2.1. Phần cứng được hỗ trợ

Debian không yêu cầu phần cứng đặc biệt khác với điều cần thiết cho hạt nhân Linux và các bộ công cụ GNU. Vì vậy, bất kỳ kiến trúc hay nền tảng nào sang đó hạt nhân Linux, thư viện C libc, bộ biên dịch gcc v.v. đã được chuyển, cũng cho đó có bản chuyển Debian, có khả năng chạy được hệ thống Debian. Xem những trang Bản Chuyển (Ports) tại http://www.debian.org/ports/arm/ để tìm thông tin thêm về hệ thống kiến trúc ARM đã được thử ra với Debian.

Hơn là cố gắng diễn tả tất cả các cấu hình phần cứng được hỗ trợ cho kiến trúc ARM, tiết đoạn này chứa thông tin chung và liên kết đến thông tin thêm.

2.1.1. Kiến trúc được hỗ trợ

Bản phát hành Debian 4.0 hỗ trợ mười hai kiến trúc chính và vài biến thể của mỗi kiến trúc được gọi như là “mùi vị”.

Kiến trúc Tên Debian Kiến trúc phụ Mùi vị
Dựa vào x86 Intel i386    
AMD64 & Intel EM64T amd64    
DEC Alpha alpha    
ARM và StrongARM arm Netwinder và CATS netwinder
Intel IOP32x iop32x
Intel IXP4xx ixp4xx
RiscPC rpc
HP PA-RISC hppa PA-RISC 1.1 32
PA-RISC 2.0 64
Intel IA-64 ia64    
MIPS (về cuối lớn) mips SGI IP22 (Indy/Indigo 2) r4k-ip22
SGI IP32 (O2) r5k-ip32
Broadcom BCM91250A (SWARM) sb1-bcm91250a
Broadcom BCM91480B (BigSur) sb1a-bcm91480b
MIPS (về cuối nhỏ) mipsel Cobalt cobalt
DECstation r4k-kn04
r3k-kn02
Broadcom BCM91250A (SWARM) sb1-bcm91250a
Broadcom BCM91480B (BigSur) sb1a-bcm91480b
Motorola 680x0 m68k Atari atari
Amiga amiga
68k Macintosh mac
VME bvme6000
mvme147
mvme16x
IBM/Motorola PowerPC powerpc CHRP chrp
PowerMac pmac
PReP prep
Sun SPARC sparc sun4m sparc32
sun4u sparc64
sun4v
IBM S/390 s390 IPL từ bộ đọc VM-reader và DASD giống loài
IPL từ băng băng

Tài liệu này diễn tả cách cài đặt vào kiến trúc kiểu ARM. Nếu bạn tìm thông tin về kiến trúc khác do Debian hỗ trợ, xem trang các bản chuyển Debian Debian-Ports.

2.1.2. Đơn vị xử lý trung tâm (CPU), bo mạch chính và khả năng hỗ trợ ảnh động

Mỗi kiến trúc ARM riêng cần thiết hạt nhân riêng. Do đó bản phát hành Debian chuẩn chỉ hỗ trợ khả năng cài đặt vào một số nền tảng thường nhất. Tuy nhiên, các phần mềm Debian bên ngoài hạt nhân (« miền người dùng Debian ») chạy được trên bất cứ bộ xử lý trung tâm kiểu ARM nào.

Phần lớn bộ xử lý trung tâm kiểu ARM chạy được trong chế độ về cuối (endian) cả lớn lẫn nhỏ. Tuy nhiên, phần lớn sự thực hiện hệ thống hiện thời sử dụng chế độ về cuối nhỏ. Debian hỗ trợ hiện thời chỉ hệ thống ARM về cuối nhỏ.

Những nền tảng đã hỗ trợ :

Netwinder

Đây thật là tên của nhóm máy dựa vào bộ xử lý trung tâm StrongARM 110 và Intel 21285 Northbridge (cũng được biết như là Footbridge). Nó chứa máy như : Netwinder (rất có thể là một của những máy ARM thường dùng nhất), CATS (cũng được biết như là EB110ATX), EBSA 285 và máy phục vụ cá nhân Compaq (cps, cũng tên skiff).

IOP32x

Mẫu Bộ Xử Lý I/O (IOP) của công ty Intel nằm trong một số sản phẩm liên quan đến việc cất giữ dữ liệu và xử lý dữ liệu. Debian hiện thời hỗ trợ nền tảng IOP32x mà chứa những phiến tinh thể OP 80219 và 32x thường gặp trong thiết bị kiểu Sức Chứa Đính Mạng (NAS). Debian hỗ trợ dứt khoát hai thiết bị như vậy: GLAN Tank của IO-Data và Thecus N2100.

IXP4xx

Nền tảng IXP4xx dựa vào lõi ARM XScale của Intel. Hiện thời hỗ trợ chỉ một hệ thống dựa vào IXP4xx: Linksys NSLU2. Linksys NSLU2 (Liên Kết Sức Chứa Mạng cho các Ổ Đĩa USB 2.0) là một thiết bị nhỏ cho bạn có khả năng cung cấp dễ dàng sức chứa thông qua mạng. Nó có sẵn một sự kết nối Ethernet và hai cổng USB đến chúng có thể kết nối ổ đĩa cứng. Có sẵn những hướng dẫn cài đặt ở một nơi Mạng bên ngoài.

RiscPC

Máy này là phần cứng cũ nhất được hỗ trợ, nhưng bộ cài đặt mới không hỗ trợ nó một cách hoàn thành. Máy này có RISC OS trong ROM: Linux khởi động được từ RISC OS bằng linloader. RiscPC có một thẻ CPU kiểu mô-đun thường với CPU 30MHz 610, 40MHz 710 hay 233MHz Strongarm 110. Bo mạch chính hợp nhất IDE, ảnh động SVGA, cổng song song, cổng nối tiếp đơn, cổng bàn phím PS/2 và cổng con chuột sở hữu. Bộ nối mở rộng mô-đun sở hữu cũng cho phép chèn đến tám thẻ mở rộng, phụ thuộc vào cấu hình: vài mô-đun có trình điều khiển Linux.

2.1.3. Hỗ trợ thẻ đồ họa

Khả năng hỗ trợ giao diện đồ họa của Debian dựa hoàn toàn vào sự hỗ trợ cơ bản của hệ thống X11 của X.Org. Phần lớn thẻ ảnh động kiểu AGP, PCI và PCIe hoạt động được dưới X.Org. Chi tiết về các mạch nối đồ họa, thẻ, bộ trình bày và thiết bị con trỏ được hỗ trợ nằm tại http://xorg.freedesktop.org/. Bản phát hành Debian 4.0 có sẵn X.Org phiên bản 7.1.