5.3. Asennusprosessin vianetsintä

5.3.1. Romppujen luetettavuus

Joskus asennin ei käynnisty romppulta. Erityisesti näin voi käydä vanhoilla romppuasemilla. Myöskin voi sattua, että vaikka asennin on käynnistynyt rompulta, se ei tunnista romppuasemaa tai tulee lukuvirheitä asennuksen aikana.

Näihin pulmiin on monia mahdollisia syitä. Tässä luetellaan vain joitakin yleisiä tapauksia ja yleisiä toimintaohjeita. Lopusta saat huolehtia itse.

Ensiksi kannattaa kokeilla kahta hyvin yksinkertaista juttua.

 • Jos romppu ei käynnisty, tarkista että se asetettiin asemaan oikein ja ettei se ole likainen.

 • Mikäli asennin ei tunnista romppua, yritä käynnistää uudelleen valikosta Detect and mount CD-ROM. Jotkin DMA:han liittyvät jutut vanhoissa romppuasemissa ratkeavat tunnetusti tällä tavalla.

Jos tämä ei toimi, kokeile seuraavien alilukujen ehdotuksia. Useimmat, mutta eivät kaikki, ehdotukset kelpaavat sekä CD-ROMille että DVD:lle, mutta käytämme yksinkertaisuuden vuoksi termiä romppu.

Jos asennus ei onnistu rompulta, kokeile muita saatavilla olevia asennustapoja.

5.3.1.1. Yleisiä pulmia

 • Jotkut vanhat romppuasemat eivät tue uusilla kirjoittavilla romppuasemilla suurilla nopeuksilla kirjoitettujen romppujen lukemista.

 • Vaikka tietokone käynnistyisikin rompulta ongelmitta, ei se välttämättä tarkoita Linuxin tukevan kyseistä romppuasemaa (tai täsmällisemmin, ohjainta jossa romppuasema on kiinni).

 • Jotkut vanhat romppuasemat eivät toimi oikein jos “direct memory access” (DMA) on käytössä.

5.3.1.2. Miten pulmia tutkitaan ja ehkä selvitetään

Jos romppu ei käynnisty, kokeile alla lueteltuja ehdotuksia.

 • Tarkista että BIOS oikeasti tukee rompulta käynnistämistä (vanhat koneet luultavasti eivät tue) ja että romppuasema tukee käytettyä taltiota.

 • Jos noudit ISO-otoksen, tarkista otoksen md5sum-tarkistussumman vastaavan otoksen summaa tiedostossa MD5SUMS. Tiedoston pitäisi olla samassa paikassa kuin noudettu otos.

  $ md5sum debian-testing-i386-netinst.iso
  a20391b12f7ff22ef705cee4059c6b92 debian-testing-i386-netinst.iso
  

  Seuraavaksi kannattaa tarkistaa, että myöskin poltetun rompun md5sum täsmää. Seuraavan komennon pitäisi toimia. Se käyttää otoksen kokoa lukeakseen oikean määrän tavuja rompulta.

  $ dd if=/dev/cdrom | \
  
  > head -c `stat --format=%s debian-testing-i386-netinst.iso` | \
  
  > md5sum
  a20391b12f7ff22ef705cee4059c6b92 -
  262668+0 records in
  262668+0 records out
  134486016 bytes (134 MB) copied, 97.474 seconds, 1.4 MB/s
  

Jos järjestelmä ei havaitse romppua kun asennin on käynnistynyt onnistuneesti, auttaa joskus kun vaan koitetaan uudestaan. Jos romppuasemia on useita, yritä vaihtaa romppu toiseen asemaan. Jos se ei toimi, tai jos romppu tunnistetaan mutta tulee lukuvirheitä, yritä alla lueteltuja ehdotuksia. Tähän tarvitaan perustiedot Linuxista. Komentojen antamiseksi on ensin vaihdettava toiseen virtuaalikonsoliin (VT2) ja käynnistettävä siihen komentotulkki.

 • Vaihtamalla konsoliin VT4 tai lukemalla tiedostoa /var/log/syslog (käytä komentoa nano teksturina) näkee tarkat virheilmoitukset. Tämän jälkeen katso myös komennon dmesg tuloste.

 • Tarkista komennon dmesg tulosteesta tunnistuiko romppuasema. Pitäisi näkyä jotain seuraavan kaltaista (rivit eivät välttämättä ole suoraan peräkkäin):

  Probing IDE interface ide1...
  hdc: TOSHIBA DVD-ROM SD-R6112, ATAPI CD/DVD-ROM drive
  ide1 at 0x170-0x177,0x376 on irq 15
  hdc: ATAPI 24X DVD-ROM DVD-R CD-R/RW drive, 2048kB Cache, UDMA(33)
  Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20
  

  Jos tuollaista ei näy, on todennäköistä ettei linux tunnistanut ohjainta jossa romppuasema on kiinni, tai sitä ei ehkä tueta lainkaan. Jos tiedät mikä ajuri ohjeimelle tarvitaan, voit kokeilla sen lataamista itse komennolla modprobe.

