B.4. Az elő-beállító fájl tartalma

Az itt használt beállító töredékek példa elő-beállító fájlként itt is elérhetők: http://www.debian.org/releases/etch/example-preseed.txt.

Fontos, hogy e példák egy Intel x86 telepítésre épülnek. Más architektúránál pár példa (például billentyűzet és boot-betöltő választás) érdektelen lehet és az architektúrának megfelelő debconf beállításokra kell cserélni.

B.4.1. Honosítás

A honosítási beállítások csak initrd előírás esetén működnek. Más módoknál az előíró fájl csak e kérdések után töltődik be.

A helyi beállítás a nyelvet és országot is megadja. Indító paraméterként való megadása így lehetséges: locale=hu_HU.

# Nyelv és ország beállítása.
d-i debian-installer/locale string hu_HU

A billentyűzet beállítás egy billentyűzet architektúra és billentyű-kiosztás választásából áll. Általában alapból a helyes billentyűzet architektúra került kiválasztásra, így nem kell előírni. A kiosztás érvényes kell legyen a választott billentyűzet architektúrára.

# Billentyűzet választás.
#d-i console-tools/archs select at
d-i console-keymaps-at/keymap select hu
# Példa egy más billentyűzet architektúrára
#d-i console-keymaps-usb/keymap select mac-usb-hu

A billentyűzet beállítás átugrására írd elő ezt: console-tools/archs így: skip-config. Így a kernel billentyű-kiosztás marad aktív.

Megjegyzés

A 2.6 kernel beviteli rétege módosításai a billentyűzet architektúrát virtuálisan elavulttá teszik. 2.6 kernelekhez alapban egy „PC” (at) billentyű-kiosztás választandó.

B.4.2. Hálózat beállítás

Természetesen a hálózati beállítás előírása nem megy, ha az előíró fájlt hálózatról töltöd. De kiváló CD vagy USB indításkor. Előíró fájlok letöltésekor hálózatról, a hálózati beállító paraméterek átadhatók kernel indító paraméterekkel.

Ha szükség van egy adott csatoló választására, használj ilyen indító paramétert: interface=eth1.

Bár a hálózati beállítás előírása nem megy hálózati előíráskor („preseed/url” használata), az alábbi bütyök megkerüli ezt, például egy statikus cím beállításához a hálózati csatolóhoz. E bütykölés a hálózati beállítás ismétlését adja az előíró fájl betöltése után egy „preseed/run” szkript létrehozásával, mely az alábbi sorokat tartalmazza:

killall.sh dhclient
netcfg

# A netcfg választ egy kapcsolattal rendelkező csatolót, ha lehet. Ez
# átugorja a lista kiírását, ha több, mint 1 ilyen elérhető.
d-i netcfg/choose_interface select auto

# Adott csatoló választása:
#d-i netcfg/choose_interface select eth1

# Ha lassú dhcp kiszolgáló miatt a telepítő lemarad
# ez hasznos lehet.
#d-i netcfg/dhcp_timeout string 60

# Kézi beállításhoz vedd ki e sort a megjegyzésből és a további
# statikus hálózati beállításokat.
#d-i netcfg/disable_dhcp boolean true

# Hogy az előíró fájl dhcp kiszolgálóval rendelkező és nem rendelkező
# gépen is menjen, vedd ki a megjegyzésből e sorokat és a további statikus
# hálózati beállításokat.
#d-i netcfg/dhcp_failed note
#d-i netcfg/dhcp_options select Configure network manually

# Statikus hálózati beállítás.
#d-i netcfg/get_nameservers string 192.168.1.1
#d-i netcfg/get_ipaddress string 192.168.1.42
#d-i netcfg/get_netmask string 255.255.255.0
#d-i netcfg/get_gateway string 192.168.1.1
#d-i netcfg/confirm_static boolean true

# A dhcp által adott gépnév és tartomány nevek megelőzik az
# itteni értékeket. Az itt megadott értékek mégis meggátolják
# a kérdések feltevését, akkor is, ha a dhcp adott értékeket.
d-i netcfg/get_hostname string unassigned-hostname
d-i netcfg/get_domain string unassigned-domain

# Disable that annoying WEP key dialog.
d-i netcfg/wireless_wep string
# The wacky dhcp hostname that some ISPs use as a password of sorts.
#d-i netcfg/dhcp_hostname string radish

B.4.3. Tükör beállítások

A választott telepítő módtól függően egy tükör használható a telepítő további összetevői letöltésére, az alaprendszer telepítésére, és a /etc/apt/sources.list beállítására a telepített rendszerhez.

