Liite B. Asennuksen automatisointi valmiilla vastauksilla

Sisällys

B.1. Johdanto
B.1.1. Valmiiden vastausten tallennustapoja
B.1.2. Rajoituksia
B.2. Valmiiden vastausten käyttö
B.2.1. Valmiiden vastausten tiedoston lataaminen
B.2.2. Annetaan valmiita vastauksia käynnistysparametreilla
B.2.3. Auto mode
B.2.4. Valmiiden vastausten yhteydessä hyödylliset lyhennysmerkinnät
B.2.5. DHCP-palvelin kertomaan mistä valmiiden vastausten tiedosto löytyy
B.3. Valmiiden vastausten tiedoston tekeminen
B.4. Valmiiden vastausten tiedoston sisältö
B.4.1. Kotoistus
B.4.2. Verkkoasetukset
B.4.3. Asennuspalvelimen asetukset
B.4.4. Osiointi
B.4.5. Osiointi käyttäen RAIDia
B.4.6. Kellon ja aikavyöhykkeen asetukset
B.4.7. Apt:n asetukset
B.4.8. Käyttäjätunnusten luonti
B.4.9. Perusjärjestelmän asennus
B.4.10. Käynnistyslataimen asennus
B.4.11. Pakettien valinta
B.4.12. Asennuksen ensimmäisen osan lopetus
B.4.13. X:n asetukset
B.4.14. Valmiit vastaukset muille paketeille
B.5. Lisäasetukset
B.5.1. Mielivaltaisten komentojen käynnistämien asennuksen aikana
B.5.2. Oletusarvojen muuttaminen valmiilla vastauksilla
B.5.3. Valmiiden vastausten tiedostojen lataaminen ketjussa

Tämä liite selittää miten debianin asentimen kysymyksiin annetaan valmiit vastaukset asennuksen automatisoimiseksi.

Tässä liitteessä käytetyt asetustiedostojen osat ovat saatavilla myös esimerkkiasetustiedostona http://www.debian.org/releases/etch/example-preseed.txt.