 • Tarkista romppuasemalle olevan laitetiedosto hakemistossa /dev/. Alla olevassa esimerkissä se olisi tiedosto /dev/hdc. Pitäisi olla myös /dev/cdroms/cdrom0.

 • Tarkista komennolla mount onko romppu jo liitetty; jos ei ole, kokeile sen liittämistä itse:

  $ mount /dev/hdc /cdrom
  

  Tarkista tuleeko komennon jälkeen virheilmoituksia.

 • Tarkista onko DMA päällä:

  $ cd /proc/ide/hdc
  $ grep dma settings
  using_dma   1    0    1    rw
  

  1” ensimmäisessä sarakkeessa using_dma:n jälkeen tarkoittaa sen olevan päällä. Jos se on, kokeile sen ottamista pois käytöstä:

  $ echo -n "using_dma:0" 
  >settings
  

  Varmistu, että ollaan romppuasemaa vastaavan laitteen hakemistossa.

 • Jos asennuksen aikana ilmenee pulmia, yritä tarkistaa onko romppu kunnollinen lähellä asentimen päävalikon alariviä olevalla toiminnolla. Tätä toimintoa voidaan käyttää myös yleistestinä, jolla nähdään saadaanko romppu luettua luotettavasti.

5.3.2. Käynnistysasetukset

Jos ilmenee pulmia ja ydin jumittuu käynnistyksen aikana, ei tunnista oheislaitteita joita koneessa oikeasti on, tai asemia ei tunnisteta kunnolla, on ensiksi tarkistettava käynnistysparametrit, kuten kerrotaan kohdassa Kohta 5.2, “Käynnistysparametrit”.

Usein pulmat katoavat poistamalla lisälaitekortit ja oheislaitteet, ja yrittämällä käynnistystä uudelleen. Korttimodeemit, äänikortit ja Plug-n-Play-laitteet ovat erityisiä ongelmapesiä.

Jos koneessa on asennettuna paljon muistia, enemmän kuin 512 Mt, ja asennin jumittuu ydintä käynnistettäessä, voi olla tarpeen antaa käynnistysparametri rajoittamaan ytimen näkemän muistin määrää, kuten mem=512m.

5.3.3. Yleisiä suoritinperheen AMD64 asennuspulmia

Muutamat yleiset asennuspulmat voidaan selvittää tai välttää antamalla asentimelle sopivia käynnistysparametreja.

Joissakin tietokoneissa levykeasemassa on “inverted DCL”. Jos levykkeestä tulee lukuvirheitä, vaikka levyke tiedetään kunnolliseksi, kokeile parametria floppy=thinkpad.

Joissakin tietokoneissa, kuten IBM PS/1 tai ValuePoint (joissa on ST-506-levyajurit), ei IDE-levyä ehkä tunnisteta oikein. Yritä taas ensin ilman parametreja ja kokeile josko IDE-asema tunnistuu oikein. Jos ei, selvitä levyn geometria (sylinterit, päät ja sektorit) ja käytä parametria hd=sylinterit,päät,sektorit.

Jos kone on hyvin vanha, ja ydin jumittuu kun se on tulostanut rivin Checking 'hlt' instruction..., olisi kokeiltava käynnistysparametria no-hlt, joka ottaa tämän testin pois käytöstä.

Jos näytön kuva on pielessä ytimen käynnistyessä, esimerkiksi kokonaan valkoinen, kokonaan musta tai värillistä pistemössöä, saattaa koneessa olla hankala näytönohjain, joka ei vaihda ruutupuskuroituun tilaan kunnolla. Tällöin voidaan käynnistysparametrilla fb=false video=vga16:off ottaa ruutupuskuroitu konsoli pois käytöstä. Konsolin ominaisuuksien rajoitukset sallivat vain suppean joukon kieliä asennuksen aikana. Katso yksityiskohtia kohdasta Kohta 5.2, “Käynnistysparametrit”.

5.3.3.1. Järjestelmä jumittuu PCMCIA:n asetuksia tehtäessä

Joidenkin Dellin tekemien läppärimallien tiedetään kaatuvan, kun PCMCIA-laitteiden tunnistus yrittää käsitellä tiettyjä laiteosoitteita. Muissakin läppäreissä saattaa esiintyä vastaavia vikoja. Jos tämmöinen vika ilmenee, eikä PCMCIA-tukea tarvita asennuksen aikana, voidaan PCMCIA ottaa pois käytöstä käynnistysparametrilla hw-detect/start_pcmcia=false. PCMCIA:n asetukset voidaan tehdä kun asennus on valmis ja poistaa pulmia aiheuttavien osoitteiden arvoalue pois käytöstä.

Toinen tapa on käynnistää asennin expert-tilassa. Tällöin kysytään laitteiston tarvitsemia asetuksia osoitteiden arvoalueista. Jos asennettava kone on esimerkiksi yksi yllä mainituista Dellin läppäreistä, pitäisi siihen kirjoittaa exclude port 0x800-0x8ff. Saatavilla on myös luettelo yleisistä osoitteiden arvoalueiden asetuksista ohjeessa System resource settings section of the PCMCIA HOWTO. Huomaa, että pilkut, jos niitä on, on jätettävä pois kun tätä arvoa kirjoitetaan asentimelle.

