5.1. Khởi động trình cài đặt trên AMD64

Ghi chú

Để tìm thông tin thêm về cách khởi động bộ cài đặt đồ họa, xem Phần D.5, “Bộ cài đặt đồ họa”.

5.1.1. Khởi động từ đĩa CD-ROM

Phương pháp dễ nhất cho phần lớn người là sử dụng một bộ đĩa CD Debian. Nếu bạn có một bộ đĩa CD như vậy, và nếu máy của bạn có hỗ trợ khả năng khởi động trực tiếp từ đĩa CD, hay quá ! Đơn giản hãy cấu hình hệ thống để khởi động từ đĩa CD, như được diễn tả trong Phần 3.6.2, “Chọn thiết bị khởi động”, nạp đĩa CD, khởi động lại, và tiếp tục lại đến chương kế tiếp.

Ghi chú rằng một số ổ đĩa CD riêng có thể cần thiết trình điều khiển đặc biệt, vì vậy không thể được truy cập trong giao đoạn cài đặt ở đầu. Nếu phương pháp chuẩn khởi động từ đĩa CD không thích hợp với phần cứng của bạn, hãy xem lại chương này và đọc về hạt nhân xen kẽ và phương pháp cài đặt có thể là thích hợp hơn.

Thậm chí nếu bạn không thể khởi động từ đĩa CD-ROM, bạn thường có thể cài đặt các thành phần của hệ thống Debian và các gói phần mềm đã muốn từ đĩa CD-ROM đó. Đơn giản hãy khởi động bằng một vật chứa khác, như đĩa mềm. Vào lúc nên cài đặt hệ điều hành, hệ thống cơ bản và gói phần mềm thêm nào, hãy chỉ hệ thống cài đặt tới ổ đĩa CD-ROM.

Nếu bạn gặp khó khăn trong việc khởi động, xem Phần 5.3, “Giải đáp thắc mắc trong tiến trình cài đặt”.

5.1.2. Khởi động từ Linux bằng LILO hay GRUB

Để khởi động trình cài đặt từ đĩa cứng, trước tiên bạn cần phải tải về và để các tập tin cần thiết, như được diễn tả trong Phần 4.4, “Chuẩn bị tập tin để khởi động đĩa cứng”.

Nếu bạn định dùng đĩa cứng chỉ để khởi động, rồi tải về mọi thứ qua mạng, bạn nên tải về tập tin netboot/debian-installer/amd64/initrd.gz và hạt nhân tương ứng netboot/debian-installer/amd64/linux. Việc này sẽ cho bạn khả năng phân vùng lại đĩa cứng nơi bạn khởi động bộ cài đặt, dù bạn nên làm như thế một cách cẩn thận.

Hoặc, nếu bạn định bao tồn một phân vùng đã có trên đĩa cứng, không thay đổi nó trong khi cài đặt, bạn có thể tải về tập tin hd-media/initrd.gz và hạt nhân tương ứng, cũng sao chép ảnh ISO đĩa CD vào ổ đĩa (kiểm tra xem tập tin có tên kết thúc bằng .iso). Sau đó, trình cài đặt có thể khởi động từ ổ đĩa đó, cũng cài đặt từ ảnh đĩa CD, không cần chạy mạng.

Đối với LILO, bạn sẽ cần phải cấu hình hai thứ chủ yếu trong tập tin /etc/lilo.conf:

  • để tải trình cài đặt initrd.gz vào lúc khởi động;

  • làm cho hạt nhân vmlinuz dùng đĩa RAM như là phân vùng gốc.

Đây là một lời thí dụ /etc/lilo.conf:

image=/boot/newinstall/vmlinuz
       label=newinstall
       initrd=/boot/newinstall/initrd.gz

Để tìm chi tiết, xem trang hướng dẫn (man) initrd(4)lilo.conf(5). Bây giờ hãy chạy lilo rồi khởi động lại.

Thủ tục đối với GRUB là hơi tương tự. Hãy tìm tập tin menu.lst nằm trong thư mục /boot/grub/ (đôi khi nằm trong thư mục /boot/boot/grub/), và thêm những dòng này:

title  New Install
kernel (hd0,0)/boot/newinstall/vmlinuz
initrd (hd0,0)/boot/newinstall/initrd.gz

rồi khởi động lại.

Ghi chú rằng giá trị của ramdisk_size (kích cỡ của đĩa RAM) có lẽ cần phải được điều chỉnh để thích hợp với ảnh initrd. Kể từ điểm này, không nên có sự khác nhau giữa tiến trình GRUBLILO.