A mirror/suite paraméter megadja a telepített rendszerhez használt készletet.

A mirror/udeb/suite paraméter megadja a további összetevők készletét a telepítőnek. Csak akkor hasznos, ha az összetevők letöltése hálóról történt és mennie kell a telepítésre használt telepítő mód initrd készítésére használt készlettel. Alapban a mirror/udeb/suite érték ugyanaz, mint a mirror/suite.

# ftp esetén a tükröt/országot nem kell beállítani.
#d-i mirror/protocol string ftp
d-i mirror/country string add meg az adatokat kézzel
d-i mirror/http/hostname string http.us.debian.org
d-i mirror/http/directory string /debian
d-i mirror/http/proxy string

# Telepítendő készlet.
#d-i mirror/suite string testing
# Telepítő összetevőket betöltő készlet (opcionális).
#d-i mirror/udeb/suite string testing

B.4.4. Particionálás

Az előírás használata merevlemez particionálására nagyon függ a partman-auto támogatásától. Létező szabad hely vagy egész lemez is választható. A lemez felosztása megadható egy előre-megadott recepttel, egyéni recepttel egy fájlból vagy egy előíró fájlban lévő recepttel. Jelenleg nem lehet több lemezt particionálni előírással.

Figyelem

A lemezek azonosítása függ betöltött meghajtójuk sorrendjétől. Több lemez esetén ügyelj nagyon, hogy a helyeset válaszd az előírás előtt.

# Ha a rendszeren van szabad hely, választható particionálás csak ide.
# Megjegyzés: ezt honosított (lefordított) értékkel kell előírni.
#d-i partman-auto/init_automatically_partition \
#   select Irányított - legnagyobb egybefüggő szabad hely használata

# Megadható egy particionálandó lemez is. Az eszköz neve
# devfs vagy hagyományos nem-devfs formában is megadható.
# Például az 1. lemez használata:
d-i partman-auto/disk string /dev/discs/disc0/disc
# Továbbá meg kell adni a használandó módot.
# A jelenlegiek: "regular", "lvm" és "crypto"
d-i partman-auto/method string lvm

# Ha egy önműködően particionálandó lemez
# egy régi LVM beállítást tartalmaz, a felhasználó ilyen üzenetet kap:
# warning. This can be preseeded away...
d-i partman-auto/purge_lvm_from_device boolean true
# Hasonló jön az lvm partíciók lemezre írása megerősítésére.
d-i partman-lvm/confirm boolean true

# Bármely előre megadott particionáló recept közül lehet választani.
# Megjegyzés: ezt honosított (lefordított) értékkel kell előírni.
d-i partman-auto/choose_recipe \
    select Minden fájl egy partíción (új felhasználóknak ajánlott)
#d-i partman-auto/choose_recipe \
#    select Külön /home partíció
#d-i partman-auto/choose_recipe \
#    select Külön /home, /usr, /var és /tmp partíció

# Vagy saját recept...
# A recept formája leírva a devel/partman-auto-recipe.txt fájlban.
# Egy recept fájl eléréséhez a d-i környezetben egyszerűen rá is lehet
# mutatni.
#d-i partman-auto/expert_recipe_file string /hd-media/recept

# Ha nem, egy egész recept betehető az előíró fájlba 1
# (logikai) sorba. E példa létrehoz ezeket: egy kis /boot partíció, elég
# csere, a többi helyet gyökér partíciónak használja:
#d-i partman-auto/expert_recipe string             \
#   boot-root ::                      \
#       40 50 100 ext3                 \
#           $primary{ } $bootable{ }        \
#           method{ format } format{ }       \
#           use_filesystem{ } filesystem{ ext3 }  \
#           mountpoint{ /boot }           \
#       .                        \
#       500 10000 1000000000 ext3            \
#           method{ format } format{ }       \
#           use_filesystem{ } filesystem{ ext3 }  \
#           mountpoint{ / }             \
#       .                        \
#       64 512 300% linux-swap             \
#           method{ swap } format{ }        \
#       .

