta asenninta estettäisiin käyttämästä ruutupuskurointia tästä eteenpäin, on käytettävä käynnistysparametria fb=false kuten ohjeteksti neuvoo.[4] Joissakin tapauksissa nämä laitteet vaativat erikoisnäppäilyjä tähän toimintoon, esimerkiksi IRA käyttää Ctrl-F1.