5.3.3.2. Järjestelmä jumittuu ladattaessa USB-moduuleita

Normaalisti ydin yrittää asentaa USB-moduuleita ja USB-näppäimistön ajurin tukeakseen joitakin ei-standardeja USB-näppäimistöjä. Joissakin risoissa USB-järjestelmissä ajuri jumittuu sitä ladattaessa. Pulman voi ehkä kiertää ottamalla USB-ohjaimen pois käytöstä emolevyn BIOS:ssa. Toinen tapa on käynnistysparametri debian-installer/probe/usb=false, joka estää moduulien lataamisen.

5.3.4. Ytimen käynnistysviestien tulkinta

Käynnistyksen aikana saattaa näkyä useita tämän tapaisia viestejä: can't find jotain , tai jotain not present, can't initialize jotain , tai jopa this driver release depends on jotain . Useimmat näistä viesteistä ovat harmittomia. Niitä näkyy, koska asennusydin on tehty toimimaan useiden erilaisten oheislaitteiden kanssa. Tietenkään missään tietokoneessa ei ole kaikkia mahdollisia oheislaitteita, joten ydin saattaa näyttää muutamia valituksia oheislaitteista joita koneessa ei ole. Järjestelmä saattaa myös seisahtua hetkeksi. Näin tapahtuu kun odotetaan jonkin laitteen vastausta, eikä sitä laitetta ole tietokoneessa. Jos järjestelmän käynnistäminen kestää sietämättömän kauan, voit myöhemmin tehdä muokatun ytimen (katso Kohta 8.6, “Uuden ytimen kääntäminen”).

5.3.5. Asennuspulmista ilmoittaminen

Jos asennusta ei saa tehtyä loppuun vaikka käynnistysvaihe toimi, saattaa valikon toiminto Save debug logs olla hyödyllinen. Sillä voidaan järjestelmän virhelokit ja asentimen asetustiedostot tallentaa levykkelle, tai noutaa ne webbiselaimella. Tämä tieto saattaa auttaa vikojen jäljittämisessä ja korjaamisessa. Jos lähetät vikailmoitukset, halunnet liittää nämä tiedot vikailmoitukseen.

Muut asiaankuuluvat asennusviestit löytyvät asennuksen aikana hakemistosta /var/log/, ja hakemistosta /var/log/installer/ kun tietokone on käynnistynyt asennettuun järjestelmään.

5.3.6. Asennusraporttien lähettäminen

Jos pulmia on vieläkin, ole hyvä ja lähetä asennusraportti. Olisi hyvä lähettää asennusraportti myös onnistuneesta asennuksesta, jotta saamme mahdollisimman paljon tietoa mahdollisimman monista laitteistokokoonpanoista.

Huomaa, että asennusraporttisi julkaistaan Debianin vianjäljitysjärjestelmässä (BTS) ja lähetetään edelleen julkiselle sähköpostilistalle. Varmistu, että käytät sähköpostiosoitetta jonka julkistamista et pane pahaksesi.

Jos käytössä on toimiva Debian-järjestelmä, on helpoin tapa asennusraportin lähettämiseen pakettien installation-report ja reportbug asentaminen (aptitude install installation-report reportbug), tee reportbugin asetukset kuten neuvotaan kohdassa Kohta 8.5.2, “Sähköpostien lähetys ulkomaailmaan”. Tämän jälkeen kirjoitetaan komento reportbug installation-reports.

Toinen tapa on käyttää tätä lomaketta asennusraporttina, ja lähettää se vikailmoituksena näennäispaketille installation-reports, sähköpostittamalla se osoitteella .

Package: installation-reports

Boot method: <How did you boot the installer? CD? floppy? network?>
Image version: <Full URL to image you downloaded is best>
Date: <Date and time of the install>

Machine: <Description of machine (eg, IBM Thinkpad R32)>
Processor:
Memory:
Partitions: <df -Tl will do; the raw partition table is preferred>

Output of lspci -nn and lspci -vnn:

Base System Installation Checklist:
[O] = OK, [E] = Error (please elaborate below), [ ] = didn't try it

Initial boot:      [ ]
Detect network card:  [ ]
Configure network:   [ ]
Detect CD:       [ ]
Load installer modules: [ ]
Detect hard drives:   [ ]
Partition hard drives: [ ]
Install base system:  [ ]
Clock/timezone setup:  [ ]
User/password setup:  [ ]
Install tasks:     [ ]
Install boot loader:  [ ]
Overall install:    [ ]

Comments/Problems:

<Description of the install, in prose, and any thoughts, comments
   and ideas you had during the initial install.>

Kerro vikailmoituksessa mikä vika on, ja liitä mukaan viimeiset näkyvät ytimen ilmoitukset mikäli ydin jumittui. Kuvaa mitä tekemällä sait järjestelmän vikatilanteeseen.