# Így a partman önműködően particionál megerősítés nélkül.
d-i partman/confirm_write_new_label boolean true
d-i partman/choose_partition \
    select Finish partitioning and write changes to disk
d-i partman/confirm boolean true

B.4.5. Particionálás RAID használatával

Az előírás szoftver RAID partíciók beállítására is használható. A támogatott RAID szintek: 0, 1 és 5, csökkentett tömbök és tartalék eszközök. RAID 1 esetén előírható a grub telepítése minden a tömbben használt eszközre; lásd itt: B.4.10. szakasz - Boot betöltő telepítés.

Figyelem

Az önműködő particionálás e típusát könnyű elvéteni. Ez egy nagyon új komponens, melyben még lehetnek hibák vagy hiányzó hiba-kezelés. A különböző receptek elérésének megbízhatósága (az ütközés mentes működés) a felhasználótól függ. Hibák esetén lásd a /var/log/syslog fájlt.

Csak a RAID 0 és RAID 1 tesztelt. A RAID 5 teszteletlen. A haladó RAID beállítás csökkentett tömbökkel és tartalék eszközökkel csak kevéssé tesztelt.

# Megjegyzés: e mód béta állapotú és óvatosan használandó

# A mód legyen "raid".
#d-i partman-auto/method string raid
# Particionálandó lemezek megadása. Egyforma elrendezést kapnak,
# így csak egyenlő méretű lemezeknél megy.
#d-i partman-auto/disk string /dev/discs/disc0/disc /dev/discs/disc1/disc

# Meg kell adni a használandó fizikai partíciókat. 
#d-i partman-auto/expert_recipe string \
#   multiraid ::                     \
#       1000 5000 4000 raid             \
#           $primary{ } method{ raid }      \
#       .                      \
#       64 512 300% raid               \
#           method{ raid }            \
#       .                      \
#       500 10000 1000000000 raid          \
#           method{ raid }            \
#       .

# Végül meg kell adni, hogy kerüljenek a korábban megadott partíciók
# felhasználásra a RAID beállításban. Figyelj a helyes partíció számokra
# a logikai partíciókhoz.
# Paraméterek:
# <raidtype> <devcount> <sparecount> <fstype> <mountpoint> \
#     <devices> <sparedevices>
# Támogatott RAID szintek: 0, 1 és 5; eszközök elválasztása: "#"
#d-i partman-auto-raid/recipe string \
#  1 2 0 ext3 /                      \
#     /dev/discs/disc0/part1#/dev/discs/disc1/part1  \
#  .                           \
#  1 2 0 swap -                      \
#     /dev/discs/disc0/part5#/dev/discs/disc1/part5  \
#  .                           \
#  0 2 0 ext3 /home                    \
#     /dev/discs/disc0/part6#/dev/discs/disc1/part6  \
#  .

# Így a partman önműködően particionál megerősítés nélkül.
d-i partman-md/confirm boolean true
d-i partman/confirm_write_new_label boolean true
d-i partman/choose_partition \
    select Finish partitioning and write changes to disk
d-i partman/confirm boolean true

B.4.6. Óra és időzóna beállítás

# Meghatározza, a hardver óra az UTC szerint jár-e.
d-i clock-setup/utc boolean true

# Bármilyen érvényes $TZ értékre állítható; lásd a
# /usr/share/zoneinfo/ tartalmát az érvényes értékekről.
d-i time/zone string US/Eastern

B.4.7. Az APT beállítása

A /etc/apt/sources.list beállítása és az alap beállítási opciók teljesen önműködőek a telepítő módtól és korábbi válaszoktól függően. További (úgynevezett helyi) tárak is megadhatók.