5.1.3. Khởi động từ thanh bộ nhớ USB

Giả sử bạn đã chuẩn bị mọi thứ được diễn tả trong Phần 3.6.2, “Chọn thiết bị khởi động”Phần 4.3, “Chuẩn bị tập tin để khởi động thanh bộ nhớ USB”. Sau đó, hãy cầm thanh USB vào cổng USB còn rảnh nào, và khởi động lại máy tính. Hệ thống nên khởi động được, và bạn nên thấy dấu nhắc boot:. Vào đó bạn có thể nhập các đối số khởi động tùy chọn, hoặc chỉ bấm phím Enter.

5.1.4. Khởi động bằng TFTP

Việc khởi động từ mạng cần thiết bạn có sự kết nối mạng và máy phục vụ khởi động mạng kiểu TFTP (DHCP, RARP, hay BOOTP).

Phương pháp cài đặt để hỗ trợ khả năng khởi động qua mạng được diễn tả trong Phần 4.5, “Chuẩn bị tập tin để khởi động qua mạng TFTP”.

Có vài cách khác nhau để khởi động qua TFTP trên i386.

5.1.4.1. NIC hay bo mạch chủ có hỗ trợ PXE

Có lẽ thẻ giao diện mạng (NIC) hay bo mạch chủ của bạn cung cấp chức năng khởi động kiểu PXE. Nó là cách thực hiện lại chức năng khởi động qua TFTP của công ty Intel™. Nếu máy bạn có chức năng này, có lẽ bạn có khả năng cấu hình BIOS để khởi động qua mạng.

5.1.4.2. NIC với BootROM mạng

Có lẽ thẻ giao diện mạng (NIC) của bạn cung cấp chức năng khởi động qua TFTP.

5.1.4.3. Etherboot

Dự án Etherboot cung cấp đĩa mềm khởi động, ngay cả bộ nhớ ROM khởi động, mà khởi động được qua TFTP.

5.1.5. Dấu nhắc khởi động

Khi trình cài đặt khởi động, bạn nên thấy màn hình đồ họa thân thiện hiển thị biểu hình Debian và dấu nhắc khởi động:

Press F1 for help, or ENTER to boot:

(Hãy bấm phím chức năng F1 để xem trợ giúp, hay bấm phím ENTER để khởi động:) Tại dấu nhắc khởi động, bạn có thể hoặc bấm phím Enter để khởi động trình cài đặt với các tùy chọn mặc định, hoặc nhập một phương pháp khởi động riêng với (tùy chọn) một số tham số khởi động.

Thông tin về các phương pháp khởi động sẵn sàng, cũng về các tham số khởi động có ích, sẽ được hiển thị khi bạn bấm phím chức năng nằm trong phạm vị F2 đến F8. Nếu bạn thêm tham số nào vào dòng lệnh khởi động, hãy kiểm tra xem bạn đã gõ phương pháp khởi động (mặc định là install) và một dấu cách trước khi nhập tham số thứ nhất (v.d. install fb=false).

Ghi chú

Nếu bạn cài đặt hệ thống thông qua một thiết bị quản lý từ xa mà cung cấp giao diện kiểu chữ với bàn điều khiển VGA, có lẽ bạn không thể thấy màn hình đồ họa giật gân ban đầu khi khởi động trình cài đặt; có lẽ bạn ngay cả không thấy dấu nhắc khởi động. Những thiết bị quản lý từ xa này gồm bàn điều khiển kiểu chữ của “integrated Lights Out” (iLO) của công ty Compaq, và “Integrated Remote Assistant” (IRA) của HP. Bạn có thể bấm phím chức năng F1[4] để đi vòng màn hình này và xem đoạn trợ giúp. Một khi bạn đã qua màn hình giật gân và tới đoạn trợ giúp, các cú bấm phím sẽ được phản hồi tại dấu nhắc như bình thường. Để ngăn cản trình cài đặt sử dụng bộ đệm khung trong phần còn lại của tiến trình cài đặt, bạn cũng cần phải thêm mục fb=false vào dấu nhắc khởi đông, như được diễn tả trong đoạn trợ giúp.[4] Trong một số trường hợp, những thiết bị này cần thiết bạn gõ dãy phím thoát đặc biệt để thực hiện việc bấm phím này, v.d. IRA sử dụng Ctrl-F1.