# Veszélyes (non-free és contrib) szoftverek telepítése.
#d-i apt-setup/non-free boolean true
#d-i apt-setup/contrib boolean true
# Vedd ki a megjegyzésből, ha nem akarsz hálózati tükröt.
#d-i apt-setup/use_mirror boolean false
# Vedd ki a megjegyzésből, ha nem akarsz biztonsági forrásokat,
vagy más biztonsági tár megadásához, mint a security.debian.org.
#d-i apt-setup/security_host string

# További tárak, local[0-9] elérhető
#d-i apt-setup/local0/repository string \
#    deb http://helyi.szerver/debian stable main
#d-i apt-setup/local0/comment string helyi szerver
# deb-src sorok engedélyezése
#d-i apt-setup/local0/source boolean true
# A tár nyilvános kulcsát adó URL; meg kell adni egyet, különben
# az apt elveti a hitelesítetlen tárat és a
# sources.list sor megjegyzésben marad
#d-i apt-setup/local0/key string http://helyi.szerver/kulcs

# Alapban a telepítő ismert gpg kulccsal hitelesített tárakat
# követel. E beállítás használható a hitelesítés kikapcsolására.
# Figyelem: Nem biztonságos, nem ajánlott.
#d-i debian-installer/allow_unauthenticated string true

B.4.8. Fiók beállítások

A root fiók jelszava és az 1. sima fiók neve és jelszava szintén előírható. A jelszavaknál használhatók sima szöveg értékek vagy MD5 hash kódok.

Figyelem

Jelszavak előírásakor ne feledjük, hogy az előíró fájlhoz férők megtudják ezeket. Az MD5 hash kódok használata kicsit jobb, de önmagában még hamis biztonság érzetet kelt, mert a hozzáférés lehetővé teszi az ellenük elkövetett nyers erejű támadást.

# root fiók létrehozásának kihagyása (normál fiók
# sudo parancsot használ majd).
#d-i passwd/root-login boolean false
# Normál fiók létrehozásának átugrása.
#d-i passwd/make-user boolean false

# Root jelszó sima szövegben
#d-i passwd/root-password password r00tme
#d-i passwd/root-password-again password r00tme
# vagy MD5 hash titkosítással.
#d-i passwd/root-password-crypted password [MD5 hash]

# Normál felhasználói fiók létrehozása.
#d-i passwd/user-fullname string Debian Felhasználó
#d-i passwd/username string debian
# Sima felhasználói jelszó sima szövegben
#d-i passwd/user-password password insecure
#d-i passwd/user-password-again password insecure
# vagy MD5 hash titkosítással.
#d-i passwd/user-password-crypted password [MD5 hash]

A passwd/root-password-crypted és passwd/user-password-crypted változók „!” értéke is előírható. Az adott fiók ekkor kikapcsolt. Ez jó lehet root fióknál, ha természetesen egy más, adminisztratív tevékenységet vagy root bejelentkezést biztosító mód adott (például SSH kulcs hitelesítés vagy sudo).

Egy MD5 hash egy jelszóhoz az alábbi paranccsal készíthető.

$ echo "r00tmagam" | mkpasswd -s -H MD5

B.4.9. Az Alaprendszer telepítése

Jelenleg nincs sok előírható a telepítő e részéhez. Csak a kernel telepítéséhez vannak kérdések.

# A 2.6 kernel számára használt initramfs előállító választása.
#d-i base-installer/kernel/linux/initramfs-generators string yaird

B.4.10. Boot betöltő telepítés

# A Grub az alap boot betöltő (x86-ra). Ha lilo-t akarsz,
# vedd ki a megjegyzésből ezt:
#d-i grub-installer/skip boolean true

# Ez egy biztonságos beállítás, a grub betöltőt az MBR részre telepíti,
# ha nem lelt más rendszert a gépen.
d-i grub-installer/only_debian boolean true

# Ez a a grub-installer programot, az MBR részbe telepítésre utasítja akkor is,
# ha talált más rendszert.
d-i grub-installer/with_other_os boolean true

# Más helyre telepítéshez
# vedd ki a megjegyzésből és szerkeszd e sorokat:
#d-i grub-installer/only_debian boolean false
#d-i grub-installer/with_other_os boolean false
#d-i grub-installer/bootdev string (hd0,0)
# Grub telepítés több lemezre:
#d-i grub-installer/bootdev string (hd0,0) (hd1,0) (hd2,0)

B.4.11. Csomag választás

Az elérhető feladatok bármely kombinációja használható. Például:

 • szabvány

 • asztal

 • gnome-desktop

 • kde-desktop

 • web-kiszolgáló

 • nyomtató-kiszolgáló

 • dns-kiszolgáló

 • fájl-kiszolgáló

 • levél-kiszolgáló

 • sql-adatbázis

 • laptop

Feladatok nélküli telepítés is választható és más módon is utasítható a telepítés egy csomag-készletre. Ajánljuk, ez mindig tartalmazza a szabvány feladatot.

Ha egyéni csomagokat is telepítenél a feladatok által telepített csomagokon kívül, használd a pkgsel/include paramétert. E paraméter értéke csomagok egy vesszőkkel vagy szóközökkel elválasztott listája, mely lehetővé teszi, hogy a kernelnek is könnyen átadható legyen.

tasksel tasksel/first multiselect standard, desktop
#tasksel tasksel/first multiselect standard, web-server
#tasksel tasksel/first multiselect standard, kde-desktop

# Egyéni további telepítendő csomagok
#d-i pkgsel/include string openssh-server build-essential

# A telepítő egyes verziója vissza tudják küldeni a telepített és
# használt szoftvereket. Alapban nincs jelentés-küldés, de
# ilyenek küldése segít a projektnek meghatározni, hogy mely szoftverek
# népszerűek és kerüljenek a CD lemezekre.
#popularity-contest popularity-contest/participate boolean false

B.4.12. A telepítés első szakaszának vége

# A telepítés vége üzenet elkerülése.
d-i finish-install/reboot_in_progress note

# CD kiadásának meggátolása,
# ami néha hasznos.
#d-i cdrom-detect/eject boolean false

B.4.13. X beállítás

Természetesen a Debian X beállítás előírása is lehetséges, de tudni kell hozzá pár adatot a videó hardverről, mert a Debian X beállító nem végez mindenre teljesen automata beállítást.

# Az X képes megtalálni a megfelelő meghajtót egyes kártyákhoz, de előírással
# ez felülbírálható. A vesa szinte mindig megy.
#xserver-xorg xserver-xorg/config/device/driver select vesa

# Az egér ön-felismerésről tudni kell, hogy ha nem megy, az X újra és újra
# megpróbálja. Tehát ha ez elő van írva,
# végtelen ciklus keletkezhet, ha nem sikerül.
#xserver-xorg xserver-xorg/autodetect_mouse boolean true

# A monitor felismerése ajánlott.
xserver-xorg xserver-xorg/autodetect_monitor boolean true
# Vedd ki a megjegyzésből LCD kijelző esetén.
#xserver-xorg xserver-xorg/config/monitor/lcd boolean true
# A monitor beállításához X alá 3 mód van. Itt a
# "medium" előírása, mely mindig elérhető. A "simple" módszer néha nem
# elérhető, az "advanced" túl sokat kérdez.
xserver-xorg xserver-xorg/config/monitor/selection-method \
    select medium
xserver-xorg xserver-xorg/config/monitor/mode-list \
    select 1024x768 @ 60 Hz

B.4.14. Más csomagok előírása

# A választott szoftverektől függően, vagy a telepítő folyamat során
# előjövő hibák esetén, más kérdések is előjöhetnek.
# Természetesen ezek válaszai is előírhatók. Az összes lehetséges
# kérdés listájához végezz egy telepítést majd
# futtasd e parancsokat:
#  debconf-get-selections --installer 
> fájl
#  debconf-get-selections 
>
> fájl